Categorii
Interviu trimitere dreapta

Catolicismul românesc contraatacă

Catolicismul românesc contraatacă

Interviu cu pr. Wilhelm Dancă realizat de Cristian Bădiliţă

Wilhelm Dancă este preot catolic, actualmente rector al Institutului teologic romano-catolic din Iaşi. Doctor al Universităţii Gregoriana din Roma. Între 1992 şi 1995 a lucrat la Radio Vatican.

A publicat 13 cărţi, printre care Definitio sacri, Editura Ars Longa, Iaşi, 1998; Bazele filozofice ale teologiei, Editura Arhiepiscopiei romano-catolice, Bucureşti, 1999; Introducere în teologia fundamentală, Editura Arhiepiscopiei romano-catolice, Bucureşti, 1999; Logica filozofică. Aristotel şi Toma de Aquino, Editura Polirom, Iaşi, 2002.

Cristian Bădiliţă: Părinte Wilhelm Dancă, v-aş propune să începem cu „starea de fapt”. În România, ţară majoritar ortodoxă, Biserica romano-catolică e „minoritară”. Peste tot în lume, însă, în ochii celorlalte religii, creştinismul are un chip şi un nume catolic: papa de la Roma. Cum se simt catolicii români în România? Nu v-a bătut niciodată gândul să emigraţi într-o ţară unde sunteţi majoritari şi unde nu există riscul de a fi consideraţi drept „eretici”?

Wilhelm Dancă: M-am născut catolic român, în Moldova, şi am crescut având mereu conştiinţa că aparţin unei minorităţi religioase. Văd în această situaţie mâna Providenţei, care vrea prin mine să facă un bine, nu ştiu cui: minorităţii cărei îi aparţin sau majorităţii în mijlocul căreia trăiesc?

Ca tânăr catolic laic nu am simţit presiunea majorităţii ortodoxe, poate şi pentru că am stat vreo zece ani în Institutul Teologic Romano-Catolic de la Iaşi, unde influenţa ortodoxismului nu pătrundea. Dar, ca preot catolic, am întâlnit destul de mulţi ortodocşi cam răutăcioşi, ţâfnoşi sau prea plini de identitatea lor confesională, fie în rândurile laicilor, fie în cel al călugărilor şi al preoţilor.

Wilhelm Dancă

Opoziţia, împunsăturile, chiar dispreţul unor reprezentanţi ai majorităţii la adresa catolicului din faţa lor nu m-au descurajat, ci mi-au întărit convingerea că diversitatea este un factor de îmbogăţire şi, ca atare, trebuie cultivat.

Trăind în aceste împrejurări, am integrat modul de a fi minoritar, de aceea cred că nu m-aş simţi în largul meu într-o ţară majoritar catolică.

Şi apoi, orice mod de a fi catolic are nişte determinări. De exemplu, eu sunt catolic român; aici, într-adevăr, ordinea cuvintelor este importantă şi trebuie păstrată. Pot fi şi alţi catolici, dar sunt catolici italieni, catolici spanioli etc. Există o diferenţă şi între catolicii înşişi. Am avut ispita emigrării, dar asta s-a întâmplat înainte de 1989, iar motivele nu erau de ordin religios.

– Există un specific al catolicismului românesc faţă de cel occidental? Lăsăm deoparte Biserica greco-catolică, despre care am discutat deja cu alţi teologi. A influenţat ortodoxia prin ceva „spiritul” catolicismului autohton?

– În viaţa lor religioasă, catolicii români se remarcă printr-o participare conştientă şi deasă la sacramente. Se împărtăşesc deseori, dar nu primesc sfânta împărtăşanie, dacă mai întâi nu s-au spovedit. Participă în număr mare la liturghia duminicală, iar, în unele locuri, sunt destul de mulţi copii şi tineri care participă la liturghie şi în cursul săptămânii.

De asemenea, trebuie spus că participarea la celebrările liturgice este vie, dialogată şi deschisă spre mister prin promovarea muzicii sacre şi a practicilor devoţionale. În fine, legătura dintre preot şi comunitatea credincioşilor este strânsă, probabil şi pentru că în România nu sunt comunităţi catolice foarte mari. Mulţi parohi îşi cunosc enoriaşii pe nume, cu toate problemele lor, inclusiv cele materiale.

Ajutat de preoţii vicari, preotul paroh este garantul unităţii comunităţii parohiale. În parohii se simte un fel de căldură spirituală. Referitor la influenţa ortodoxiei, se poate spune că această influenţă se simte în atenţia pe care Biserica catolică din România o acordă cultului icoanelor, practicii postului şi muzicii sacre.

– Dumneavoastră unde vă simţiţi „mai” acasă, la Roma sau la Iaşi?

– Mă simt acasă şi la Roma, şi la Iaşi. Am jumătate de inimă la Roma, deşi nu am stat acolo decât doar vreo cinci ani. Dar la Roma am cunoscut pentru prima dată şi am trăit cu adevărat universalitatea sau catolicitatea Bisericii. Între 1991 şi 1996 am locuit în Colegiul englez şi în Casa generală a Fraţilor Şcolilor Creştine, ambele case internaţionale.

