Virusul “Ebola” bântuie devastator prin Prefectura Constanţa: reprezentantul Guvernului în teritoriu face presiuni ilegale asupra Comisiei de reconstituire a dreptului de proprietate din Lumina, pentru a o determina să ignore legea! (Partea 1)

Categories Dosarele TimpulPosted on

“EBOLA”! Rostirea acestui cuvânt produce şi astăzi frisoane, în Africa, dar şi în restul lumii. Este numele celebrului virus devastator, provenit de la maimuţe (pe care, afirmă investigaţii jurnalistice — dar şi ale unor foarte serioase foruri medicale internaţionale, inclusiv ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii / OMS, structură specializată a ONU, care, însă, nu-şi permit, încă, să le facă publice în mod oficial… — , le-ar fi vaccinat experimental câteva companii transnaţionale gigant, din domeniul farmaceutic, lucrurile scăpând de sub control, prin transmiterea la oameni!). În anii 80 ai secolului trecut, iniţial pe “continentul negru”, cu extindere pandemică, apoi, în America de Sud, ulterior chiar şi în Statele Unite (în laboratoarele cărora şi-ar fi avut originea, CIA nefiind deloc străină de acest experiment!…), a fost cauza a sute de mii de decese, în chinuri groaznice! S-a găsit, după studii şi cercetări disperate, un leac. Dar virusul s-a tot adaptat, la fiecare nou antivirus, astfel că el reapare, periodic, făcând noi victime (se estimează că formele sale succesive sunt responsabile, până acum, pentru peste 1,5 milioane de victime!).

O formă nouă, necunoscută pe alte meleaguri, a acestui virus, a infestat Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, de prin 2012. Este o variantă 100% românească, cu specificităţile locale. Nu provine de la maimuţe (pentru că altfel s-ar fi dezvoltat alături, în Primărie, în preajma veselului edil al oraşului), ci de la… maimuţoi. Politici, mai exact. Ramura (pe care stau agăţaţi membrii speciei/cetei) PNL.
Numele acestui distrugător (în ciuda înfăţişării blajine şi a vorbirii molcome, tărăgănate, trădând ori cumpătarea ori… altceva) virus al Puterii locale (cu mandat de la Guvern) este şi el puţin schimbat, adaptat plaiurilor noastre: E.Bola. Prefect în funcţie. Propus de PNL.

Are pe conştiinţă, în doar un an şi ceva de interimat (care-i tot este prelungit, odată la şase luni, ca răsplată a totalei obedienţe nu numai faţă de şefii oficiali, de la Palatul Victoria, din Bucureşti, dar şi faţă de… liderii USL-işti locali, inclusiv faţă de cei din conducerea constănţeană a liberalilor), o grămadă de gafe, dacă n-o fi vorba despre alte cauze, în afara incompetenţei, care tinde să devină proverbială…). Dacă n-ar fi să amintim decât cazul şirului interminabil de bâlbâieli şi ignorări ale legii în cazul navei “Flaminia”, “bomba toxică” a cărei situaţie, în Portul Constanţa, a gestionat-o dezastruos (a se vedea şi comentariul la articolul nostru “Bomba toxică Flaminia, de o lună în apele româneşti”, rânduri postate de un fost coleg de serviciu al actualului prefect)! Sau rolul nefast pe care-l joacă în încercarea de a anula, pe motiv de aşa-zisă lipsă de cvorum, referendumul, perfect valabil!, de la Costineşti, în cadrul căruia, în 9 decembrie anul trecut, locuitorii s-au pronunţat, cu mare majoritate de voturi, împotriva exploatării gazelor de şist!

Patru prefecţi, de “culori” (politice) diferite, evită să încalce legea, doar prefectul-virus E.Bola se aruncă precum berbecul, cu capul înainte, deşi este jurist (fost avocat)!

