DOCUMENT INCENDIAR – Mecanismul, pas cu pas: Evaziunea vine prin antrepozite fiscale înființate în baza unor falsuri

Categories Explicit, La ziPosted on

DOCUMENT INCENDIAR – Mecanismul, pas cu pas: Evaziunea vine prin antrepozite fiscale înființate în baza unor falsuri

*Antrepozitele fiscale în domeniul petrolier se dovedesc a fi principalele instrumente de evitare a plății accizelor și TVA la bugetul de stat.

*Evazioniștii au plimbat mii de tone de benzină și motorină prin circuite financiare fictive.

*Fraudele s-au făcut cu voia și sub ochii Fiscului. Inspectorii Curții de Conturi au descoperit că angajații ANAF au autorizat înființarea de antrepozite petroliere în baza unor falsuri.

Citiți și Evaziunea vine pe roți: Sorin Blejnar (ANAF) a ignorat avertismentele Curții de Conturi privind fraudele în domeniul petrolier

Urmare a acţiunii de verificare a respectării prevederilor legale privind formarea, evidenţierea şi încasarea  veniturilor bugetului de stat pe anul 2008, administrate şi gestionate de Autoritatea Naţională a Vămilor, acţiune desfăşurată atât la nivelul structurilor centrale cât şi teritoriale, au rezultat o serie de aspecte deficitare, ce pot avea implicaţii negative deosebite în ce priveşte realizarea veniturilor datorate bugetului de stat, a căror instrumentare presupune continuarea verificărilor atât la unităţile din cadrul ANV cât şi la o serie de societăţi comerciale. Astfel, din analiza documentaţiei puse la dispoziţie de către organele vamale au rezultat următoarele:

• “livrările” de produse energetice din antrepozitele fiscale, achiziţionate în regim suspensiv de la plata accizei de la alt antrepozit, sunt efectuate numai scriptic, în realitate produsele energetice fiind livrate direct de antrepozitul iniţial către orice alt consumator final;

• rolul jucat de aceste antrepozite este acela de a prelungi obligaţia plăţii accizei asupra sa, obligaţie pe care acesta, în fapt, nu o respecta, însă, astfel, activitatea antrepozitului iniţial pare că se desfăşoară în condiţii de legalitate, în sensul că, pentru livrările către antrepozitul intermediar, nu datorează accize;

• se utilizează societăţi comerciale care nu mai desfăşoară activitate, dar care depun situaţiile financiare la organele fiscale şi la Registrul Comerţului, sau se înfiinţează noi societăţi;

• se schimbă denumirea societăţilor comerciale respective, se cesionează Părţile sociale deţinute de asociaţii persoane fizice române către persoane fizice străine, se mută sediul social la adresa antrepozitului;

• se autorizează astfel de societăţi comerciale ca antrepozite fiscale de depozitare/producţie, care depun situaţiile privind mişcările de produse energetice aferente antrepozitului autorizat numai pentru primele 1-2 luni, după care nu le mai depun;

• după obţinerea autorizaţiei de antrepozit fiscal de depozitare sau producţie, societăţile achiziţionează, în regim suspensiv, de la un alt antrepozit fiscal de producţie/depozitare, produse energetice pe care le livrează ulterior unei societăţi care nu funcţionează la sediul social declarat;

• în acest timp (maxim 3-4 luni), reprezentanţii structurilor competente nu urmăresc, în toate cazurile, depunerea situaţiilor privind mişcările de produse energetice şi/sau încasarea contravalorii accizei aferente livrărilor din antrepozitele fiscale către bugetul de stat, deşi erau
antrepozite noi şi tranzacţionau cantităţi mari de produse energetice;

• în unele cazuri, deşi antrepozitele nu mai îndeplineau condiţiile de autorizare, sau societăţile comerciale chiar nu mai deţineau antrepozitul fiscal, aceştia nu s-au autosesizat în vederea revocării autorizaţiei;

• cantităţile de produse energetice achiziţionate depăşeau capacităţile declarate de producţie/depozitare ale antrepozitului (ân conditiile în care ieşirile ar fi generat încasări de accize la Bugetul de Stat);

• active ale antrepozitelor erau înstrăinate prin vânzare, existând cazuri în care era vândut întregul antrepozit, fără a se păstra dreptul de utilizare a capacităţilor de depozitare/producţie. în acest caz, se pare că agentul economic antrepozitar rămânea fără capacitate de depozitare sau
producţie, iar realitatea tranzacţiilor acestuia putea să nu se mai confirme;

• datele tehnice cu privire la mijloacele fixe din do-cu-men-taţia tehnică prezentată la momentul autorizării, în unele cazuri, nu corespund realităţii din teren;

• cantităţile de produse energetice primite/ieşite în/din antrepozitele fiscale sunt cu mult peste capacităţile de sau producţie sau de depozitare a acestora;

• există cazuri în care, deşi antrepozitarul a vândut antrepozitul fiscal altei societăţi comercile fără a mai avea drept de utilizare a acestuia, a mai achiziţionat importante cantităţi de produse energetice, iar, în acelaşi timp, activele respective făceau obiectul autorizării noului proprietar drept antrepozit fiscal; cu toate acestea, reprezentanţii structurilor competente au certificat Documentele Administrative de însoţire;

• în antrepozitele fiscale au intrat produse energetice care nu sunt în conformitate cu autorizaţiile de antrepozit fiscal;

• pentru aceeaşi perioadă de timp, două societăţi comerciale au avut calitatea de antrepozitar pentru acelaşi antrepozit fiscal;

• sunt cazuri în care solicitările de autorizare ale agenţilor economici sau de revocare a autorizaţiilor nu urmează circuitul normal al documentelor;

• în unele cazuri, nu se respectă prevederile legale referitoare la comunicarea autorizaţiilor de antrepozit fiscal, sau la revocările acestora;

• documentaţia tehnică prezentată de antrepozitari la autorizare, în unele situaţii, nu este întocmită de către persoane de specialitate;

• sunt cazuri în care reprezentanţii diferitelor structuri ale ANAF, cu atribuţii în autorizarea antrepozitarilor, supravegherea mişcării produselor accizabile, controlul fiscal, urmărirea depunerii de către antrepozitari a situaţiilor lunare, cu intrările şi ieşirile de produse energetice aferente fiecărui antrepozit fiscal, urmărirea încasării accizelor şi TVA-ul aferent acestora la Bugetul de Stat etc., nu şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu;

• inspectorii fiscali, cu ocazia efectuării de inspecţii fiscale, nu au analizat toate datele şi informaţiile în vederea stabilirii situaţiei fiscale complete şi corecte a antrepozitarilor.

CERINŢE PENTRU ANTREPOZITELE FISCALE

Deținerea unei autorizații de antrepozit fiscal produse energetice presupune ca:
-antrepozitarul autorizat poate să achiziționeze, să dețină, să producă, să transforme și să expedieze produse energetice în regim suspensiv, respectiv fără plata accizei, pentru care acesta a fost autorizat;
-în ce privește transportul produselor accizabile în regim suspensiv, acesta se poate efectua numai pe bază de Document Administrativ de Însoțire (DAI);
-în cazul în care livrarea se face către un consumator final, trebuie efectuată plata accizei aferente mărfurilor livrate. Plata se face de către consumatorul final, în numele antrepozitarului vânzător, înainte de ieșirea produselor energetice din antrepozitul fiscal;
final caseta

Descrierea generică a unor fenomene referitoare la legalitate și regularitate

-au existat cazuri când „serviciile de autorizări“ din cadrul structurilor teritoriale ale ANV, cu ocazia analizelor și întocmirii Notelor și referatelor în vederea autorizării ca antrepozit fiscal pentru unii agenți economici au formulat propuneri favorabile, deși la momentul respectiv  agenții economici nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege (fie nu dețineau spațiile corespunzătoare, fie nu dețineau instalațiile corespunzătoare, fie nu aveau rezevoarele calibrate, etc)ș

– deși unii agenți economici, care dețineau autorizații de antrepozitari, nu au depus situațiile centralizatoare cu privire la achiziția și livrarea produselor energetice în/din antrepozitul fiscal, DJAOV-urile nu s-au autosesizat și nu au efectuat controlul acestora, pentru a verifica dacă sunt respectate condițiile în care agenții economici își desfășoară activitatea în baza autorizației deținute.

Prin acest mod de îndeplinire a atribuțiilor ce le reveneau salariaților din structurile ANV, există posibilitatea creării condițiilor pentru ca unii agenți economici să se sustragă de la plata obligațiilor către bugetul de stat, după cum urmează:

– de regulă, un antrepozitar autorizat care urmărește să vândă către consumatorii finali, dar să se sustragă de la plata accizei la bugetul de stat, interpune între el și consumatorul final un alt antrepozit intermediar, nou-autorizat, care „funcționează” pentru o perioadă de numai 3-4 luni, pentru a sustrage controlului;

– de regulă, în intervalul perioadei de 3-4 luni nu se plătește acciza la bugetul de stat, iar antrepozitarul intermediar și consumatorul final nu mai sunt găsiți la sediul social declarat;

– „livrările” efectuate de antrepozitarul intermediar către consumatorul final se fac numai scriptic, în realitate produsele energetice fiind livrate direct de antrepozitul inițial către orice alt consumator final, fără a se mai emite nici un document pentru marfa astfel scoasă în piață, deoarece scriptic ea fusese livrată către antrepozitele intermediare;

– rolul jucat de antrepozitul intermediar este acela de a prelua obligația plății accizei asupra sa, obligație pe care acesta în fapt nu o respectă, însă astfel activitatea antrepozitului inițial pare că se desfășoară în condiții de legalitate, în sensul că pentru livrările către antrepozitul intermediar nu datorează accize;

– în „activitatea” sa, antrepozitul intermediar care vinde (scriptic) către consumatorii finali, de regulă, nu evidențiază, nu declară și nu plătește acciza aferentă produselor energetice comercializate;

practic, interesul de a funcționa această schemă este de fapt al antrepozitului inițial, care urmărește ca prin parcurgerea acestor pași să continue să rămână pe piață, curat și ca un principal competitor care își desfășoară întreaga activitate cu respectarea legii, în condițiile în care toți ceilalți parteneri ai lui (antrepozitari intermediari, precum și consumatorii finali cărora aceștia le-au livrat produsele) dispar.