Am studiat la Universitatea Pontificală Gregoriana, unde puteam să văd atunci peste 3.500 de studenţi sosiţi din toată lumea; am lucrat la Radio Vatican, care avea vreo 45 de secţii cu transmisiuni în tot atâtea limbi şi dialecte; în week-end slujeam într-o parohie micuţă din Lazio, acolo întâlneam elemente ale credinţei catolice populare, Italia tradiţională. Apoi, ce să spun despre întâlnirile cu Papa Ioan Paul al II-lea, fie cele multe din cadrul concelebrărilor, fie cele puţine dar semnificative la nivel personal.

Adaug la această listă: oportunitatea de îmbogăţire sufletească oferită de atâtea biblioteci mari, de mari profesori, de muzeele, de bazilicile şi bisericile din Roma – gândiţi-vă, numai în Roma există peste 1250 de biserici, de la cele mici până la cele importante.

Ce spuneţi de harul acesta de trăi o vreme ca pe un fel de placă turnantă a lumii? Aşa a fost şi nu pot uita – Indimenticabile! Şi la Iaşi mă simt acasă, într-un anumit fel, pentru că aici am trăit şi lucrat mai bine de 25 de ani, ca student, profesor şi, acum, rector al Institutului Teologic Romano-Catolic.

De Iaşi şi de Institut mă leagă amintiri puternice, idealuri mari, ambiţii sfinte, dar şi momente de încercare şi amărăciunea unor bătălii pierdute. Aici am învăţat să câştig şi să pierd. Am fost cuprins deseori de melancolii moldoveneşti, dar nu m-au biruit, sper. Deo gratias!

– Aţi terminat teologia în timpul regimului comunist. Care era atmosfera? Cum funcţiona Institutul teologic atunci şi care erau legăturile cu Occidentul?

– Am stat la Institut zece ani şi tot timpul mi-a fost frig. Apoi, m-am temut mereu că Securitatea mă va da afară şi nu voi ajunge preot. Printre rudele mele era cineva care lucra la Securitate şi bunica mi-a spus că nu e prea bine că cel mai mare nepot să fie drac şi cel mai mic, adică eu, să devină sfânt; nu pot sta împreună, îmi zicea. Din perspectiva mea de student, legăturile cu Occidentul erau cvasi nule.

Auzeam câte ceva despre lumea occidentală de la profesori, citeam cărţi străine aduse pe ascuns, dar nu prea multe, vedeam când şi când câte un episcop sau preot străin care venea în vizită, ascultam posturi de radio în limbi străine şi cam atât. Trăiam din plin sentimentul că mă aflu într-o groapă fără ieşire. Nu credeam că lumea comunistă se va termina vreodată.

– De când datează rugăciunea rozariului, de care catolicii sunt foarte ataşaţi şi cum se practică ea?

– Rugăciunea a apărut în timpul Evului Mediu, ca imitaţie a unor gesturi de oferire a unor coroane de flori, prin care principii vasali îşi manifestau supunerea faţă de suveranii lor.

Creştinii au adoptat aceste gesturi de vasalitate în cinstea Mariei, oferindu-i o întreită „coroană de trandafiri”, adică de rugăciuni inspirate din Evanghelie, care evocă bucuria, durerile şi gloria Maicii Domnului în participarea la misterele vieţii lui Isus, fiul ei. O coroană de trandafiri (rosae, de aici rosarium), cuprinde 50 de Ave Maria sau „Bucură-te Maria”, o rugăciune specială adresată Sfintei Fecioare Maria.

O coroană de bucurie, de durere sau de slavă este împărţită în 5 mistere; ele sunt precedate, fiecare în parte, de proclamarea unui eveniment din viaţa lui Isus sau a Mariei, apoi urmează rugăciunea „Tatăl nostru”, 10 „Bucură-te Maria” şi o dată „Slavă Tatălui”…

Recent, Papa Ioan Paul al II-lea a introdus al patrulea set de mistere, şi anume misterele de lumină. Astfel, un rozariu complet cuprinde 20 de mistere. Această rugăciune este foarte mult preţuită şi practicată de poporul credincios, dar şi de teologi, preoţi, episcopi şi papi.

De exemplu, Fericitul Papă Ioan al XXIII-lea spune coroana întreagă, de pe vremea lui, adică toate cele 15 mistere, începând cu cele de bucurie şi terminând cu cele de slavă. Papa Ioan Paul al II-lea avea tot timpul rozariul în mână.

Aşadar, rugăciunea rozariului este un rezumat al Evangheliilor, pe care fiii spirituali ai Mariei le contemplă singuri sau împreună cu alţii; prin această rugăciune, ei îi oferă lui Isus, Sfintei Treimi, prin Maica Domnului, coroanele de trandafiri ale misterelor mântuirii.

– De ce copiii mici nu se împărtăşesc şi ce este confirmarea?

– Din Catehismul Bisericii Catolice aflăm că, şi în trecut, şi astăzi, cine vrea să devină creştin trebuie să parcurgă un drum şi o iniţiere creştină în mai multe etape. În funcţie de circumstanţe, acest drum poate fi străbătut repede sau lent.