 

 

Dar în cazul pe care îl abordăm astăzi este vorba, în mod evident, nu (doar) de prostie şi incompetenţă, ci chiar de rea credinţă, de ignorarea prevederilor legale, într-un caz limpede, raportat la cadrul legal (inclusiv la ultima lege în domeniu, intrată în vigoare în acest an!). Iată reperele acestei speţe.
În 29 mai 2003, SC Somaco Construct SRL a cumpărat, prin contractul nr.1021, de la Somaco SA Bucuresti, cladirile administrative si de productie din Constanta, precum si o suprafaţă de teren, din extravilanul comunei Lumina. Pe acest teren desfăşoară activitati de exploatare miniera in cadrul unei cariere de piatră granitică. Societatea are toate documentele cerute de lege: Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor (seria MO, nr. 4703), documentaţia cadastrală completă şi Încheierea de Intabulare în Cartea Funciară (Nr. 1947/1999), licenta de exploatare nr.2454/2001.
La data de 02.07.2003, prin contractul de asociere in participatiune nr.2422, incheiat cu Consiliul Local Lumina, aceeaşi societate ia în concesiune, de la autorităţile administrative locale, o suprafaţă de teren (8,7 ha), pe care a dezvoltat, prin investiile efectuate, activitati de exploatare miniera.

Doi ani mai târziu, în 2005 aşadar, trei moştenitori ai unui proprietar de teren din zonă, deposedat de proprietăţile sale imobiliare, în mod abuziv, de către regimul comunist, încep demersurile, la Comisia locală şi la cea judeţeană de retrocedări şi de fond funciar, ulterior şi în justiţie, pentru retrocedarea în natură, exact pe amplasamentele carierei şi gropii de gunoi comunale, a terenurilor revendicate, demersuri care s-au finalizat in anul 2008 prin pronuntarea Deciziei civile nr.925/2008 a Tribunalului Constanta, devenita irevocabila.

Dat fiind faptul ca mostenitorii in cauza doreau reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamentul exploatatiei miniere, amplasament exclus de la reconstituire potrivit art.2 lit.e din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar si al art.4 alin.1 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate, niciunul dintre cei patru prefecţi care s-au succedat, până la Eugen Bola, nu a îndrăznit să încalce legea şi să facă demersuri pentru punerea în posesie a moştenitorilor, in conditiile in care cei patru prefecţi succesivi proveneau din partide diferite, uneori antagonice politic (în ordine: PSD, PDL-UNPR, PC, PSD)… De ce nu s-a implicat, în favoarea mostenitorilor, de exemplu, prefectul, tot USL-ist!, de după mai 2012, până la numirea lui Bola?!… Prefectul de dinainte de mai 2012, de exemplu, Claudiu Iorga Palaz, prin Hotararea nr. 266, din aprilie 2011, a invalidat punerea în posesie a moştenitorilor, tocmai pentru a respecta dispozitiile legale mai sus mentionate si a da astfel legalitate si temeinicie actului administrativ emis, fapt pentru care hotararea nu a fost contestata de catre mostenitorii in cauza.
Doar prefectul-virus E.Bola, fost… avocat!, îşi permite să se joace cu soarta a peste 500 de angajaţi, de la carieră (care, de altfel, abia mai pot fi stăpâniţi, de către conducerea administrativă, să nu iasă în stradă, pentru a protesta în faţa Prefecturii!), dar şi cu patronatul societatii Somaco Construct SRL, care au investit peste 4 milioane de euro (aşa cum dovedesc actele financiar-contabile), din momentul în care au cumpărat patrimoniul societatii in cauza, FIIND CONTRACTANŢI DE BUNĂ CREDINŢĂ, ÎN SENSUL LEGII, NEEXISTÂND, LA ACEL MOMENT (2003) NICIUN FEL DE REVENDICARE ASUPRA ACESTOR SUPRAFEŢE!

Să nu aibă niciun rol, în zelul anormal, dar şi… ILEGAL!, al prefectului “Ebola”, prietenia, nu numai politică, cu foarte competentul, dar şi… influentul, pe plan local, avocat constănţean Ionel Haşotti, care îi reprezintă, în Instanţă, pe moştenitorii revendicatori?!… Sau cu fratele avocatului, senatorul liberal Puiu Haşotti?!…

 

 

 

 

 

Prezentăm descrierea cazului (prin prezentarea cadrului legal ignorat de către susţinătorii demersurilor moştenitorilor lui Nicolae Tudorancea şi a derulării acţiunilor părţilor în conflict, în justiţie şi în forurile administrative), de fapt trecerea în revistă a abuzurilor Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, reprezentate de prefectul Eugen Bola, pentru susţinerea intereselor promovate prin presiuni, exercitate de exponenţi ai grupărilor implicate în mafia retrocedărilor imobiliare, prin ignorarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare şi ale drepturilor celorlalţi titulari, acestea din urmă constituite cu mult timp înaintea demersurilor grupurilor în cauză.