Ce nu au făcut inspectorii vamali

În fapt, produsele energetice sunt produse cu risc mare de fraudă fiscală, motiv pentru care legislația fiscală dispune o supraveghere strictă, mai ales că atât cantitățile tranzacționate, cât și accizele datorate bugetului de stat înregistrează de regulă valori foarte mari.

Acest risc nu poate fi prevenit decât printr-o activitate de urmărire și supraveghere permanentă a antrepozitelor fiscale și a mișcării produselor energetice între acestea, precum și o abordare mai operativă a controlului activității acestora.

Dacă organele fiscale și-ar fi îndeplinit ca celelalte atribuțiile pe care le aveau potrivit legii, ar fi putut surprinde fenomenul în faza incipientă, deoarece, așa cum am arătat mai sus, viteza de reacție a unor astfel de  societăți este foarte mare, practic în a treia sau a patra lună după ce aduc prejudicii de valori semnificative bugetului de stat dispar și nu mai pot fi controlate.

În acest context, reprezentanții structurilor competente ar trebui să declanșeze cu rapiditate inspecții fiscale încă din prima sau a doua lună de funcționare a antrepozitelor de produse energetice, la orice suspiciune care poate fi determinată, mai ales dacă acestea nu efectuează plata accizelor aferente produselor energetice livrate, precum și dacă nu-și depun situațiile lunare prevăzute de lege.

Dar, în cele mai multe cazuri, organele vamale au efectuat inspecții fiscale la astfel de agenți economici, după câteva luni, când aceștia nu mai funcționau și erau de negăsit la sediile fiscale declarate: pe cale de consecință, obligațiile de plată privind accizele au fost stabilite numai pe baza documentelor de care dispuneau organele vamale la acel moment, adică din orice alte surse sau pe baza actelor de control încheiate de anumite instituții ale statului (ex. Garda Financiară).

Mecanism de sustragere de la plata taxelor

Astfel, există suspiciunea că unele societăți comerciale, toate autorizate ca antrepozite fiscale, au creat și utilizat un sistem de comercializare a produselor energetice accizabile, în scopul sustragerii de la plata accizelor și TVA către bugetul de stat.

În continuare prezentăm schematic un caz care a putut fi analizat de către echipa de control, dar fără a exclude posibilitatea existenței și a altor antrepozitari care ar fi putut avea relații comerciale cu societățile menționate mai jos, în scopul sustragerii de la plata accizelor și TVA către bugetul de stat.

Schema 1

Așa cum am redat în Schema 1, funcționarea sistemului a constat în următorii pași:

1) SC Oscar Downstream SRL importa produse energetice la punctul vamal din Constanța.

2) Acesta depozita produsele în depozitul său propriu din Craiova, județul Dolj, și/sau în antrepozitul fiscal al SC Oil Terminal din județul Constanța.

3) Ulterior, SC Oscar Downstream SRL livra respectivele produse energetice, din aceste depozite, în regim suspensiv de la plata accizelor, către antrepozite fiscale autorizate, printre care și antrepozitele fiscale intermediare menționate mai sus.

4) Activitatea de comercializare de produse energetice de către SC Oscar Downstream SRL, prin intermediul antrepozitelor intermediare, a fost întotdeauna de foarte scurtă durată (câteva luni), astfel încât să nu poată fi urmărită sau controlată de către autoritatea fiscală (în ceea ce privește intrările și ieșirile de produse accizabile), iar conform reprezentării grafice de mai sus, au fost folosite ca antrepozit intermediar, după cum urmează:

5) Așa cum se observă din reprezentarea schematică (și din coloana 4 a tabelului), SC Oscar Downstream SRL a transmis produse energetice, în regim suspensiv, către antrepozitele intermediare, în perioade de timp succesive, de unde ar rezulta că s-a urmărit asigurarea continuității în acest sistem.
6) Ulterior, antrepozitarii fiscali intermediari livrau produse energetice fie în aceeași stare (dacă erau antrepozite de depozitare), fie prelucrate (dacă erau antrepozite de producție) altor societăți.
Mai jos redăm aspectele reținute în urma analizei dosarelor de autorizare pentru societățile amintite mai sus, precum și analizei datelor din baza de date a ANV.


Tabelul 1. Caracatița OSCAR DOWNSTREAM

Valkar îşi schimbă numele, dar năravul ba

SC VALKAR SRL – CUI 7541941
Date despre societate

denumirea inițială a societății a fost SC INTERNATIONAL VALKAR SRL, cu sediul în Bacău, str. Florilor, nr. 8, bl. 8, sc. B, et. 4, ap. 13, și-l avea ca asociat unic pe Boboc Florin (cu domiciliul în Bacău).

În 14.05.2008, societatea și-a schimbat denumirea în SC VALKAR SRL, iar sediul social în județul Constanța, comuna Nicolae Bălcescu, unde își avea punctul de lucru.

În 15.09.2008, conform certificatului constatator nr. 15886/15.09.2008 emis de ORC, se precizează că numărul de ordine al societății în Registrul Comerțului a fost atribuit în data de 19.05.2008 și are administratori pe Guliu George și Boboc Florin, acesta din urmă fiind în același timp și asociat unic.
În 22.10.2008, Frose Michael, cetățean german de naționalitate germană, devine asociat unic.

Antecedente cu transporturi frauduloase

Între documentele existente la dosarul de autorizare, prezentate de societate în vederea autorizării ca antrepozit fiscal de depozitare produse energetice, s-au regăsit următoarele:

cererea de acordare a autorizației de antrepozit fiscal de depozitare, depusă de societate în data de 11.12.2007, pe care este menționat ca reprezentant legal sau persoană de contact Nemeș Radu, iar ca administrator Boboc Florin.

Contractul de vânzare-cumpărare din data de 05.11.2007, din care rezultă că a achiziționat, în data de 05.11.2007, de la Consiliul Local al comunei Nicolae Bălcescu, suprafața de 7.000 mp, pentru care a plătit suma de 3.710 lei.

Cantitatea estimată de depozitare este de 908,7 tone, iar cantitatea estimată pentru anul 2008 de SC INTERNATIONAL VALKAR SRL este de 10.000 de tone, respectiv 8.000 de tone motorină E4.3 și 2.000 de tone motorină E4.4.

Dat fiind faptul că societatea era implicată într-un caz de transport fraudulos de produse accizabile, s-a efectuat mai întâi un control de către DGFP Bacău – AFP Bacău, în perioada 07.01-11.01.2008 și 14.01.2008, în vederea clarificării acestui aspect. În actul de control se consemnează că, potrivit dreptului conferit de Codul de procedură fiscală, în urma celor documentar regăsite … că s-a identificat proveniența cantității de 37.970 litri de motorină euro diesel de la un antrepozit de producție.

Emitere autorizație. Prin adresa înregistrată la ANV sub nr. 6205/01.02.2008, DRAOV Cluj solicită luarea deciziei de autorizare după analizarea procesului verbal de inspecție fiscală al DGFP Argeș.

Comisia de autorizare decide funcționarea antrepozitului fiscal de depozitare, eliberându-se agentului economic autorizația nr. RO0117813DD01/25.01.2008.

Autorităţile au închis ochii

Prin adresa SC VALKAR SRL nr. 136/29.05.2008, înregistrată la DJAOV Constanța sub nr. 8,256/03.06.2008, societatea a comunicat că și-a schimbat sediul social de pe raza județului Bacău în județul Constanța, punctul de lucru devenind astfel sediul social.

Față de această solicitare, reprezentanții DJAOV Constanța, prin adresa nr. 10.059/06.08.2008, sub semnătura domnilor Claudius Gheorghiu – director executiv, Țene Cristian – șef birou autorizări, și Mocanu Ionel Daniel, au comunicat societății comerciale VALKAR SRL că trebuie să mai pună la dispoziție unele documente, în vederea completării dosarului pentru modificarea autorizației de antrepozit fiscal, ca urmare a modificării sediului social.

Cu adresa nr. 289/15.09.2008, înregistrată la DJAOV Constanța sub nr. 14.261/15.09.2008, SC VALKAR SRL a transmis copii ale documentelor solicitate pentru modificarea autorizației de antrepozit.

În data de 16.09.2008, după analiza documentelor depuse de societate, domnii Țene Cristian și Mocanu Ionel Daniel au întocmit referatul FN/16.09.2008, prin care aceștia consideră oportună cererea societății comerciale de modificare a autorizației de antrepozit fiscal și au propus înaintarea dosarului la comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. După cum este menționat în cuprinsul acestui referat, domnii Țene Cristian și Mocanu Ionel Daniel au precizat că noul sediu social al societății, care este în același timp și punct de lucru, se află situat în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, zona CFR, județul Constanța.

Prin adresa nr. 14.261/17.09.2008, DJAOV Constanța a transmis la ANV dosarul cu documentele în vederea modificării autorizației de antrepozit fiscal, ca urmare a schimbării denumirii societății și a sediului social al acesteia. În data de 22.09.2008 este întocmită nota nr. 53.710/SA/22.09.2008, pentru comisia de autorizare în vederea modificării autorizației pentru noile schimbări de nume și sediu ale SC VALKAR SRL la solicitarea acesteia, cerere formulată în 29.05.2008.