Dar, în orice împrejurare, el trebuie să cuprindă câteva elemente esenţiale: vestirea Cuvântului, primirea Evangheliei care să conducă la convertire, profesiunea de credinţă, Botezul, Confirmarea sau revărsarea Duhului Sfânt, Împărtăşirea sau accesul al Comuniunea euharistică. Iniţierea creştină a îmbrăcat forme foarte variate de-a lungul veacurilor.

Acolo unde Botezul copiilor a devenit în mare măsură forma obişnuită de celebrare a acestui sacrament, ea s-a transformat într-un act unic ce înglobează în chip foarte redus etapele pregătitoare ale iniţierii creştine. În riturile orientale, iniţierea creştină a copiilor începe la Botez, urmată imediat de Mir şi de Euharistie, în timp ce în ritul latin ea se continuă timp de câţiva ani de cateheză, desăvârşindu-se mai târziu cu Mirul şi Euharistia, culme a iniţierii creştine.

Dacă este vorba de adulţi, în toate riturile latine şi orientale, iniţierea creştină începe de la intrarea în catehumenat şi atinge punctul culminant în celebrarea unitară a celor trei sacramente – Botezul, Mirul şi Euharistia.

Aşadar, separarea Mirului şi Euharistiei de Botez la copii, în ritul latin, urmăreşte dezvoltarea harului baptismal în creşterea persoanei prin ceea ce se numeşte catehumenatul postbaptismal, care poate însemna doi ani de pregătire a copiilor între 7 şi 9 ani pentru sacramentul Euharistiei şi un an de pregătire, după vârsta de 14 ani împliniţi, pentru primirea sacramentului Mirului. Odată cu Mirul se încheie drumul iniţierii creştine la cei care au primit Botezul în fragedă copilărie.

– Cum se poate cineva căsători catolic cu o femeie divorţată dacă nu se numeşte Salvador Dali? De ce nu se îngăduie divorţul? În ce condiţii se poate cineva recăsători religios?

– Să nu confundăm regula cu abuzul sau cu excepţia de la regulă. Divorţul este împotriva structurii fundamentale a iubirii dintre un bărbat şi o femeie, care comportă o totalitate în care intră toate componentele persoanei – impulsul trupului şi al instinctului, forţa sentimentului şi a afectivităţii, năzuinţa spiritului şi a voinţei.

Iubirea conjugală are în vedere o unitate profund personală, care depăşeşte unirea trupurilor şi conduce la înfăptuirea unei singure inimi şi a unui singur suflet.

De aceea pretinde indisolubilitatea şi fidelitatea în dăruirea reciprocă definitivă şi deschiderea spre viaţă. Această comuniune umană este întărită, purificată şi desăvârşită de comuniunea în Isus Cristos dăruită soţilor de sacramentul Căsătoriei.

Astăzi poate părea dificil sau chiar imposibil a te lega pentru toată viaţa de o altă fiinţă umană. Dar Biserica proclamă Vesta cea Bună că Dumnezeu ne iubeşte cu o iubire definitivă şi irevocabilă, că soţii sunt părtaşi la această iubire, că ea îi susţine şi că prin fidelitatea lor ei pot fi martorii iubirii fidele a lui Dumnezeu. În aceste condiţii, Biserica nu poate recunoaşte ca validă o nouă unire dacă prima căsătorie era validă.

O nouă căsătorie religioasă este posibilă dacă se demonstrează că prima căsătorie a fost invalidă sau dacă una din părţi a decedat. Şi încă ceva, Biserica nu-i primeşte la sacramente pe divorţaţii recăsătoriţi civil, deoarece situaţia lor contravine obiectiv legii lui Dumnezeu.

Dacă se căiesc că au încălcat semnul legământului şi al fidelităţii faţă de Cristos şi dacă se angajează să trăiască în continenţă completă, atunci pot avea acces la comuniunea euharistică.

– O ultimă întrebare: credeţi că e un scenariu realist ca, la un viitor conclav, cardinalii să aleagă papă un ortodox?

– Cred nu în semnele exterioare, ci în cele interioare ale refacerii unităţii creştine, potrivit cuvântului lui Isus:

„Despre ziua şi ceasul acela nu ştie nimeni, nici îngerii în cer, nici Fiul, ci doar Tatăl. Aveţi grijă! Vegheaţi, pentru că nu ştiţi când va fi timpul!” (Mc 13, 32). Cei care veghează la venirea Fiului Omului vor fi găsiţi în Biserica una, sfântă, catolică (katholike) şi apostolică!

Fragment dintr-un interviu publicat pe site-ul oglindanet.ro, revistă de informație și analiză cultural-religioasă coordonată de Cristian Bădiliță.

De asemenea, interviul complet face parte și dintr-o carte în curs de apariție, „Biserici, secte, erezii? Dialoguri fără prejudecăți despre marile tradiții creștine”, în curs de apariție la editura Vremea.

Categorii
La zi trimitere dreapta

Peste 15 milioane de euro pentru deplasări ale demnitarilor, în 2011

Peste 15 milioane de euro pentru deplasări ale demnitarilor, în 2011

Peste 15 milioane de euro din bugetul statului, dar şi din fonduri europene, vor fi alocate anul acesta numai pe plimbările demnitarilor. Cheltuiala cu deplasările aleşilor ar însemna plata a 85.000 de pensii. Sau dacă tot este vacanţă, de aceiaşi bani, 15.000 de bucureşteni ar putea să-şi cumpere bilet dus-întors pentru New York.

Pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, care are alocată o sumă de peste 15 milioane de lei pentru deplasări, în topul instituţiilor cu cele mai mari cheltuieli pentru „plimbare” în străinătate se regăsesc ministerele Dezvoltării şi Economiei şi Institutul Cultural Român.

Elena Udrea a alocat din fonduri europene peste 7,5 milioane de lei pentru bilete de avion către destinaţii precum Brazilia, Kenya, Egipt, Peru sau Thailanda.

Peste 3,4 milioane de lei au fost alocate, anul acesta, pentru deplasări către toate oraşele din străinătate unde există Institute Culturale Româneşti. Reprezentanţii institutului nu acceptă curse low-cost sau escale prea lungi.

Ministerul Economiei a alocat pentru bilete de avion aproape 3 milioane de lei, în cazul în care ministrul şi directorii din subordine ar trebui să ajungă în Bogota, Beijing, în Santiago de Chile sau la Jakarta.

Secretariatul General al Guvernului va cheltui 340.000 de lei pentru deplasările angajaţilor săi. Cheltuielile Ministerului Comunicaţiilor cu plimbările în străinătate depăşesc 500 de mii de lei, iar ale Ministerului Transporturilor ajung la aproape 300.000 de lei.

Administraţia Prezidenţială a alocat pentru deplasări externe în jur de 400 de mii de lei, DGA, 25.000 de lei, în timp ce Ministerul de Interne pare mult mai darnic.

Traian Igaş a alocat peste 1,3 milioane de lei numai pentru deplasări cu avionul.

Categorii
La zi trimitere dreapta

Lăzile cu focoase, găsite la Chitila

Lăzile cu focoase, găsite la Chitila

UPDATE 4

Cele patru lăzi cu focoase dispărute dintr-un tren au fost găsite luni, la Chitila, în judeţul Ilfov. Focoasele au fost descoperite de autorități pe un teren viran, lângă calea ferată. În urma audierilor, a reieşit că mecanicul de locomotivă ar fi oprit la Stăneşti, județul Giurgiu, pentru a vinde  75 de litri de motorină din rezervoarele trenului. Mecanicul de locomotivă şi ajutorul lui din tren au contractele de muncă desfăcute începând de luni.

Parchetul Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Bucureşti a dispus, duminică, începerea urmăririi penale pentru furt calificat în daune avutului privat şi rupere de sigilii, în cazul celor patru lăzi cu focoase dispărute dintr-un tren care le transporta de la Braşov către Bulgaria.

De asemenea, informează un comunicat remis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au fost constituite echipe formate din reprezentanţi ai tuturor instituţiilor abilitate care efectuează cercetări în cauză.

Până în prezent, au fost ridicate documente referitoare la încărcătura ce a format obiectul transportului, au fost identificate, prelevate şi ridicate urme ce se valorifică din punct de vedere criminalistic şi au fost audiate peste 50 de persoane.

În perioada următoare, procurorii Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, împreună cu echipele operative, vor continua administrarea de probe, se arată în comunicatul citat.

UPDATE 3

Ghencio Hristov, directorul firmei Sage Consultants AD din Sofia, a declarat luni că 80 de focoase, şi nu 64 cum a relatat presa, au dispărut din trenul care le transporta de la Braşov către Bulgaria.

Focoasele urmau să fie reparate într-o uzină din Bulgaria, a declarat Hristov, a cărei companie era beneficiara transportului.

El a mai precizat că focoasele care lipsesc din transport şi care au fost furate pe teritoriul României erau modelul MRV, fiind detonatoare pentru rachete de artilerie de tip M-21 OF de 122 de mm.

“Obiectul transportului din fabrica românească îl constituia muniţie veche – detonatoare şi proiectile – destinată procesării în fabrica militară bulgară VMY Sopot pentru a fi înlocuite elementele nefuncţionale şi pentru a fi făcute apte pentru uz. Focoasele erau transportate separat de proiectile”, a precizat Hristov.

“Firma noastră este un contractor în cadrul afacerii care are licenţă legală pentru produse speciale. (…) Pentru transportul în cauză pe teritoriul bulgar, Ministerul de Interne bulgar, prin Biroul pentru Controlul Echipamentelor Periculoase, a emis un permis. Nu au existat niciun fel de încălcări ale instrucţiunilor din partea autorităţilor competente”, a declarat directorul firmaei bulgare.

Hristov a mai spus că vrea să clarifice natura tranzacţiei şi a părţilor care au fost furate din trasnport.

El mai spune că este uluit de interesul enorm pe care l-a arătat media şi de relatările incorecte din presa românească şi bulgară, unele articole, care au relatat despre “furtul unor focoase nucleare”, fiind de-a dreptul ridicole, a adăugat el.

Cei 10 jandarmi care au păzit trenul prădat pe drumul spre Giurgiu au fost audiaţi luni de procurori. Niciuna dintre variantele de anchetă luate în calcul acum de procurorii militari nu exclude vinovăţia jandarmilor care trebuiau să securizeze transportul focoaselor.