 

Terenurile revendicate în acest caz nu pot fi, conform legii, restituite pe vechiul amplasament!

Iată care este Cadrul Legal, ignorat de către Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, recte prefectul Eugen Bola, prin care anumite terenuri sunt EXCLUSE de la reconstituirea dreptului de proprietate şi retrocedarea în natură, pe amplasamentul iniţial, în cazurile enumerate în continuare.

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI.
Dreptul de proprietate privată. Art.44 (1): “Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”.

2. LEGEA 18/1991, privind FONDUL FUNCIAR.
Art. 2: “În funcţie de destinaţie, terenurile EXCEPTATE de la retrocedarea în natură, pe amplasamentul iniţial, sunt: (…), lit.e): terenuri cu DESTINAŢII SPECIALE, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale şi aeriene, cu construcţiile şi instalaţiile aferente, construcţii şi instalaţii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, de telecomunicaţii, pentru exploatările miniere şi petroliere, CARIERE ŞI HALDE DE ORICE FEL, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervaţiile, monumentele naturii, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice şi altele asemenea”.
Art. 42 alin. (3): “Nu pot fi atribuite în natură, pe amplasamentul iniţial, suprafeţele de teren PE CARE S-AU EFECTUAT INVESTIŢII, ALTELE DECÂT CELE DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE”.

3. Decizia Curţii Constituţionale a României, nr.232/2005, prin care s-a respins neconstituţionalitatea prevederilor art.42, alin3, din Legea nr.18/1991.

4. LEGEA nr. 1, din 11 ianuarie 2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului Funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.
Art. 4(1): “Pentru terenurile din EXTRAVILANUL localităţilor, foste proprietăţi ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care se găsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii, pe care se desfăşoară ACTIVITĂŢI MINIERE DE EXPLOATARE sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, suprafeţe echivalente, constituite din rezerva existentă la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localităţi, acceptate de foştii proprietari. În cazurile în care compensarea nu este posibilă, se vor acorda despăgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii.”

5. LEGEA MINELOR, nr. 85, din 18 martie 2003.
Art. 6: “Dreptul de folosinţă a terenurilor, necesare efectuării activităţilor MINIERE, din perimetrul de explorare/exploatare, se dobândeşte, în condiţiile legii, prin:
a) VÂNZAREA-CUMPĂRAREA terenurilor şi, după caz, a construcţiilor situate pe acestea, la preţul convenit între părţi; (…)
f) ASOCIEREA dintre proprietarul terenului şi titularul de licenţă.”
Art. 38: “Titularul licenţei/permisului are următoarele drepturi: (…)
e) Să se ASOCIEZE CU ALTE PERSOANE JURIDICE, în vederea executării activităţilor miniere, prevăzute în licenţă, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente.”

6. LEGEA nr. 215, din 23 aprilie 2001, a Administraţiei Publice Locale – Republicată.
Art.36, alin. (2): “Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuţii: (…)
c) Atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
Art. 36, alin. (7): “În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau ASOCIEREA cu persoane juridice, române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.”

7. HOTĂRÂREA nr. 349, din 21 aprilie 2005, privind DEPOZITAREA DEŞEURILOR.
Art. 9, alin. 3: “Consiliile Locale şi/sau Judeţene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deşeuri municipale, numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.
Art.26. Depozitele de deşeuri municipale, conforme existente sau care se conformează prevederilor prezentei hotărâri, până la data de 31 decembrie 2006, continuă să funcţioneze, până la epuizarea capacităţii proiectate.”