Uite activele, nu sunt activele

Cu privire la activitatea desfășurată de agentul economic antrepozitare

Modificări intervenite în dreptul de proprietate al SC VALKAR SRL asupra activelor antrepozitului

În data de 19.08.2008, în baza contractului de vânzare-cumpărare, SC VALKAR SRL reprezentată prin unic asociat și administrator Boboc Florin, a vândut către SC EXCELLA REAL GRUP SRL, reprezentată de cei doi asociați, Guliu Gheorghe și Nemeș Diana Maria, prin mandatar Nemeș Radu, o parte din mijloacele fixe (corpul de construcție C1 și rezervoarele C4, C5, C9, C12, C13, bazinul de filtrare C11) și 3.857 mp teren intravilan în satul Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, str. Silozului nr. 21, lot 2, județul Constanța.

Prin contractul de vânzare-cumpărare din data de 03.11.2008, SC VALKAR SRL a vândut către SC EXCELLA REAL GRUP SRL restul de teren și rezervoarele C2, C3, C6, C7, C8.

Acțiunile de control întreprinse de organele vamale

O echipă de control formată din domnii Butcaru Alexandru și Garțone Răzvan, inspectori ai DJAOV Constanța, a efectuat în data de 05.11.2008 un control inopinat al stocurilor de produse accizate la SC VALKAR SRL, precum și al documentelor de proveniență a acestora.

În data de 06.11.2008, DJAOV Constanța, prin adresa nr. 64962/06.11.2008, a solicitat revocarea autorizației SC VALKAR SRL, deoarece societatea, începând cu data de 19.05.2008, nu a depus situațiile centralizatoare cu privire la aprovizionarea și livrarea produselor energetice în/din antrepozitul fiscal.

Nereguli descoperite de inspectorii Curţii de Conturi

Constatările echipei Curții de Conturi rezultate din aspectele prezentate mai sus. Controlul s-a efectuat de către reprezentanții DJAOV Constanța în data de 05.11.2008, dată la care SC VALKAR SRL nu mai deținea antrepozitul fiscal, deoarece în data de 03.11.2008 vânduse tot antrepozitul către SC EXCELLA REAL GRUP SRL (menționăm că mare parte dintre mijloacele fixe fuseseră vândute încă din data de 19.08.2008 și apoi în data de 03.11.2008).

De asemena, deși încă din data de 19.05.2008 societatea nu a depus situațiile centralizatoare cu privire la aprovizionarea și livrarea produselor energetice în/din antrepozitul fiscal, totuși abia în data de 06.11.2008, deci după cca. șase luni de zile, reprezentanții autorităților competente au solicitat revocarea autorizației.

Din analiza actului de control a rezultat că stocul la data de 31.10.2008 a fost de 136,58 tone de motorină, echipa de control inopinat a determinat o diferență între stocul scriptic și stocul faptic de 3.082 litri, respectiv 2.582,72 kg, la data de 05.11.2008, deși în fapt diferența este de 565,586 tine, astfel:

echipa de control inopinat precizează că cantitatea aprovizionată de la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL este de 314,414 tone motorină, în loc de 341,414 tone, cât a fost în fapt ca fiind singurele achiziții, și că a vândut în aceeași zi cantitatea de 463,898 tone către SC BNC Shipping & Trading SRL.

Însă din datele obținute de la ANV, din baza de date a aplicației informatice RO-DAI, rezultă că SC VALKAR SRL a primit de la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, în data de 03.11.2008, cantitatea de 565,7 tone, deci cu 224,286 tone mai mult decât a găsit echipa de control a DJAOV Constanța, iar în perioada 3-4 noiembrie cantitatea primită a fost de 907 tone, deci o diferență de 565,586 tone (907 tone – 314,414 tone).

Neregulile din aparatul central al ANV

Pe perioada 03.11.2008-08.12.2008, deci după data formulării adresei de renunțare la autorizația de antrepozit fiscal, SC VALKAR SRL a mai primit de la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL cantitatea de 16.221 tone motorină nemarcată, fără să mai dețină antrepozitul sau să mai aibă drept de folosință asupra acestuia.

Prin adresa nr. 337/03.11.2008, înregistrată la DJAOV Constanța sub nr. 17286/10.11.2008, administratorul societății, cetățeanul german Frose Michael, a solicitat revocarea autorizației datorită faptului că echipamentele și instalațiile aferente antrepozitului au fost înstrăinate prin vânzare-cumpărare.

Astfel, solicitarea de revocare au autorizației s-a făcut de către societate cu două zile înaintea efectuării controlului. Mai trebuie precizat faptul că, așa cum am arătat mai sus, în data de 03.11.2008, societatea vânduse absolut toate activele către SC EXCELLA REAL GRUP SRL. Procedând astfel, administratorul societății a încălcat prevederile Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, art. 185, alin. (9), care precizează că, „în cazul în care antrepozitarul autorizat dorește să renunțe la autorizația pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligația să notifice acest fapt la autoritatea fiscală competentă cu cel puțin 60 de zile înainte de data la care renunțarea la autorizație își produce efecte”. În același timp, trebuie precizat faptul că, deși asociatul a datat solicitarea cu 03.11.2008, aceasta a fost înregistrată la DJAOV în data de 10.11.2008.

În aceeași zi, când solicitarea de revocare a fost înregistrată la DJAOV Constanța, respectiv 10.11.2008, DJAOV Constanța, urmare adresei societății, revine la adresa sa nr. 17086/05.11.2008 prin care a propus revocarea autorizației pe motiv că aceasta nu a depus la DJAOV Constanța situațiile centralizatoare referitoare la achizițiile și livrările de produse accizabile stipulate la punctul 9 alin. (5) din HG nr. 44/2004, precum și jurnalele privind intrările și ieșirile de combustibil pentru motor destinate utilizărilor exclusive pentru nave potrivit prevederilor de la punctul 23.1, alin (9) din același act normativ.

Tot în aceeași zi a fost întocmită Nota nr. 64680.64.962/65.648/SA/RD/10.11.2008 pentru comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizare, care în data de 12.11.2008 decide revocarea autorizației.

Este semnificativ de subliniat faptul că DJAOV Constanța a trimis prin fax, în data de 10.11.2008, ora 14.19, către ANV propunerea de revocare pentru antrepozitul SC VALKAR SRL, înregistrată sub nr. 17.286/10.11.2008, înregistrată la ANV sub nr. 65648/10.11.2008, dar fără să poarte ștampila de registratură a ANV, deci fără a respecta circuitul normal al documentelor, iar Direcția de specialitate care asigură secretariatul acesteia trebuia să pună la dispoziția membrilor comisiei cu cel puțin două zile lucrătoare înainte ordinea de zi și notele de prezentare întocmite de secretariatul acesteia.
În acest context, subliniem și faptul că în ședința Comisei din data de 12.11.2008 este revocată autorizația SC VALKAR SRL și tot în aceeași dată este emisă autorizația nr. RO0122313PP01 pe numele SC EXCELLA REAL GRUP SRL, pentru același amplasament și pentru aceleași mijloace fixe.

Potrivit procesului-verbal al ședinței comisiei pentru autorizarea operatorilor cu produse accizabile supuse accizelor armonizate din data de 12.11.2008, a fost aprobată ordinea de zi suplimentată, cu unanimitate de voturi.

Obiectul suplimentării ordinii de zi l-a constituit revocarea autorizației SC VALKAR SRL  și autorizarea  SC EXCELLA REAL GRUP SRL.

Deoarece pe ordinea de zi suplimentată eliberarea autorizației pentru SC EXCELLA REAL GRUP SRL era prima, iar revocarea autorizației SC VALKAR SRL era pe locul doi, conform procesului-verbal de ședință s-a solicitat inversarea societăților de pe ordinea de zi suplimentară, Comisia sesizând faptul că nu se putea autoriza o societate pe un amplasament pentru care era valabilă o autorizație aparținând altei societăți.

Două firme cu acelaşi antrepozit

Autorizația SC VALKAR SRL a fost revocată în data de 12.11.2008, aceasta, conform deciziei comisiei, a produs efecte până la data comunicării, respectiv 08.12.2008, de unde rezultă că pentru intervalul de timp 01.12.2008-08.12.2008 două societăți au avut calitatea de antrepozitari pentru același antrepozit fiscal.

Deși decizia de revocare a fost emisă în data de 12.11.2008, ANV – Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal a transmis originalul deciziei nr. 163 de revocare a autorizației SC VALKAR SRL către DJAOV Constanța în data de 27.11.2008, cu adresa nr. 65732/SA/27.11.2008, iar ulterior, în data de 09.12.2008, DJAOV Constanța a transmis Direcției Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal dovada comunicării deciziei de revocare a autorizației către societate, cu adresa nr. 18844/09.12.2008.

Este de semnalat că exemplarul prin care se face această dovadă este o fotocopie a deciziei de revocare pe care este aplicată, în original, semnătura olografă a reprezentantului și ștampila SC VALKAR SRL și este menționat tot în original PRIMIT ORIGINAL DECIZIE NR. 163/12.11.2008.

Pe lângă acest document, la dosarul de autorizare a fost identificată o fotocopie a deciziei de revocare a autorizației, în care, pe lângă cele menționate, mai este specificat „ÎN DATA 08.12.2008”, iar această fotocopie a fost transmisă prin fax în data de 16.12.2008 de către DJAOV Constanța, Biroul Autorizări.