De-a lungul drumului, care a durat mai bine de şapte ore, jandarmii au călătorit într-un vagon gardă, al doilea după locomotivă.

Garnitura avea 16 vagoane, însă numai şapte dintre ele erau încărcate cu produse militare de la Tohan Zărneşti. Vagonul numarul 13, adică al treilea de la coadă, este cel la care sigiliul a fost rupt.

Din datele strânse până acum, anchetatori au stabilit că trenul a oprit sau a încetinit de cel puţin zece ori până la punctul terminus al traseului de pe teritoriul României.

Cea mai lungă haltă, de peste trei ore, a fost la Răduleşti, în Teleorman. În acesl punct, cei 10 jandarmi au vazut că toate sigiliile erau intacte.

La Stăneşti, cu 16 kilometri înainte de Gara Giurgiu Nord, paznicii au observat că trenul încetineşte şi apoi se opreşte, fără ca mecanicul să fi anunţat intenţia de a staţiona.

La întrebarea şefului jandarmuilor, acesta i-a spus că e vorba de o problemă personală şi că nu durează decât câteva minute.

Staţionarea s-a prelungit însă peste 15 minute, timp în care un autoturism s-a apropiat de tren şi jandarmii au văzut când mecanicul a coborât din locomtivă mai multe canistre de motorină.

Jandarmii n-au raportat incidentul de la Stăneşti, dar au notat numărul maşinii. Proprietarii au fost şi ei chemaţi la audieri şi aşa s-a aflat că mecanicul oprise trenul ca să vândă 70 de litri de motorină.

Nu se poate stabili cu precizie dacă în acele minute hoţii au furat focoasele din tren. Şi asta pentru că pe marfarul a traversat zone în care restricţiile de circulaţie reduc viteza şi la 5 km/h.

UPDATE 2

Trenul s-a oprit nejustificat într-o gară

Conform unor noi informaţii în cazul furtului de focoase pentru rachete, trenul încărcat cu armament s-ar fi oprit în mod nejustificat, timp de 15 minute, în localitatea Stăneşti, județul  Giurgiu. În acest timp, jandarmii care ar fi trebuit să aibă grijă de încărcatură nu s-au dat jos din tren și se pare că, în timpul jafului, ei s-ar fi uitat la televizor. Mai mult, se pare că mecanicul a oprit trenul la Stăneşti, deşi nu era programată această staţionare, pentru a vinde nişte bidoane cu motorină. Motorina a fost pregătită în oprirea de la Videle unde trenul a staţionat câteva ore. Astfel, patru lăzi cu focoase au fost furate dintr-un tren încărcat cu armament. Trenul, care venea de la Braşov, se îndrepta spre Bulgaria. Dispariţia armamentului a fost descoperită de jandarmi şi de angajaţii CFR abia la graniţa cu Bulgaria.

Potrivit Jandarmeriei, componentele focoasei pot fi periculoase doar dacă sunt ansamblate cu alte componente.

UPDATE 1

Ministerul Apărării din Bulgaria nu revendică focoasele furate

Cele patru lăzi cu focoase pentru rachete care au fost furate dintr-un tren în România şi care urmau să fie transportate în Bulgaria nu erau destinate Ministerului Apărării, ci unei companii private din țara vecină, a precizat duminică Ministerul Apărării de la Sofia.

Într-un comunicat special asupra incidentului din România, Ministerul Apărării de la Sofia explică faptul că Centrul naţional de coordonare pentru sprijin logistic, aflat în subordinea sa, nu are nicio informaţie care să indice că un astfel de transport ar fi trebuit să ajungă la forţele armate bulgare.

“Informaţiile primite prin canale militaro-diplomatice arată că focoasele erau destinate unei companii bulgare, lucru confirmat oficial şi de Ministerul român de Externe”, a precizat Ministerul bulgar al Apărării. Numele companiei căreia îi era destinat transportul nu a fost dezvăluit.

Pe de altă parte, autorităţile din românia susţin că transportul avea toate avizele necesare.

“Referitor la transportul de material militar oprit în Giurgiu, MAE precizează că este vorba despre un export intracomunitar din România spre Bulgaria, care avea toate avizele şi documentele necesare desfăşurării sale, problematica securităţii transportului neintrând în atribuţiile Ministerului Afacerilor Externe sau ale Departamentului pentru Controlul Exporturilor (D-ANCEX)”, se arată în comunicatul MAE.

Patru lăzi în care se aflau câte 16 focoase pentru rachete au dispărut dintr-un tren care transporta armament de la Tohan Zărneşti spre Bulgaria, dispariţia fiind semnalată în Gara Giurgiu.

Giurgiu: 64 de focoase pentru rachete au dispărut dintr-un tren

Patru lăzi cu câte 16 focoase pentru rachete de război au fost furate sâmbătă, în jurul orei 15.00, dintr-un tren care transporta armament şi care venea de la Braşov şi urma să ajungă în Bulgaria. Furtul ar fi avut loc la Stăneşti, judeţul Giurgiu.

Sâmbătă s-a descoperit că cele 64 de focoase pentru rachete au dispărut dintr-un tren care transporta armament, care era însoţit de 10 jandarmi.

Trenul care transporta obiectele cu specific militar era un transport social privat, astfel că nu era necesară informarea autorităţilor în legătură cu deplasarea şi cu ruta urmată.