8. LEGEA nr. 165, din 16 mai 2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului communist, în România.
Art. 2: “Principiile care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de prezenta Lege sunt:
a) principiul prevalenţei restituirii în natură;
b) principiul echităţii;
c) principiul transparenţei procesului de stabilire a măsurilor reparatorii;
d) principiul menţinerii JUSTULUI ECHILIBRU, între interesul particular al foştilor proprietari şi INTERESUL GENERAL AL SOCIETĂŢII.”
Art. 6 (1): “În termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia prevăzută la art. 5 întocmeşte, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care POT face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.
(2)Situaţia prevăzută la alin. (1) va indica, prin determinare grafică, pe ortofotoplan:
a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar;
b) terenurile aflate în proprietatea publică şi privată a statului, cu sau fără investiţii, aflate în administrarea unor autorităţi şi instituţii publice;
c) terenurile administrate de institute şi staţiuni de cercetare, cu sau fără investiţii;
d) terenurile ocupate de izlazuri;
e) ALTE terenuri identificate ca disponibile, în vederea restituirii.”
Art. 12 (1): “În situaţia în care restituirea terenurilor agricole, pe vechile amplasamente, NU ESTE POSIBILĂ, după validarea întinderii dreptului lor de proprietate, de către Comisiile Judeţene de Fond Funciar sau, după caz, de către Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia li se va atribui un teren PE UN ALT AMPLASAMENT, în următoarea ordine:
a) pe terenurile din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar;
b) pe izlazul comunal;
c) pe terenul proprietate publică, trecut în condiţiile legii în proprietatea privată a statului, sau pe terenul proprietate privată a statului, care a fost administrat, pe raza unităţii administrativ-teritoriale, de institute, staţiuni de cercetare şi alte instituţii publice;
d) pe terenul proprietate publică, trecut în condiţiile legii în proprietatea privată a statului, sau pe terenul proprietate privată a statului, care a fost administrat de institute, staţiuni de cercetare şi instituţii publice, pe raza localităţilor învecinate, aflate în acelaşi judeţ.”
Art. 12 (2): “Pentru terenul prevăzut la alin. (1) lit. b), regimul juridic şi categoria de folosinţă se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu acordul populaţiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială, acord exprimat în urma organizării unui referendum, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1).”

9. HOTĂRÂREA nr. 401, din 19 iunie 2013, pentru aprobarea Normelor de Aplicare a Legii nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist, în România.
Atribuţiile Comisiei locale pentru inventariere.
Art. 6 (1): “Comisia locală pentru inventariere are următoarele atribuţii:
a) Identifică izlazurile comunale şi celelalte terenuri agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, CARE POT FACE OBIECTUL RECONSTITUIRII dreptului de proprietate; (…)
g) Sesizează organele competente, în situaţia în care, în procesul de inventariere, se constată existenţa unor TITLURI DE PROPRIETATE EMISE CU ÎNCĂLCAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE.”
Art. 12 (1): “Terenurile agricole afectate de investiţii pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar şi ale Legii nr. 165/2013.”
Art. 12 (2): “Prin investiţii se înţelege:
a) plantaţii de orice fel: vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantaţii de hamei şi duzi, sere, solarii, răsadniţe şi altele asemenea;
b) capacităţi de producţie din zootehnie şi instalaţii zootehnice;
c) platforme betonate şi spaţii de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole, fabrici de nutreţuri combinate, dezafectate sau active;
d) sedii de societăţi comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice;
e) amenajări piscicole;
f) instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioraţii;
g) ALTE CONSTRUCŢII, CIVILE SAU INDUSTRIALE.”

Şi ultima Lege privind restituirile imobiliare (nr. 165/2013) EXCLUDE tipul de teren revendicat în această speţă!

Raportat la cadrul legal mai sus mentionat, este inexplicabilă atitudinea prefectului Judeţului Constanţa, Eugen Bola, de a face presiuni asupra Comisiei Locale de Fond Funciar, din comuna Lumina, pentru punerea în posesie a moştenitorilor autorului Tudorancea Nicolae, pe un teren cu “DESTINAŢIE SPECIALĂ”, în accepţiunea (litera) Legii nr. I8/1991, a Fondului Funciar (carieră in exploatare), situaţie ce contravine flagrant prevederilor art. 4 – alin.1, din Legea nr. 1/2000, şi art.2 – lit e, din Legea nr. 18/1991, dar şi celor ale art. 6 şi 12, din Legea nr. 165/2013, coroborate cu art.12 – alin.1 şi 2, din Hotărârea nr. 401/2013, care exclud de la reconstituire astfel de terenuri!

Această situaţie este cu atât mai mult de neînţeles, în condiţiile în care recenta Lege nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist, în România, EXCLUDE de la restituirea în natură, pe amplasamentul iniţial, terenurile ce fac obiectul unor exploatari miniere în activitate!