Astfel, comunicarea s-a făcut cu întârziere de cca 22 de zile, în condițiile în care, potrivit OMEF nr. 1.459/2006 „privind înființarea Registrului național al operatorilor de produse accizabile armonizate și aprobarea procedurii de înființare și actualizare a acestuia”, comunicarea se face în cel mult 5 zile de la data semnării deciziei. Faptul că nu s-au respectat aceste prevederi a făcut posibil ca în acest interval de întârziere societatea să mai primească importante cantități de produse energetice de la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, practic într-un regim legal din acest punct de vedere, deoarece revocarea este aplicabilă la data la care i-a fost comunicată, dar, în fapt, în mod nelegal, deoarece societatea nu mai deținea antrepozitul care, așa cum am menționat mai sus, era vândut încă din data de 03.11.2008, deci nici legal și nici fizic societatea nu mai putea desfășura activitate specifică unui antrepozit.

Complicitatea ANV

Este semnificativ de subliniat faptul că, pentru ca această motorină să fie transportată în regim suspensiv, trebuia să fie confirmat DAI-ul și din baza de date RO-DAI rezultă că acesta a fost confirmat, or, această confirmare presupune că trebuie reținută răspunderea în sarcina reprezentantului structurii ANV care a făcut această confirmare, așa cum rezultă din toate considerentele prezentate.

Toate aceste fapte prezentate puteau și trebuiau sesizate atât de către inspectorii care au efectuat controlul, cât și de către inspectorii cu atribuții în supravegherea mișcării produselor energetice.
Potrivit deciziei de impunere nr. 58/31.03.2009, întocmită de reprezentanții DRAOV Constanța, prin care au fost stabilite obligații suplimentare de plată în sarcina SC VALKAR SRL, societatea a achiziționat în regim suspensiv pe perioada mai 2008-decembrie 2008 cantitatea de 45.819,425 tone de produse energetice (motorină) de la diverși furnizori antrepozite fiscale.

Din bazele de date furnizate de ANV din aplicația informatică RO-DAI a rezultat că numai în perioada august 2008-decembrie 2008 SC VALKAR SRL a primit cantitatea de 44.371 tone motorină nemarcată de la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL și 2.657 tone motorină nemarcată de la SC OIL TERMINAL SA.

Din aceste date, echipa de control a Curții de Conturi reține faptul că inspectorii vamali, prin controlul efectuat, au constatat că în antrepozit ar fi intrat o cantitate mai mică decât cea rezultată din RO-DAI, or, aceasta nu poate fi explicată decât prin faptul că controlul s-a făcut nedocumentat.

De asemenea, din analiza achizițiilor de produse în regim suspensiv, conform RO-DAI, efectuate de către SC VALKAR SRL a rezultat faptul că aceasta, în unele dintre zile, a primit motorină nemarcată în cantități cu mult mai mari decât capacitatea acestuia de depozitare, respectiv:

Tabel 2. Situația VALKAR SRL

Din datele din tabelul de mai sus rezultă că SC VALKAR SRL avea o capacitate de depozitare cu mult mai mică decât cantitățile primite în antrepozit.

Pentru ca această motorină să fie transportată în regim suspensiv, trebuia confirmat DAI-ul și din baza de date RO-DAI rezultă că acesta a fost confirmat, or, această confirmare presupune că trebuie reținută răspunderea în sarcina reprezentantului structurii ANV care a făcut această confirmare.

Ştafeta înşelătoriilor e preluată de Excella Real Grup

SC EXCELLA REAL GRUP SRL – CUI 24129623
Date despre societate

societatea a fost înființată la data de 01.07.2008, în sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, Zona CFR, județul Constanța
asociați        – Guliu George – 5%
Nemeș Diana Maria – 95%
Administrator – Nemeș Radu

Cu privire la dosarul de autorizare. Între documentele existente la dosarul de autorizare prezentate de societate în vederea autorizării ca antrepozit fiscal de producție produse energetice, s-au regăsit următoarele:

* contractul de vânzare-cumpărare, din care rezultă că, în data de 19.08.2008, societatea reprezentată de cei doi asociați Guliu Gheorghe și Nemeș Diana Maria, prin mandatar Nemeș Radu, a achiziționat de la SC VALKAR SRL, reprezentată prin unic asociat și administrator Boboc Florin, o parte din mijloacele fixe.

Lotul 2 care face obiectul acestui contract de vânzare-cumpărare a rezultat în baza Actului de dezmembrare autentificat sub nr. 2820/19.08.2008 la BNP Florin Vișan din Constanța.
Totodată, din contractul de vânzare-cumpărare rezultă că SC VALKAR SRL a dobândit construcțiile prin construire, în baza autorizației de construire nr. 1/07.02.2008 și a procesului-verbal de recepție finală nr. 4244/22.05.2008, ambele emise de Primăria comunei Nicolae Bălcescu.

* contractul de vânzare-cumpărare din data de 03.11.2008, prin care SC EXCELLA REAL GRUP SRL a achiziționat de la SC VALKAR SRL restul de teren și rezervoarele C2, C3, C6, C7, C8.
De asemenea, la dosarul de autorizare echipa Curții de Conturi a identificat fotocopii a patru buletine de verificare metrologică emise de Laboratorul de metrologie al SC TIMAROM STAR SRL.

Buletine metrologice fictive

Precizăm că nici unul dintre buletinele de verificare metrologică menționate mai sus nu poate fi real, deoarece au fost eliberate la datele de 09/05.2008 și 07.08.2008, iar societatea nu le deținea la aceste date, ele fiind achiziționate de la SC VALKAR SRL în data de 19.08.2008. De asemenea, în opinia echipei Curții de Conturi, respectivele buletine de verificare par a fi contrafăcute, din următoarele considerente:

caracterele cu care este scrisă denumirea societății diferă de toate celelalte caractere cu care sunt scrise toate celelalte date din acestea;

linia punctată de sub denumirea societății nu mai este continuă, creând impresia că în câmpul rezervat denumirii societății s-a șters cu pastă corectoare o mențiune inițială (menționăm că nu au putut fi ridicate exemplarele originale, deoarece la dosarul de autorizare există doar fotocopii).

* Au mai fost identificate la dosarul de autorizare 15 certificate de calibrare, tot în fotocopie, emise de aceeași SC TIMAROM STAR SRL, și ceea ce este de semnalat este faptul că, în opinia echipei de control, și acestea sunt contrafăcute, deoarece la toate acestea intersectarea semnăturii cu amprenta ștampilei este identică, de unde, în opinia echipei de control, rezultă că aceasta a fost copiată pe fiecare exemplar în parte.

Mai mult, certificatele de calibrare au fost emise după cum urmează:
5 certificate în data de 16.04.2008,
2 certificate în data de 09.05.2008,
8 certificate în data de 07.08.2008,

deși SC EXCELLA REAL GRUP SRL s-a înființat la data de 01.07.2008, iar rezervoarele și instalațiile au fost cumpărate de la SC VALKAR SRL abia în data de 19.08.2008.

Trebuie menționat faptul că, referitor la toate aceste documente, echipa de control formată din domnii Țene Cristian și Mocanu Daniel, care a întocmit referatul nr. 15.264/09.10.2008, urmare căruia a propus autorizarea societății SC EXCELLA REAL GRUP SRL, putea și trebuia să observe că nu erau reale, cu atât mai mult cu cât acestea sunt enumerate în actul de control întocmit urmare a deplasării la fața locului, așa cum se afirmă.

În data de 10.09.2008, conform proceselor-verbale de prelevare încheiate la SC EXCELLA REAL GRUP SRL, domnii Răzvan Garțone – reprezentant al autorității vamale – și Ghițulescu Bogdan – prelevator – au prelevat probe de produse energetice ce urmau a fi produse în antrepozitul fiscal al SC EXCELLA REAL GRUP SRL.

Controale cu dedicaţie

Trebuie menționat faptul că la data de 10.09.2008, când domnii Răzvan Garțone și Ghițulescu Bogdan au prelevat probele respective, SC EXCELLA REAL GRUP SRL nu avea cum să producă produse energetice, deoarece nici nu solicitase și nici nu era beneficiară de autorizație de producător de produse energetice, la dosarul de autorizare nu a fost identificat nici un referat în baza căruia societatea să poată desfășura activitatea în regim de probe tehnologice sub controlul autorității fiscale teritoriale, iar în această situație reprezentantul DJAOV Constanța trebuia să știe că societatea nu este autorizată și trebuia să se autosesizeze și să informeze organele de inspecție vamală.

Tot în acest context, precizăm faptul că aceeași persoană, respectiv domnul Răzvan Garțone, după ce a făcut prelevarea de probe din data de 10.09.2008 (considerându-se că a fost efectuată pentru SC EXCELLA REAL GRUP SRL), tot el, așa cum am arătat mai sus, în cazul SC VALKAR SRL, a efectuat controlul și la această societate în data de 05.11.2008. În consecință, faptul că s-a deplasat la aceeași adresă pentru cele două societăți trebuia să-i ridice suspiciuni referitoare la cine este în fapt proprietarul activelor.

În fapt, reprezentanții DJAOV Constanța, prin toate controalele pe care le-au făcut și cercetarea tuturor documentelor analizate, trebuia să cunoască faptul că cele două societăți au autorizații pentru aceeași locație, asociați și administratori comuni și, în consecință, să ia măsurile necesare pentru clarificarea situației celor două societăți în ceea ce privește proprietatea activelor, capacitatea acestora, iar propunerile formulate să fie conform realității și cu respectarea legii.