Aceste focoase nu conţin explozibil, dar pot fi folosite pentru realizarea unor bombe artizanale.

Parchetul General a emis duminică, în jurul prânzului, un comunicat de presă în care anunţă că, la data de 16 iulie, Parchetul Militar a fost sesizat de către Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie Giurgiu despre faptul că sâmbătă, în jurul orei 15.30, ar fi constatat că, la garnitura trenului care conţinea obiecte cu specific militar, sigiliile erau rupte şi uşa glisantă era deschisă. Din interior s-a contatat că lipseau patru lăzi cu dispozitive militare.

Trenul venea de la o fabrică de armamant din Braşov şi avea destinaţia Bulgaria.

Cel mai probabil, este vorba despre armament cumpărat de bulgari din România.

Abia la graniţa Giurgiu-Nord autorităţile şi-au dat seama că o parte dintre focoase au dispărut şi că unul dintre vagoane are sigiliul rupt.

Primele cercetări arată că focoasele s-ar fi furat la Stăneşti, judeţul Giurgiu. O anchetă a fost deschisă de către Jandarmerie şi de către Parchetul Militar.

Trenul din care au dispărut focoasele va rămâne în judeţul Giurgiu, pentru verificări.

De asemenea, s-au instituit deja filtre în tot județul.

Categorii
La zi trimitere dreapta

China: “SUA a intervenit grosolan în treburile noastre interne”

China: “SUA a intervenit grosolan în treburile noastre interne”

China a criticat dur duminică întâlnirea dintre preşedintele american Barack Obama și Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, catalogând-o drept “un amestec grosolan în afacerile interne ale Chinei” şi apreciind că a afectat relaţiile chino-americane.

Declaraţia Ministerului de Externe chinez a fost dată publicităţii la câteva ore după ce Obama s-a întâlnit cu liderul spiritual tibetan şi laureat al premiului Nobel la Casa Albă.

China a făcut anterior apel la SUA să nu dea curs întâlnirii anunţate pentru sâmbătă, avertizând că aceasta ar putea afecta relaţiile dintre cele două ţări.

După reuniunea privată de 45 de minute de la Casa Albă, China a anunţat că MAE de la Beijing şi ambasada sa de la Washington au înaintat proteste.

‘Un astfel de act reprezintă un amestec grosolan în afacerile interne ale Chinei, a rănit sentimentele poporului chinez şi a afectat relaţiile chino-americane’, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Ma Zhaoxu.

“Cerem părţii americane să ia cu seriozitate în considerare poziţia Chinei, să adopte imediat măsuri pentru a elimina impactul dăunător, să pună capăt amestecului în afacerile interne ale Chinei şi să înceteze să susţină forţele separatiste anti-chineze care militează pentru independenţa Tibetului”, precizează comunicatul semnat de Ma Zhaoxu.

Categorii
La zi trimitere dreapta

SUA și-au retras primii 650 de militari din Afganistan

SUA și-au retras primii 650 de militari din Afganistan

Statele Unite, principalul contributor al coaliţiei militare internaţionale din Afganistan, au început să-şi retragă primii militari din această ţară, a anunţat vineri reprezentanți ai armatei americane.

Un prim contingent de 650 de persoane – care era mobilizat la nord-est de capitala Kabul – a părăsit ţara şi nu va fi înlocuit, a precizat comandantul Michael Wunn, purtătorul de cuvânt al armatei SUA.

Armata americană are un efectiv de aproximativ 100.000 de militari în Afganistan.

Categorii
La zi trimitere dreapta

Numărul angajaţilor MAI inculpaţi pentru corupţie, mai mare cu 81% faţă de 2010

Numărul angajaţilor MAI inculpaţi pentru corupţie, mai mare cu 81% faţă de 2010

Numărul angajaţilor MAI învinuiţi pentru infracţiuni de corupţie a crescut cu 81% în primul semestru din 2011, comparativ cu aceeași perioadă din 2010, conform unui raport al Direcţiei Generale Anticorupţie.

În perioada analizată, au fost făcute aproape 1.200 de lucrări şi dosare penale, în creştere cu 27% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010.

Dintre acestea, 289 au fost înaintate la Direcţia Naţională Anticorupţie, iar 910, la structurile centrale şi teritoriale ale Parchetul instanţei supreme.

Acelaşi raport arată că a fost dispusă începerea urmăririi penale în 230 dosare (+11%), dintre care 46 la Direcţia Naţională Anticorupţie şi 184 la alte structuri ale Ministerului Public.

De asemenea, procurorii au definitivat ancheta în 152 de rechizitorii, fiind consemnată o creştere cu 24% a sancţiunilor cu caracter administrativ.

Au fost efectuate cercetări cu privire la 2.706 persoane (+63%), dintre care 1.242 au fost cadre ale MAI (+65%). Din cele 1.173 persoane învinuite, 379 provin din cadrul ministerului (30 având funcţii de conducere şi 349 funcţii de execuţie).

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare penală, raportul arată o creştere cu 50% a numărului persoanelor învinuite, precum şi cu 81% a personalului MAI învinuit, faţă de primele şase luni ale anului trecut.