Insistenţa cu care prefectul se implică, cu riscul comiterii unor fraude la lege, în favorizarea unor astfel de persoane, în detrimentul deţinătorului exploataţiei miniere, respectiv Somaco Construct SRL, evidenţiază clar scopul premeditat, urmărit de către moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae, care, sub îndrumarea unei persoane calificate în materia retrocedărilor, au vizat, încă de la începutul primelor demersuri, reconstituirea dreptului lor de proprietate exact pe amplasamentul unei cariere aflate în exploataţie, respectiv obţinerea acestei cariere şi nicidecum a unui simplu teren agricol extravilan, în suprafaţa moştenită.

 

 

 

Comisiile abilitate în a stabili drepturile de proprietate (locală şi judeţeană) au respins, pe temeiuri legale, cererile moştenitorilor

 

 

 

Referitor la suprafaţa vizată a face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, moştenită de către Mitrofan Elena, Muscalu Constantin şi Muscalu Valeriu, de la autorul lor, Tudorancea Nicolae, trebuie menţionate etapele şi probele prezentate, de către aceştia, autorităţilor şi instanţelor de judecată, precum şi hotărârile contradictorii date de către acestea din urmă, în raport de situaţia, de fapt şi de drept, existentă.

Astfel, prin Adresa nr. 5499, din 20.09.2005, şi Notificarea nr. 2117, din 14.11.2005, înscrisuri concepute de către un specialist în retrocedări, numita Mitrofan Elena, fără a enumera toţi moştenitorii defunctului Tudorancea Nicolae, solicita, în baza Legii nr. 247/2005, Primăriei comunei Lumina, restituirea în natură a terenului în suprafaţă de 20 ha – carieră piatră granit, situat în satul Sibioara, lotul 7, judeţul Constanţa. În probaţiunea demersului său, a anexat o declaraţie, autentificată sub nr. 3182/09.11.2005, la biroul notarului public Ciprian Alexandrescu.
Tot în cuprinsul acestei Notificări, cea în cauză a menţionat că are cunoştinţă de faptul că terenul, în suprafaţă de 20 ha – carieră piatră granit, situat în satul Sibioara, lotul 7 — a fost vândul de către Primăria comunei Lumina către SC Somaco Construct SRL, cu sediul în Constanţa, str. I.C. Brătianu, nr.131, arătând astfel că, de fapt, cunoaşte cine exploatează respectiva carieră.

Prin Adresa nr. 3221, din 23.05.2006, Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate, din comuna Lumina (constatând că solicitanta nu a adus documentele justificative cerute de lege) a procedat la respingerea cererii numitei Mitrofan Elena, pe motiv că nu a făcut dovada amplasamentului şi a proprietăţii. Totodată, în Adresă s-a mai menţionat că, în urma contestaţiei nr. 7837, din 29.12.2005, nu a rezultat că cei care au dat declaraţii le sunt foşti vecini sau moştenitori ai lor, pe fiecare latură a terenului solicitat, aşa cum cere legea. Acelaşi răspuns a fost dat şi Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, prin adresa nr. 5104, din 10.08.2006, emisă de aceeaşi Comisie.
Declaraţiile contradictorii ale martorilor, aduşi de către Mitrofan Elena, pentru identificarea amplasamentului, au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 5374, din 16.08.2006. În urma acestei activităţi, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate, din comuna Lumina, a emis Adresa nr. 5629, din 29.08.2006, prin care îi comunica numitei Mitrofan Elena că îi respinge Cererea nr. 5499, din 20.09.2005, deoarece NU a făcut dovada vechiului amplasament, dosarul fiind transmis la Comisia Judeţeană de Fond Funciar.
Şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului, analizand documentaţia rezultată în urma cererii depuse de Mitrofan Elena, dispune invalidarea/respingerea acesteia, conform Hotărârii nr. 420, din 01.09.2006.