În realitate, reprezentanții societăților au prezentat date nereale, iar reprezentanții DJAOV Constanța, prin documentele pe care le-au întocmit, au făcut ca toate aceste nereguli să se perpetueze de la o structură la alta din cadrul ANV, până la momentul în care s-a autosesizat DTVTV cu ocazia cercetării SC EXCELLA REAL GRUP SRL. Aceștia au sesizat inadvertențele, motiv pentru care au cerut clarificarea acestora, deoarece, din documentația pe care DJAOV Constanța a transmis-o, rezulta că practic SC EXCELLA REAL GRUP SRL, pentru desfășurarea activității sale, folosea același sediu social sau/şi o parte a mijloacelor fixe ale SC VALKAR SRL.

Or, în cazul în care SC EXCELLA REAL GRUP SRL preluase o parte din mijloacele fixe, DTVTV a avut suspiciuni în ceea ce privește relațiile dintre cele două societăți și realitatea documentelor referitoare la fiecare dintre acestea.

Un control superficial

Emitere autorizație. În data de 02.10.2008, sub nr. 15.624, a fost înregistrată cererea privind acordarea autorizației de antrepozit fiscal a SC EXCELLA REAL GRUP SRL pentru un amplasament. Pe aceasta este înscris ca reprezentant legal și administrator Nemeş Radu.

Trebuie menționat faptul că la această dată, 02.10.2008, când a solicitat autorizarea SC EXCELLA REAL GRUP SRL, în fapt era valabilă autorizația SC VALKAR SRL pentru aceleași mijloace și același amplasament.

În data de 03.10.2008, o echipă a DJAOV Constanța – Biroul Autorizări, formată din inspectorii Ţene Cristian și Mocanu Daniel, a efectuat o verificare la locul propus pentru autorizare, respectiv la sediul social al SC EXCELLA REAL GRUP SRL, respectiv sat Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, zona CFR, județul Constanța.

Este de menționat faptul că domnii Ţene Cristian și Mocanu Daniel sunt aceleași persoane care în data de 16.09.2008 au întocmit referatul FN-16.09.2008 prin care au considerat oportună cererea SC VALKAR SRL de modificare a autorizației de antrepozit fiscal și au propus înaintarea dosarului la comisia de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

Prin urmare, domnii Ţene Cristian și Mocanu Daniel trebuia să cunoască faptul că la aceeași adresă și în același timp funcționa ca antrepozit fiscal și SC VALKAR SRL. În consecință, prin formularea propunerii favorabile de autorizare pentru SC EXCELLA REAL GRUP SRL, aceștia propuneau acordarea autorizației de antrepozit fiscal, în condițiile în care pentru aceeași locație era validă o autorizație aparținând altei societăți.

Controlul făcut de domnii Ţene Cristian și Mocanu Daniel se poate considera cel puțin superficial, mai ales în contextul în care se afirmă că s-au deplasat la fața locului și deci trebuia să verifice toate datele și documentele prin care să se asigure că propunerea pe care o formulează este cea corectă și legală.

În data de 09.10.2008, inspectorul Ţene Cristian din cadrul DJAOV Constanța a primit dosarul privind acordarea autorizației de antrepozit fiscal de la SC EXCELLA REAL GRUP SRL Constanța pentru a fi transmis la ANV – Comisia de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

În aceeași zi, echipa de control a întocmit referatul nr. 15264/09.10.2008, prin care a propus înaintarea dosarului cererii la Comisia de autorizare a operatorilor înregistrați de produse supuse accizelor armonizate, considerând oportună emiterea autorizației de antrepozit fiscal.

Tot în aceeași zi, DJAOV Constanța, prin adresa nr. 15.602/09.10.2008 transmisă la ANV, consideră oportună emiterea autorizației de antrepozit fiscal.

Inadvertenţe neluate în seamă

În urma analizei dosarului de către Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal (DTVTV), s-au constatat unele inadvertențe, pentru care, în data de 23.10.2008, prin adresa nr. 59.335/SA/RD/23.10.2008, au solicitat clarificări de la DJAOV Constanța, respectiv:

s-a constatat că adresa locației antrepozitului fiscal nu apare în certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și la dosar nu se găsește dovada declarării acestuia;
nu se precizează dacă locația antrepozitului pentru care se solicită autorizarea este diferită de locația antrepozitului fiscal al SC VALKAR SRL;

planul de încadrare în zonă depus de SC EXCELLA REAL GRUP SRL este același cu cel depus la autorizare de SC VALKAR SRL;

proveniența a 15 rezervoare, având în vedere că prin contractul de vânzare-cumpărare din data de 19.08.2008 au fost achiziționate numai 7 dintre acestea;

nu au fost prezentate buletine metrologice pentru toate rezervoarele deținute de  SC EXCELLA REAL GRUP SRL.

În urma depunerii restului de documente de către  SC EXCELLA REAL GRUP SRL, aceeași echipă de control, respectiv Ţene Cristian și Mocanu Daniel, prin referatul nr. RC 15-915/06.11.2008, revine asupra referatului nr. 15246/09.10.2008, în care descrie noua situație în vederea autorizării antrepozitului fiscal.

Tot în data de 06.11.2008, DJAOV Constanța transmite prin adresa nr. 17113/06.11.2008 și ANV o înregistrează sub nr. 6496/06.11.2008  completarea dosarului de autorizare și consideră oportună din nou emiterea autorizației de antrepozit fiscal  SC EXCELLA REAL GRUP SRL.

Prin anexa nr. 1 la cererea formulată de societate se precizează cantitățile anuale estimate a fi produse, respectiv:
900 tone/an ulei ușor
5.920 tone/an ulei greu
2.000 tone/an motorine,
respectiv un total anual de 8.820 tone de produse energetice.

Pe baza acestor estimări, s-a stabilit valoarea garanției, în sumă de 66.820 euro.

În urma solicitării formulate de DTVTV, DJAOV Constanța, în data de 06.11.2008, cu adresa nr. 17.113, a transmis către DTVTV, în completarea dosarului de autorizare, următoarele:

o nouă cerere de acordare a autorizației de antrepozit fiscal, formulată de  SC EXCELLA REAL GRUP SRL, cerere care a fost înregistrată la DJAOV Constanța, în data de 06.11.2008, sub nr. 17113.

Pe aceasta este înscris, de asemenea, ca reprezentant legal și administrator Nemeş Radu;

buletinul de verificare metrologică nr. 0082478/29.10.2008, eliberat Laboratorul de metrologie al SC TIMAROM STAR SRL, și certificatele de calibrare emise în 29.10.2008, în număr de 7 pentru 7 rezervoare;

factura seria AMGFC nr. 00011027 din  05.10.2008, emisă de AC AMG OIL SRL Constanța, prin care este achiziționat un rezervor vertical;

declarație de anunțare adresă activități proprii de birou și pentru firmă din data de 05.11.2008, depusă de Nemeş Radu.

Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal a întocmit Nota nr. 59.335/SA/RD/07.11.2008, în atenția comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prin care se propune aprobarea cererii  SC EXCELLA REAL GRUP SRL de autorizare ca antrepozit fiscal de producție produse energetice.

Lipseşte ştampila de la registratură

Tabel 3. Situația EXCELLA REAL GRUP SRL

Este semnificativ de subliniat faptul că DJAOV Constanța a trimis în data de 06.11.2008, cu adresa nr. 17113, către ANV, Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal, documentația depusă de  SC EXCELLA REAL GRUP SRL în completarea dosarului de autorizare, înregistrată la ANV sub nr. 64.961/06.11.2008, dar fără să poarte ștampila de registratură a ANV, ca și în cazul prezentat mai sus referitor la SC VALKAR SRL.

Rezultă astfel că și în acest caz, asemănător celui prezentat cu privire la SC VALKAR SRL, nu s-a respectat circuitul normal al documentelor, pe data de 12.11.2008 fiind programată ședința Comisiei, iar Direcția de specialitate care asigură secretariatul acesteia trebuia să pună la dispoziția membrilor săi cu cel puțin două zile lucrătoare înainte ordinea de zi și notele de prezentare întocmite de secretariatul comisiei.

În data de 12.11.2008 este emisă autorizația  nr. RO0122313PP01 pe numele  SC EXCELLA REAL GRUP SRL.

Cu privire la activitatea desfășurată de agentul economic antrepozitar. Conform datelor obținute din baza de date a aplicației informatice RO-DAI,  SC EXCELLA REAL GRUP SRL a primit pe perioada 19.12.2008-02.04.2009 cantitatea totală de 51.387 tone produse energetice, din care 40.166 tone motorină nemarcată, 2.667 tone benzină de la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL și 7.493 tone combustibil lichid greu de la SC GPA AERO PRODUCTS SRL, 1.062 tone motorină nemarcată de la SC OIL TERMINAL SA.

Din analiza datelor a rezultat că  SC EXCELLA REAL GRUP SRL a primit în regim suspensiv de la SC OSCAR DOWNSTREAM cantități de motorină nemarcată și benzină care depășeau capacitatea de depozitare a antrepozitului fiscal. În acest sens, exemplificăm cu cantitățile primite conform Tabelului 3.

Mai mult, în data de 20.02.2009, pe lângă cantitățile menționate în tabel, conform DAI, societatea a mai primit în antrepozit și cantitatea de 1.495 tone combustibil lichid greu, conducând la un deficit de depozitare de peste 4.600 tone, iar exemplele pot continua.