“Primul semestru al anului 2011 a constituit pentru Direcţia Generală Anticorupţie un interval de continuitate şi amplificare a demersurilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea corupţiei la nivelul personalului MAI (…)”.

“În această perioadă, se disting în mod deosebit acţiunile de mare anvergură desfăşurate sub coordonarea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru combaterea corupţiei şi contrabandei în punctele de trecere a frontierei de stat. Operaţiunile au probat încă o dată faptul că lupta împotriva corupţiei nu este un exerciţiu declarativ, ci o realitate susţinută de acţiuni şi fapte concrete”, se arată în raportul de activitate al DGA.

Categorii
Cultura La zi trimitere dreapta

Super-Heavy, noua trupă a lui Mick Jagger

Super-Heavy, noua trupă a lui Mick Jagger

Numele trupei se traduce ca „Super-grea” şi se vrea un omagiu adus lui Muhhamad Ali, dar este legat şi de componenţa formației, ai cărei membri sunt cu toţii nişte grei ai muzicii. Fanii formației Rolling Stones să nu cadă pe gânduri, căci legendara trupă nu se destramă.

Alături de Jagger fac pare din formație Dave Stewart (membru fondator, compozitor şi aranjor al trupei Eurithmics), Joss Stone (legendă a muzicii soul), Damian Marley (fiul lui Bob Marley) şi compozitorul indian de muzică de film, producătorul și interpretul A. R. Rahman.

Rezultatul muzical este, conform publicației “Vanity Fair”, o combinaţie unică de rock, soul şi world music, “un sunet cu adevărat nou”.

Încă de la începutul anului, existau informaţii despre o colaborare muzicală între Jagger şi Stewart şi despre un album la care se lucrează.

Însă nimeni nu bănuia că va apărea un nou supergrup.

Deocamdată, cei cinci nu plănuiesc să apară pe scenă în concerte, însă primul lor album va aparărea la data de 22 septembrie.

De curând, cei cinci au încheiat filmările pentru primul videoclip, cel al single-ului “Miracle Worker”.

Categorii
La zi trimitere dreapta

București: 23 de noi linii de autobuz pe timp de noapte

București: 23 de noi linii de autobuz pe timp de noapte

Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) înfiinţează începând cu noaptea de 15 spre 16 iulie 23 de noi trasee de noapte cu autobuze.

Liniile RATB vor avea terminalul central la Piaţa Unirii şi vor circula, între orele 23.00 și 1.00 şi 5.00 și 6.00, la un interval de 30 de minute şi între orele 1.00 și 5.00, la 60 de minute.

Preţul unei călătorii va fi cel actual în reţeaua de transport public, respectiv 1,3 lei.

Linia N101 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Pasaj Colentina, pe traseul Piaţa Universităţii, Cal. Moşilor, Şos. Colentina.

Linia N102 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Granitul, pe traseul Piaţa Universităţii, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Iancului, Şos. Pantelimon.

Linia N103 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Faur Poarta 4, pe traseul Bd. Unirii, Bd. Burebista, Cal. Dudeşti, Bd. Camil Ressu, Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie.

Linia N104 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Barajul Dunării, pe traseul Bd. Unirii, Bd. Decebal, Str. Dristorului, Str. Baba Novac, Bd. N. Grigorescu, Str. Liviu Rebreanu.

Linia N105 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Turnu Măgurele, pe traseul Bd. Cantemir, Bd. Tineretului, Piaţa Sudului, Bd. Obregia.

Linia N106 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Apărătorii Patriei, pe traseul Bd. Cantemir, Cal. Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Olteniţei, Piaţa Sudului, Şos. Berceni.

Linia N107 va funcţiona între Piaţa Unirii şi CFR Progresul, pe traseul Bd. D. Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. Dr. Istrate, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Giurgiului.

Linia N108 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Pasajul Colentina, pe traseul Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, Str. Baicului, Str. D. Slugeru, Str. Heliade între Vii, Str. Doamna Ghica, Şos. Colentina.

Linia N109 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Republica, pe traseul Cal. Călăraşilor, Bd. Basarabia.

Linia N110 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Cartier 16 Februarie, pe traseul Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Splaiul

Independenţei, Str. Virtuţii, Şos. Ciurel, Bd. Constructorilor, Cal. Giuleşti.

Linia N111 va funcţiona între Bd. Unirii şi Complex RATB Titan, pe traseul Bd. Unirii, Str. Lucian Blaga, Cal Vitan, Str. Fizicienilor, Bd. Th. Pallady.

Linia N112 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Piaţa Reşiţa, pe traseul Bd. Cantemir, Cal. Şerban Vodă, Piaţa Eroii Revoluţiei,

Şos. Olteniţei, Bd. Brâncoveanu, Str. Izvorul Rece, Str. Reşiţa.

Linia N113 va funcţiona între Piaţa Unirii şi Piaţa Presei Libere, pe traseul Bd. I.C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral. Gh. Magheru, P-ţa. Romană, Bd. Dacia, Cal. Dorobanţilor, Bd. Mareşal C-tin Prezan, Bd. Mărăşti.

Linia N114 va funcţiona între Depoul Alexandria şi Piaţa Unirii, pe traseul Şos. Alexandriei, Cal. Rahovei, Bd. Regina Maria.