Cu rea credinţă, în acţiunile lor în Justiţie, revendicatorii omit să precizeze că pe terenul “agricol” solicitat se află… o carieră, în exploatare, ceea ce îl face EXCEPTAT de la retrocedare, pe vechiul amplasament!… Instanţa de fond le-a respins cererea

Împotriva acestei Hotărâri, moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae, numiţii Mitrofan Elena, Muscalu Constantin şi Muscalu Valeriu, au formulat acţiune în Justiţie, având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 20 ha, acţiune ce a format obiectul Dosarului Civil nr. 4664/212/2006.
Pentru a-şi atinge scopul vizat, mai sus menţionat, cei în cauză, sfătuiţi şi asistaţi de specialistul în retrocedări, au omis, în mod premeditat şi cu bună stiinţă (de fapt:… cu rea credinţă!) să precizeze, în conţinutul acţiunii, raportat la situaţia de fapt şi de drept existentă, prevăzută de art. 4 alin. 1, din Legea nr.1/2000, faptul că pe terenul pe care solicita reconstituirea se află, în exploataţie, o carieră, aparţinând SC Somaco Construct SRL. Şi nici nu a dorit judecata în contradictoriu cu această societate.
În condiţiile unui cadru procesual restrâns, al unor probe insuficient de concludente şi al unei expertize tehnice judiciare superficiale, Instanţa de fond a aplicat corect legea, respectând interdicţia prevazută de art. 4 alin. 1 din Legea nr.1/2000, sens în care a dispus, prin sentinţa civilă nr. 7474, din 25.04.2008, reconstituirea dreptului de proprietate, în natură sau echivalent, însă nu pe amplasamentul pe care se află cariera în exploatare, aparţinand SC Somaco Construct SRL.

Nemulţumiţi că Instanţa de fond nu le-a reconstituit dreptul de proprietate pe amplsamentul carierei deţinute de către SC Somaco Construct SRL, moştenitorii au atacat sentinţa civilă în cauză, la Tribunalul Constanţa. Această din urmă Instanţă a facut o interpretare greşită a probelor administrate în cauză, inclusiv a expertizei tehnice judiciare, ceea ce a condus la aplicarea greşită a legii, în raport de interdicţiile impuse de art 4 alin.1, din Legea nr. 1/2000. Pe fondul acestor carenţe, şi în baza unor motive contradictorii şi străine de natura pricinii, în mod netemeinic, Instanţa de recurs a dispus, prin decizia nr. 925/2008, reconstituirea dreptului de proprietate, pentru numiţii Mitrofan Elena, Muscalu Constantin şi Muscalu Valeriu, pe amplasamentul deţinut de SC Somaco Construct SRL pentru desfăşurarea activităţii de exploatare minieră.

Despre această situaţie, SC Somaco Construct SRL a luat cunoştinţă abia la… aproape un an de la pronunţarea deciziei mai sus menţionate, când moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae au iniţiat o serie de măsuri abuzive, atât la nivelul Consiliului Local Lumina, cât şi la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, prin care urmăreau determinarea autorităţilor în cauză de a emite actele necesare pentru punerea în posesie, pe terenul deţinut legal, în exploataţie minieră, de către SC Somaco Construct SRL, cu ignorarea prevederilor art. 4 alin. 1, din Legea nr. 1/2000.

Acţiunile în Justiţie, ale deţinătorilor legitimi ai terenului, continuă

În acest context, prin Notificarea nr. 688, din 31.07.2009, înregistrată la Biroul Executorului Judecătoresc (BEJ) Stoica, SC Somaco Construct SRL a solicitat Consiliului Local Lumina să evite emiterea unor acte care contravin prevederilor art. 4 alin. 1, din Legea nr. 1/2000, de natură a prejudicia grav drepturile şi interesele societăţii implicate în desfăşurarea activităţii miniere, precum şi respectarea obligaţiilor asumate prin contractul de asociere în participaţiune nr. 2422, din 02.07.2003, încheiat în acest scop cu această instituţie (Consiliul Local Lumina), pe terenul dat în folosinţă.
În paralel cu acest demers, au fost înaintate mai multe memorii, la Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, prin care s-au devoalat abuzul de drept şi modul premeditat în care moştenitorii în cauză au urmărit, de fapt, recostituirea dreptului de proprietate şi obţinerea posesiei exact pe amplasamentul exploataţiei miniere, suprafaţă deţinută de către SC Somaco Construct SRL, cu ignorarea prevederilor art. 4 alin. 1, din Legea nr.1/2000.