Record de operativitate în autorizarea evazioniştilor

Sinteza constatărilor echipei Curții de Conturi urmare a analizei comparative a datelor și informațiilor cuprinse în cele două dosare de autorizare, respectiv cel al SC VALKAR SRL și cel al  SC EXCELLA REAL GRUP SRL:

societățile au declarat la autorizare cantități de produse accizabile mai mici, pentru a nu constitui garanțiile la nivelul real al volumului de activitate;

toate adresele, analizele și notele întocmite și efectuate de reprezentanții structurilor ANV, urmare a depunerii documentației complete, în vederea autorizării ca antrepozit fiscal, s-au făcut în 1-2 zile pentru  SC EXCELLA REAL GRUP SRL și într-o singură zi pentru SC VALKAR SRL, iar în ceea ce privește comunicarea revocării autorizației SC VALKAR SRL, aceasta s-a făcut în circa o lună de zile, ceea ce a făcut ca pentru același antrepozit fiscal, pentru aceeași perioadă de timp, să fie valabile două autorizații a două societăți diferite, dintre care una era proprietar integral asupra tuturor terenurilor și instalațiilor, iar cealaltă nu avea nici măcar dreptul de folosință a acestora. Acest aspect a permis ca SC VALKAR SRL să primească pe perioada 03.11.2008-08.12.2008 cantitatea de 16.221 tone motorină nemarcată, fără a mai deține activele necesare depozitării;

mai mult,  SC EXCELLA REAL GRUP SRL a primit de la GPA AERO PRODUCT SRL și deținut produse energetice E470, respectiv combustibil lichid greu, cantitatea de 7.492,5 tone pe perioada 16.02-02.04.2009, fără a fi autorizată pentru acest produs;

încadrarea produselor energetice produse de  SC EXCELLA REAL GRUP SRL pe coduri de produs s-a efectuat de către ANV în baza certificatelor de analiză eliberate de Laboratorul Vamal Central, în baza probelor prelevate de către DJAOV Constanța și la cererea acesteia, în data de 10.09.2008, fiind de semnalat faptul că la data respectivă instalația nu era în funcțiune, pentru că nu avea autorizare pentru funcționare, nu era proprietatea  SC EXCELLA REAL GRUP SRL, iar la dosarul de autorizare nu a fost identificat nici un referat în baza căruia societatea să poată desfășura activitatea în regim de probe tehnologice sub controlul autorității fiscale teritoriale, iar în această situație reprezentanții DJAOV Constanța trebuia să cunoască faptul că societatea nu este autorizată și trebuia să se autosesizeze și să informeze organele de inspecție vamală.

Pentru doi dintre antrepozitari, respectiv SC SLOV OIL LINE SRL și SC ECO OIL RECICLING SRL, s-a constatat că, în fapt, cumpărătorii produselor respective nu funcționau la sediul social declarat, respectiv

Axa Arad – Bucureşti – Constanţa, cu escală la Craiova

Referitor la SC SLOV OIL LINE SRL Arad, care era un antrepozitar de depozitare. S-a constatat că aceasta vindea produsele energetice pe care le achiziționa în baza autorizației de antrepozit fiscal către SC UNION TRANS GLOBAL SRL din București Aceasta presupune că produsele erau importate la Constanța (de către OSCAR), erau transferate la Craiova (antrepozitul OSCAR), apoi la Arad (la SLOV), iar de aici înapoi spre București (la UNION), traseu care, grafic, se prezintă astfel:

Mișcarea produselor între primele trei locații, dispersate la mari distanțe, s-a făcut în regim suspensiv (deoarece primul era importator *nr. 1*, următoarele două *nr. 2 și nr. 3*, erau antrepozitari) și numai pentru vânzarea către cea de-a patra societate, SC UNION TRANS GLOBAL SRL din București (cumpărător care nu era antrepozitar *nr. 4*), ar fi trebuit plătită acciza, în numele vânzătorului SC SLOV OIL LINE SRL din Arad, înainte de scoaterea din antrepozitul de la  Arad *nr. 3*, însă, urmare analizei documentelor, s-a constatat că acciza nu a fost plătită. Urmare a unui control efectuat de Garda Financiară la SC UNION TRANS GLOBAL SRL – CUI 23418453 , s-a constatat că nu funcționează la sediul social.

Totodată, precizăm că:

– SC SLOV OIL LINE SRL din Arad a primit autorizația de antrepozitar emisă la 7.03.2008 cu valabilitate de la 01.04.2008;

– SC UNION TRANS GLOBAL SRL, potrivit datelor de la ORC, a fost înființată la data de 03.03.2008;

– tranzacțiile SC SLOV OIL LINE SRL cu SC UNION TRANS GLOBAL SRL au fost în perioada 13.05-06.08.2008;

– SC SLOV OIL LINE SRL, care deținea autorizația de antrepozit, nu a depus situațiile centralizatoare cu privire la aprovizionarea și livrarea produselor energetice în/din antrepozitul fiscal decât pentru lunile mai și iunie, iar pentru lunile iulie și august nu a mai depus aceste „situații” și, cu toate acestea, reprezentanții DJAOV Arad nu s-au autosesizat și nu au efectuat o inspecție fiscală a acesteia;

deși acciza aferentă tranzacțiilor efectuate în luna mai, în sumă de 2.727.494 lei, trebuia virată la buget înainte de fiecare livrare efectuată până la data de 31.05.2008 și trebuia să se regăsească în „Situația încasărilor din accize” comunicată de DGFP Arad către DJAOV Arad la începutul lunii iunie, în fapt ca sumă plătită figurează numai suma de 99.613 lei.

Şi inspectorii arădeni s-au făcut că plouă

În consecință, DJAOV Arad trebuia să se autosesizeze și să efectueze de îndată o inspecție fiscală, cu atât mai mult cu cât agentul economic era nou autorizat ca antrepozitar și, cu toate acestea, tranzacționa cantități mari de valori semnificative.

– valoarea accizelor aferente tranzacțiilor între cele două societăți era de 13.966.897 lei (la care s-au calculat majorări de întârziere de 1.297.577 lei). Însă valoarea accizelor nu a fost virată la bugetul de stat.

În ceea ce privește modul în care reprezentanții structurilor ANV au respectat prevederile legale de verificare a modului în care agenții economici respectă condițiile autorizării acordate, s-au constatat următoarele:

– La data de 03.10.2008, inspectorii vamali de la DJAOV Arad au încheiat un raport de inspecție fiscală referitor la activitatea SC SLOV OIL LINE SRL, au consemnat toate aspectele precizate mai sus, au propus numai demararea procedurii de declarare a contribuabilului ca inactiv și dispunerea de măsuri asiguratorii. Prin respectivul raport de control s-a determinat valoarea debitelor restante în sumă totală de 14.148.274 lei, reprezentând accize, la care s-au calculat majorări în sumă de 1.311.181 lei, rezultând un prejudiciu total de 15.459.455 lei (14.148.274 lei + 1.311.181 lei).
Cu adresa nr. 11.818/14.08.2008 (anexă, pag. 1092-1093), DJAOV Arad a sesizat Inspectoratul de Poliție al Județului Arad în legătură cu faptul că nu s-a putut lua legătura cu nici un reprezentant legal al contribuabilului și administratorul societății nu a dat curs solicitării organelor de inspecție fiscală de a se prezenta în vederea inspecției fiscale la DJAOV Arad…, iar cu adresa nr. 11818/18.10.2008 (anexă pag. 1091) se transmit către Inspectoratul de Poliție al Județului Arad obligațiile fiscale rezultate în urma inspecției fiscale efectuate de DJAOV Arad.

Urmare acestui control s-a executat garanția constituită de societate în valoare de 1.029.832,78 lei (echivalentul a 255567 euro).

Ulterior, în data de 11.11.2008 a mai fost întocmit un Raport de către DRAOV Timișoara, prin care s-au constatat aceleași aspecte, iar propunerea finală a fost de a dispune DJAOV Arad îndeplinirea demersurilor de sesizare a organelor de urmărire penală.

Filiera argeşeană de societăţi-fantomă

Referitor la SC ECO OIL RECICLING SRL Argeș, care era un antrepozitar de producție.    Între documentele puse la dispoziție de ANV, s-a regăsit Nota de Constatare nr. 4454/12.09.2008 (anexă pag. 865-876) a Gărzii Financiare Secția Argeș, din care rezultă că această societate este implicată într-un circuit al produselor energetice cu punct final la SC TRUST ENERGETIC INDUSTRY SRL București, societate care nu funcționează la sediul social declarat, circuit care se poate reda grafic astfel:

Din graficul de mai sus, reflectat în baza  Notei de Constatare nr.4454/12.09.2008 a Gărzii Financiare Secția Argeș, au rezultat următoarele:

– SC ECO OIL RECICLING SRL a achiziționat, pe perioada 01.01.2008-17.04.2008, de la SC WINLAND INVESTIȚII IMOBILIARE SRL din Constanța, societate finanțată în anul 2007 și administrată de Varga Zoltan cu domiciliul în Ungaria, asociat și administrator al societății, cantitatea de 18.978,3 tone păcurină neconformă, iar de la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, cantitatea de 8.920,615 tone motorină:

– furnizorul lui SC WINLAND INVESTIȚII IMOBILIARE SRL pentru acest produs a fost SC ARICLEEA SRL din Bacău, societate care nu-și desfășoară activitatea la sediul social declarat;

– potrivit Gărzii Financiare Secția Argeș, SC ECO OIL RECICLING SRL s-a aprovizionat cu păcurină de la un operator economic care nu a putut fi identificat la sediul social declarat și care nu a depus la organele fiscale teritoriale declarațiile și situațiile financiare prevăzute de lege.

– Potrivit rapoartelor de producție, pe perioada 23.01.2008-17.04.2008 a fost produsă cantitatea de 24.947 tone combustibil lichid ECO TERM tip B, pentru care s-au utilizat 17.856 tone păcurină și 8.776,13 tone motorină.

– Conform rapoartelor de producție pentru realizarea și obținerea combustibilului lichid Ecoterm Tip B, au avut loc operațiuni de decantare, separare, condiționare și amestec a materiilor prime în proporție de ½, respectiv o parte componentă de amestec motorină și 2 părți componentă de amestec păcurină;

– produsul finit, în cea mai mare parte, a fost livrat către SC TRUST ENERGETIC INDUSTRY SRL București, care nu funcționează la sediul social declarat, deși operatorul economic a depus la organul fiscal teritorial declarațiile și deconturile legale.