Linia N115 va funcţiona între Master şi Piaţa Unirii, pe traseul Bd. Iuliu Maniu, Şos. Cotroceni, Splaiul Independenţei.

Linia N116 va funcţiona între Valea Ialomiţei şi Piaţa Unirii, pe traseul Drumul Taberei, Academia Militară, Bd. Eroilor, Bd. Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. Brătianu.

Linia N117 va funcţiona între Laromet şi Piaţa Unirii, pe traseul Bd. Bucureştii Noi, Cal. Griviţei, Bd. Dacia, Piaţa Romană.

Linia N118 va funcţiona între Mezeş şi Piaţa Unirii, pe traseul Şos. Chitilei, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Victoriei, Piaţa Romană.

Linia N119 va funcţiona între CFR Constanţa şi Piaţa Unirii, pe traseul Şos. Pipera, Cal. Floreasca, Bd. M. Eliade, Str. Av. Beller, Cal. Dorobanţilor, Bd. Dacia, Piaţa Romană.

Linia N120 va funcţiona între Apusului şi Piaţa Unirii, pe traseul Str. Apusului, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timişoara, Str. Răzoare, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei.

Linia N121 va funcţiona între Zeţarilor şi Piaţa Unirii, pe traseul Cal. Ferentarilor, Cal. Rahovei, Şos. Progresului, Cal. 13 Septembrie, Bd.Libertăţii, Str. Naţiunile Unite, Splaiul Independenţei.

Linia N122 va funcţiona între Valea Oltului şi Piaţa Unirii, pe traseul Bd. Ghencea, Cal. 13 Septembrie, Str. Izvor, Str. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii.

Linia N123 va funcţiona între Lacul Tei şi Piaţa Unirii, pe traseul Str. Barbu Văcărescu, Str. Tunari, Str. Alecu Russo, Bd. Dacia, Str. Vasile Lascăr, Str. Armand Călinescu, Calea Moşilor, Str. Sf. Vineri, Bd. Coposu.

Categorii
Cultura trimitere dreapta

ISTORIE: Dimitrie Cantemir și Nicolae Mavrocordat

ISTORIE: Dimitrie Cantemir și Nicolae Mavrocordat

Tudor Dinu este un istoric foarte tânăr, dar cu un spectru al cercetării foarte larg. Specializat în sud-estul european este autorul uniei cărți despre Mihai Viteazul, erou al eposului grec, lucrare care a contrariat, aceasta din simplul motiv că nu putem să ieșim din tiparul vulgatei despre România și istoria ei.

Iată că acum iese pe piață tot la Humanitas cu o carte monumentală despre raporturile dintre cei doi domnitori ai secolului XVIII, Dimitrie Cantemir și Nicolae Mavrocordat. Cartea are alura unui roman, dar fără a fi operă de ficțiune.

După ce a asimilat un material bibliografic uriaș, a redactat istoria cu firescul unui scriitor, care a depășit ticurile omului de știință. Cine au fost cei doi? Figurile cele mai reprezenttive ale culturii românești înr-un veac fanariot, dar deloc incult.

Doar comuniștii au vrut să facă din fanarioți niște exploatatori. De fapt, ei erau niște oameni luminați, cel puțin prin ramura Mavrocordaților, Alexandru, Nicolae, Constantin. Pe de altă parte, figura lui Dimitrie Cantemir nu mai trebuie prezentată.

Educat la Constantinopol, spirit rafinat, cu profesori greci, el a luminat Țările Române în perioada pre-premodernă. De remarcat, conflictele pe care le-a avut constant cu Brâncoveanu.

E adevărat, voivodul muntean a ajun s în rândul sfinților, aceasta prin moartea sa martirică. Pe pământ nu a fost chiar un model. (D.S.)

Categorii
La zi trimitere dreapta

Român condamnat în Franța

Român condamnat în Franța

Curtea cu Juri din Nanterre, Franţa, a condamnat la pedepse de cinci până la 13 ani de închisoare patru dintre cei cinci bărbaţi acuzaţi că au participat, în iulie 2007, la uciderea fiului preşedintelui Ciadului Idriss Deby, românul Marin Cioroianu primind cea mai aspră pedeapsă.

Curtea nu a respectat cererile avocatului general, care ceruse, marţi, 5 iulie, pedepse între zece şi 20 de ani de detenţie împotriva acuzaţilor.

Marin Cioroianu, în vârstă de 45 de ani, care a negat faptele de-a lungul procesului, a fost condamnat la 13 ani de închisoare.

Suspectat de organizarea atacului, Dan Batoua, în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat la 12 ani.

Alţi doi bărbaţi, participanţi la atac, au fost condamnaţi la nouă şi respectiv cinci ani de închisoare. Un al cincilea bărbat a fost achitat.

La 2 iulie 2007, Brahim Deby, de 27 de ani, a fost descoperit în agonie în parcarea clădirii din Courbevoie, la periferia Parisului, după ce a fost atacat cu un pistol cu şocuri electrice de patru poliţişti falşi, iar corpul său a fost acoperit cu pudră de extinctor.

Beat şi drogat după ce petrecuse într-un club de noapte, el a murit în urma unei insuficienţe respiratorii.  (A.B.)