Analizând datele situaţiei, de fapt şi de drept, existente, şi ţinând cont şi de menţiunile Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Constanţa, formulate prin Adresa nr. 5938, din 15.06.2009 cu privire la suprapunerea terenului ce facea obiectul Deciziei civile nr. 925/2008, precum si de prevederile art.2 lit.e din Legea nr.18/1991, Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa a emis Hotărârea nr. 266, din 13.04.2011, prin care a invalidat demersul Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate Lumina, de punere în posesie a moştenitorilor în cauză, cu ignorarea dispoziţiilor art. 4 alin. 1, din Legea nr.1/2000.
Totodată, SC Somaco Construct SRL a iniţiat o serie de acţiuni în Justiţie, prin care a urmărit protejarea dreptului de proprietate şi folosinţă, urmare punerii în executare a Deciziei Civile nr. 925/2008, a Tribunalului Constanţa, prin devoalarea mecanismului ce a stat în spatele acestei decizii, date cu aplicarea greşită a legii şi pe fondul unor coincidenţe stranii, în exercitarea/aplicarea actului de Justiţie, în condiţiile în care cei în cauză refuzau orice propunere (venită din partea autorităţilor locale abilitate de lege) de punere în posesie pe un alt amplasament decât cel precizat în decizia mai sus menţionată.

Astfel, în condiţiile în care moştenitorii în cauză nu sunt puşi în posesie de către autorităţle abilitate, Justiţia, prin Decizia nr. 459, din 23.09.2013, dată în dosarul nr. 24738/212/2009, a considerat ca, pentru o astfel de situaţie, să fie obligată SC Somaco Construct SRL la plata de “daune cominatorii”, de 500 lei/zi, către moştenitorii respectivi, fără ca Instanţa să indice o singură dovadă măcar, în baza căreia a acordat aceste daune şi care este temeiul de drept care îi conferă SC Somaco Construct SRL atribuţii pentru a-i pune în posesie pe aceştia!

 

 

 

Prefectul Eugen Bola ignoră, pe bandă rulantă, legile şi reglementările în vigoare!

 

Însă paradoxul nu se opreşte aici: la data de 20.03.2013, Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, prin persoana prefectului Eugen Bola, în mod tardiv!, adoptă Hotărârea nr. 49, fără a… indica vreun motiv sau vreun temei de drept!, şi procedează la revocarea Hotărârii nr. 266, din 13.04.2011, prin care a fost invalidată punerea în posesie a moştenitorilor pe amplasamentul exploataţiei miniere, deţinute de SC Somaco Construct SRL.

Tot acest prefect, Eugen Bola (ignorând prevederile Hotărârii nr. 349, din 21 aprilie 2005, privind depozitarea deşeurilor, şi cunoscând că pe terenul ce se doreşte reconstituirea dreptului de proprietate, de către moştenitorii în cauză, se află un depozit de deşeuri menajere, cu mult înainte de a exista o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra acestui teren, administrat de către Consiliul Local Lumina) implică Instituţia Prefectului Judeţului Constanta pentru a face presiuni asupra acestei unităţi administrative, pentru a ceda gropa de gunoi, în scopul reconstituirii pe acel amplasament a dreptului de proprietate pentru moştenitorii autorului Tudorancea Nicolae.

Mai mult, motivând prin apariţia recentei Legi nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist, în România, prefectul Eugen Bola, abuzând de atribuţiile conferite de Lege, şi ignorând principiul transparenţei procesului de stabilire a măsurilor reparatorii, precum şi pe cel al menţinerii justului echilibru între interesul particular al foştilor proprietari şi interesul general al societăţii, urmăreşte să oblige Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate din comuna Lumina să pună în posesie moştenitorii lui Tudorancea Nicolae conform Deciziei 925/2008, a Tribunalului Constanţa, în condiţiile în care şi recenta Lege EXCLUDE de la restituirea în natură, pe vechiul amplasament, terenurile ce fac obiectul unor exploatări miniere.
De reţinut este şi faptul că Hotărârea nr. 49, din 20.03.2013, emisă de Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa, a fost atacată de către Somaco Construct SRL, în procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 554/2004, privind Contenciosul Administrativ, context în care Instituţia Prefectului nu a dat niciun răspuns, referitor la legalitatea şi temenicia acesteia!