Pe lângă cele prezentate mai sus, în continuare redăm și alte constatări ale echipei Curții de Conturi, referitoare la fiecare dintre societățile implicate în circuitul prezentat mai sus:

SC OSCAR DOWNSTREAM SRL – CUI 13991630

– Date de identificare referitoare la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL – CUI – 13991630.
– denumirea inițială a societății a fost SC OSCAR H. DRINKS SRL, cu sediul în județul Ilfov, comuna Măgurele, str. Atomiștilor nr. 12-14, activitatea principală era fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cod CAEN 1591
– în prezent denumirea este SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, cu același sediu social: activitatea principală s-a schimbat (din 2003) în comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate – cod CAEN 5151
– Cu privire la dosarul de autorizare
Emitere autorizație. Societatea a fost autorizată pentru două antrepozite fiscale, respectiv:
– Autorizația de antrepozit fiscal de depozitare nr. RO01015116DD01/19.02.2007, valabilă de la data de 01.03.2007 pentru locația din Craiova, str. Calea Severinului nr. 56A, județul Dolj (anexă, pag.1073).
– Autorizația de antrepozit fiscal de depozitare nr. RO0101508DD01/19.02.2007, valabilă de la data de 01.03.2007 pentru locația din Brașov, str. Turnului nr. 5, județul Brașov (anexă, pag.1074).
Conform dosarului de autorizare, cantitățile anuale estimate de produse energetice, în vederea stabilirii consumului garanției, au fost, în total, de 39.600 tone produse energetice pe an. Nivelul garanției, conform cu estimările societății pentru cele două antrepozite, a fost stabilit la suma de 413.870 euro și, respectiv, 419.101 euro.
Revocare autorizație. Menționăm că autorizația de antrepozit fiscal pentru locația din Brașov a fost revocată în luna septembrie 2008, la solicitarea antrepozitarului SC OSCAR DOWNSTREAM SRL (anexă pag. 1068-1072).

SC ECO LEDO NET SRL – CUI 15050813

– Date despre societate (anexă, pag. 655 – 682)
– denumirea inițială a societății a fost SC LEDO NET SRL (conf. actului constitutiv nr.6604/05.11.2002), cu sediul social în București, str. Pretorienilor, nr. 2 , sector 5.
– ulterior denumirea s-a schimbat în SC ECO LEDO NET SRL (conf. actelor adiționale nr.20/08.04.2004 și nr. 15/15.10.2004), iar sediul social în București, B-dul Dacia, nr. 81A, sector 2;
– prin actul adițional la actul constitutiv s-a schimbat din noul sediul social al SC ECO LEDO NET SRL, în jud. Constanța, oraș Năvodari, str. Uzinei, nr. 1A , iar acest sediu a devenit adresa antrepozitului fiscal.
– structura asociaților (conf. certificat constatator nr.302.126/05.11.2004):
– Racz Peter Attila, cu cetățenie română și domiciliul în Ungaria cu 35%;
– Oanță Dorel cu 65%;
– administrator – Ristin Pompiliu, cu cetățenie română și domiciliul în Canada.
– Cu privire la dosarul de autorizare

Între documentele existente la dosarul de autorizare, prezentate de societate în vederea autorizării ca antrepozit fiscal de producție produse energetice,
s-au regăsit următoarele:

*contractul de vânzare-cumpărare din 23.06.2004 (anexă, pag. 653-654), în baza căruia societatea a achiziționat de la Primăria Orașului Năvodari terenul intravilan în suprafață de 8.267,24 mp situat în Năvodari, str. Uzinei nr. 1A, județul Constanța, cu specificația că pe acest teren se afla construcția cu destinație de Instalații de recuperare și recondiționare a produselor petroliere proprietatea SC ECO LEDO NET SRL, dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1312/21.05.2004 încheiat cu SC PETROL FULL SRL (anexă, pag. 643-646), respectiv o construcție cu destinație Instalații de recuperare și recondiționare a produselor petroliere (fiind terminată în proporție de 87%):

*contractul de vânzare-cumpărare nr. 76/19.07.2004 (anexă, pag. 647-652), pe baza căruia societatea a achiziționat de la SC LUBRIFIN SA mai multe utilaje.

Emiterea autorizației. În data de 29.11.2004, comisia de autorizare a decis funcționarea antrepozitului fiscal de producție prin eliberarea autorizației nr. 648/29.11.2004, cu valabilitate de la 01.12.2004.

Revocarea autorizației. Prin decizia nr. 534/05.12.2007 (anexă, pag. 639-642), comisia de autorizare revocă autorizația emisă antrepozitarului SC ECO LEDO NET SRL pentru nerespectarea prevederilor art. 183, lit. a) , lit. j) și lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin care se precizează: Art. 183 (1) Orice antrepozitar autorizat are obligația de a îndeplini următoarele cerințe: a) să depună la autoritatea fiscală competentă, dacă se consideră necesar, o garanție obligatorie pentru circulația acestor produse, în condițiile stabilite prin norme; b) să înștiințeze autoritatea fiscală competentă despre orice modificare adusă datelor inițiale în baza cărora a fost emisă autorizația de antrepozitar în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării; c) să se conformeze cu alte cerințe impuse prin norme.

Tranzacţii cu încălcarea legii

Cu privire la activitatea desfășurată de agentul economic antrepozitar. La dosarul de autorizare a fost identificată o sesizare penală nr. 5497/04.10.2006 (anexă, pag. 630-638), formulată de DGFP Prahova către Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, împotriva reprezentanților legali ai SC ECO LEDO NET SRL, care au achiziționat în perioada 01.08.2006-07.08.2006 de la SC ADT SERV SRL  Ploiești, firmă care nu deținea calitatea de antrepozit fiscal de producție, cantitatea de 304,9 tone șlam petrolier, deși operațiunea este interzisă potrivit art. 239 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care precizează în art. 239 (1): Se interzice orice operațiune comercială cu uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de producție. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1). toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare în alte locații decât antrepozitele fiscale de producție pot fi cedate sau vândute numai în vederea prelucrării și numai către un antrepozit fiscal de producție, în condițiile prevăzute de norme și conform art. 296 alin. 1, lit. k) din același act normativ reprezintă infracțiune.

În data de 27.06.2007, SC ECO LEDO NET SRL a vândut către SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE  COMPANY SRL imobilul situat în Năvodari nr. 1 A , județul Constanța, compus din teren intravilan în suprafață de 8.267,24 mp și construcțiile cu destinația Instalații de recuperare și recondiționare a produselor petroliere. Toate aceste construcții SC ECO LEDO NET SRL le-a dobândit prin cumpărare de la SC PETROL FULL SRL, iar acesta din urmă, la rândul său, le-a dobândit în baza Autorizației de construire nr. 143/1998 emisă de Primăria Năvodari.

Pe perioada 13.09-15.10.2007, SC ECO LEDO NET SRL a achiziționat de la SC OSCAR DOWNSTREAM SRL cantitatea de 6.215 tone motorină nemarcată, dar dat fiind faptul că la data livrărilor de motorină nemarcată efectuate de SC OSCAR DOWNSTREAM SRL către SC ECO LEDO NET SRL, aceasta din urmă nu mai deținea capacitățile de producție și/sau depozitare, nu rezultă destinația reală a acestor produse energetice.

SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL – CUI 8257647

– Date despre societate
– inițial societatea s-a numit SC MALIBO SERVICE SRL și a fost înființată în anul 1996, cu sediul social în București, str Moroieni nr. 46, sector 2, și asociat unic Stoica Marian Dragoș:
– în data de 21.03.2007 se schimbă denumirea societății în SC ROMECO INTERNATIONAL SRVICE COMPANY SRL și își extinde obiectul de activitate la activități cu produse energetice și se schimbă structura asociaților:
– Neguț Gheorghe 40%;
– Stoica Marian Dragoș 40%;
– Merai Katalin 15%;
– Paraipan Eugenia 5%.
– În data de 20.09.2007 se hotărăște schimbarea sediului social la adresa antrepozitului fiscal pentru care a solicitat și achiziționat autorizația.
– La data de 08.02.2008 s-a schimbat structura asociaților (conf. certificatului constatator nr. 1829/08.02.2008) astfel :
– BARKIN VENTURES LTD, cu sediul în Seychelles, Crystal Offices of Center Victoria Mahe cu 85%.
– Merai Katalin cu 15%.
– La data de 08.12.2008 se schimbă din nou structura asociaților (conf. certificatului constatator nr. 20656/08.12.2008) devine:
– BARKIN VENTURES LTD, cu sediul în Seychelles, Crystal Offices of Center, Victoria Mahe cu 85%.
–     SC GOLDBERG BUSINESS CORPORATION, cu sediul în Seychelles, Crystal Offices of Center, Victoria Mahe cu 15%.
– administrator devine Neacșu Nicolae.
Cu privire la dosarul de autorizare