Faţă de lipsa de reacţie a instituţiei (publice!) în cauză, Somaco Construct SRL a continuat demersul judiciar, prin a contesta această Hotărâre (nr. 49, din 20.03.2013) în faţa Instanţelor de Judecată, demers ce face obiectul dosarelor nr. 11068/212/2013, aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa, şi nr.8332/118/2013, aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, şi care suspendă executarea Hotărârii în cauză.

 

 

Noi înscrisuri probatorii. Ca la “Radio Erevan”: suprafaţa moştenită e mai mică, de fapt, dar… nu-i acolo! Iar moştenitorii sunt mai mulţi…

 

 

 

Mai mult, recent au fost identificate ÎNSCRISURI NOI, care atestă că suprafaţa de teren deţinuta de autorul Tudorancea Nicolae se afla pe un… ALT AMPLASAMENT!, şi erau de o… DIMENSIUNE MAI MICĂ (15 HECTARE doar!) decât cea pentru care se doreşte reconstituirea! De asemenea, autorul a avut… ŞI ALŢI MOŞTENITORI decât cei care au solicitat moştenirea, fapt pentru care a fost iniţiată o acţiune judiciară (Dosar nr. 7624/118/2013, aflat pe rolul Tribunalului Constanţa), prin care se urmăreşte revizuirea Deciziei Civile nr. 925/2008, ce face obiectul insistenţelor prefectului Eugen Bola, de punere în posesie a celor trei solicitanţi, pe amplasamentul ce afectează drepturile altor deţinători legali de terenuri, inclusiv Consiliul Local al comunei Lumina!

Chiar şi în aceste condiţii, prefectul Eugen Bola continuă să facă presiuni asupra Comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate Lumina, trimiţând tot felul de Adrese, prin care solicită punerea în posesie a moştenitorilor în cauză, pe terenul deţinut de către SC Somaco Construct SRL, precum şi pe cel pe care se află depozitul de deşeuri menajere, administrat de Consiliul Local Lumina.
Din atitudinea prefectului Bola, se poate înţelege că acesta este modul de rezolvare a problemelor din judeţul Constanţa, prin sfidarea prevederilor legale, ceea ce contravine flagrant cu atrbuţiile Instituţiei Prefectului, entitate care este abilitată (imperativ!) să verifice legalitatea şi temenicia fiecărui act administrativ, emis atat de către aceasta, cat şi de către unităţile administrative aflate în competenţa materială şi teritorială a acesteia.

 

Cu toţii: fraţi, prieteni şi… PNL-işti! ! Avocatul este frate cu senatorul şi amândoi sunt buni prieteni, inclusiv, “politici”, cu prefectul…

Este de neînţeles care este interesul real al acestui prefect, în condiţiile în care, prin activitatea ce o desfăşoară trebuie să dea dovadă de lipsă de orice părtinire şi să aplice echilibrat şi transpartent orice act administrativ, chiar dacă în asistarea judiciară a moştenitorilor în cauză se afla un… bun prieten (cunoscutul şi competentul avocat constănţean Ionel Haşotti, fratele senatorului Puiu Haşotti)), cu aceeasi afinitate politică (Partidul Naţional Liberal) ca a sa (Eugen Bola fiind propus pentru funcţia de prefect de către PNL, al cărui membru era încă din primii ani de după 1990)!…

Cum ar putea acest Tipătescu contemporan (E. Bola, poreclit, oare de ce ?…, “în popor”-ul constănţean: “Ebola”, după numele distrugătorului virus african!) să-l refuze pe influentul Conu’ Zaharia (Puiu Haşotti), când în cauză este angajat cel mai Farfuridi dintre Brânzoveneştii Baroului local (Ionel Haşotti)?!…

Vom reveni, în partea a doua a materialului, cu descrierea confruntărilor din justiţie, pentru a încerca să înţelegem (pentru a câta oară?!…) cum este posibil ca două instanţe constănţene să dea soluţii diametral opuse, în acelaşi dosar şi pe acelaşi probatoriu!

P.S.: Bola o ţine langa, pe-a lui…

Contactat de către un reprezentant al conducerii redacţionale a ziarului nostru, prefectul Eugen Bola a declarat că acţionează legal şi că este obligat de Lege să-i pună în posesie pe moştenitori.