În data de 27.06.2007, potrivit contractului de vânzare-cumpărare din aceeași dată (anexă, pag. 707-717), SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL a achiziționat de la SC ECO LEDO NET SRL imobilul situat în Năvodari, str. Uzinei, nr. 1A , județul Constanța, compus din teren intravilan în suprafață de 8.267,24 mp și construcțiile cu destinația Instalații de recuperare și recondiționare a produselor petroliere. Toate aceste construcții vânzătorul SC ECO LEDO NET SRL le-a dobândit prin cumpărare de la SC PETROL FULL SRL, care le-a dobândit în baza Autorizației de construire nr. 143/1998 emisă de Primăria Năvodari.
Din acest contract rezultă că la momentul vânzării construcția este neterminată, fiind finalizată în proporție de 87%. Din adresa Inspectoratului pentru situații de urgență „Dobrogea” al județului Constanța către SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL rezultă că obiectivul Instalație de recuperare și recondiționare a produselor petroliere este realizat parțial în localitatea Năvodari, str. Uzinei , nr. 1A.
Agenția de Protecție a Mediului Constanța a emis autorizația de mediu nr. 511/22.08.2005 pentru SC ECO LEDO NET SRL pentru Instalația tehnologică de reciclare a rezidurilor petroliere. În 15 februarie 2008, SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL depune cererea cu privire la acordarea Autorizației de antrepozit fiscal.
Potrivit autorizației de mediu nr. 511/22.08.2005, revizuită în data de 30.07.2008, capacitatea declarată a instalației este de 9 tone/zi.
Prin Avizului nr. 175/24.03.2008, comisia de avizare antrepozite fiscale avizează din punct de vedere tehnic documentația întocmită de agentul economic SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL.
Prin Decizia nr. 076/28.03.2008 (anexă, pag. 688-694), Comisia de autorizare decide autorizarea SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL ca antrepozit fiscal de producție produse energetice, fiind emisă în acest sens la data de 01.04.2008 (anexă, pag.684-687). SC ECO LEDO NET SRL a deținut calitatea de antrepozitar, autorizația fiind revocată, la propunerea DJAOV Constanța, prin decizia nr. 534/05.12.2007, pentru nerespectarea de către societate a prevederilor art. 183 lit. a) – nedepunerea garanției actualizate, lit. j) – neanunțarea schimbării administratorului și lit. l) – nedeținerea în proprietate sau în leasing a instalațiilor și echipamentelor necesare desfășurării producției.

Cantităţi fictive de combustibil

Cu privire la activitatea desfășurată de agentul economic antrepozitar

În perioada 13.02-04.04.2009, SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL a livrat în regim suspensiv de la plata accizelor, către SC EXCELLA REAL GRUP SRL, cantitatea totală de cca. 3.500 tone combustibil lichid greu, dar având în vedere că capacitatea de producție a antrepozitului este de numai 9 tone/zi, rezultă că nu putea fi obținută în această perioadă cantitatea livrată.

SC ECO OIL RECICLING SRL – CUI 20138092
Date despre societate

– SC ECO OIL RECICLING SRL a fost înființată în decembrie 2006 cu sediul social în județul Dâmbovița, localitatea Târgoviște, str. Plt Ditescu Stan nr. 1-3. La această dată administrator și asociat unic a fost Cristea Nicolae Cătălin.
în data de 14.03.2008, Toth Horgosi Janos, cetățean maghiar, devine asociat unic al societății și administrator, iar sediul social este mutat la punctul de lucru acolo unde a fost autorizat antrepozitul fiscal de producție, respectiv județul Argeș, comuna Lunca Corbului, sat Silișteni (potrivit istoricului nr. 1716/18.04.2008, cu privire la societate, transmis Gărzii Financiare – Secția Argeș de către Oficiul Registrului Comerțului).

Documente fără semnătură şi fără ştampilă

Cu privire la dosarul de autorizare. Între documentele existente la dosarul de autorizare prezentate de societate în vederea autorizării ca antrepozit fiscal de producție produse energetice, s-au regăsit următoarele:

* au fost identificate două contracte care au același număr și aceeași dată, respectiv nr. 1/15.01.2007, încheiate cu SC TRANS BITUM 2000 SRL Pitești, CUI 17533539, dar obiectul contractului este diferit, după cum urmează:

– unul dintre contracte, anexă la adresa Oficiului Registrului Comerțului nr. 1716/18.04.2008 (anexă, pag. 850-863) către Secția Gărzii Financiare Argeș, unde la art.2 obiectul contractului prevede: Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea unui teren în suprafață totală de 10.497 mp situat în județul Argeș, comuna Lunca Corbului, sat Silișteni.

– al doilea contract avut în vedere la autorizare, unde la art. 2 obiectul contractului (anexă, pag.826-827) prevede: Obiectul contractului îl constituie închirierea unui teren în suprafață de 10.497 mp și a clădirilor aflate pe acesta (conform procesului-verbal de adjudecare nr. 61/31879 din 13.11.2006, situat în județul Argeș, comuna Lunca Corbului, sat Silișteni.

* o declarație pe proprie răspundere dată de Cristea Nicolae Cătălin (anexă, pag. 825) (asociat unic și administrator al societății), prin care declară pe propria răspundere că utilajele (1 buc. separator-decantor, 2 buc. rampă încărcare, linii tehnologice, filtre de separare, pasarele) executate în cadrul instalației de reciclare reziduuri petroliere de la punctul de lucru declarat au fost confecționate în regie proprie.

* un „Memoriu tehnic” (anexă, pag. 833-835) cu descrierea procedurii de menținere a evidenței cantitative și valorice a produselor din antrepozit cât și a celor livrate, care este semnat de Nițu Lucian – expert contabil. Este de semnalat faptul că acest „memoriu tehnic” în partea de subsol a paginii poartă aceleași însemne ca și documentația tehnică a SC GPA AERO PRODUCT SRL, respectiv Ed.1/Rev.0 – 06.2006 PO-GPA 4.2.2-03.

*un „Memoriu tehnic” (anexă, pag. 836-849) necesar obținerii avizului tehnic instalație reciclare reziduuri petroliere, nesemnat de reprezentanți ai societății. Potrivit memoriului tehnic, capacitatea instalației a fost proiectată pentru o capacitate de reciclare de aprox. 15.500 tone/an reziduuri petroliere, urmând să realizeze, în combinație cu motorină, o producție de maxim 34.000 tone/an combustibil lichid ECO TERM tip A.B.C.D.

„Schema tehnologică”, dar care nu este semnată sau ștampilată de nici o persoană
*„Planul de situație”, care este realizat și verificat de aceeași persoană care este și șef de proiect
Emiterea autorizației. Prin Avizul nr. 172/22.11.2007, Comisia de avizare antrepozite fiscale avizează din punct de vedere tehnic documentația întocmită de SC ECO OIL RECICLING SRL pentru obținerea autorizației de antrepozit fiscal amplasat în comuna Lunca Corbului, sat Silișteni, județul Argeș.

Prin autorizația nr. RO0117503PP01/17.12.2007 (anexă, pag. 864) emisă la data de 18.12.2007 cu valabilitate de la 01.01.2008, SC ECO OIL RECILING SRL este autorizată ca antrepozit fiscal de producție.

Revocarea autorizației. Prin Decizia nr. 144/15.10.2008 (anexă, pag. 1075-1078) este revocată autorizația de antrepozit fiscal a SC ECO OIL RECICLING SRL.

În trei luni cât alţii într-un an

Cu privire la activitatea desfășurată de agentul economic antrepozitar. Semnalăm faptul că, potrivit memoriului tehnic, capacitatea instalației a fost proiectată pentru o capacitate de reciclare de aproximativ 15.500 tone/an reziduuri petroliere, urmând să realizeze, în combinație cu motorină, o producție de maxim 34.000 tone/an combustibil lichid ECO TERM tip A.B.C.D.

Luând în considerare capacitatea de prelucrare de 15.500 tone/an, rezultă că SC ECO OIL RECICLING SRL a prelucrat, pe o perioadă de 3 luni, o cantitate de reziduuri petroliere cât într-un an.

În fapt, potrivit documentelor analizate, antrepozitarul a produs cantitatea de 24.947 tone combustibil lichid ECO TERM tip B, respectiv 73,37% din capacitatea anuală de producție, numai în 3 luni; rezultă că în mod real era imposibil să realizeze acest procent pe această perioadă.

În condițiile în care s-ar accepta această producție în termen de trei luni, ar rezulta că capacitatea anuală de producție a antrepozitului ar fi de 2,2 ori mai mare decât cea proiectată, de unde rezultă că documentele puse la dispoziție de către antrepozitar și analizate de comisarii Gărzii Financiare nu reflectă realitatea.

Mai mult, capacitatea de depozitare a materiilor prime (reziduuri petroliere) este asigurată de două rezervoare de câte 60 mc (anexă, pag. 844), respectiv capacitatea totală de cca. 105 tone, iar potrivit Gărzii Financiare – Secția Argeș (anexă, pag. 865-876), cu ocazia inventarierii efectuate în ziua de 17.04.2008 în prezența directorului de vânzări, dl Lipoșteanu Cristinel, s-a constatat în rezervoarele de depozitare a materiei prime cantitatea de 365 tone păcurină, rezultând astfel discrepanțe foarte mari între datele tehnice din dosarul de autorizare și datele constatate și prezentate de Garda Financiară – Secția Argeș.

De la cosmetice, la petrol

SC SLOV OIL LINE SRL – CUI 15006818
* Date despre societate (anexă, pag. 887-894)

– denumirea inițială a societății a fost SC COSMETICS STAR GROUP SRL, cu sediul în Arad, str. Feleacului nr. 1, având ca administrator pe Socea Adrian, iar asociați pe Suciu Teodor și Socea Adrian:

– în data de 09.05.2007, potrivit referatului nr. 63/04.01.2008, societatea și-a schimbat denumirea în SC SLOV OIL LINE SRL, ultimul asociat unic al societății fiind persoana fizică Sereș Jozsef, domiciliat în Ungaria.

Cu privire la dosarul de autorizare. Între documentele existente la dosarul de autorizare prezentate de societate în vederea autorizării ca antrepozit fiscal de depozitare produse energetice, s-au regăsit următoarele:

* cererea formulată de societate pentru acordarea autorizației de antrepozit fiscal de depozitare produse energetice, depusă în data de 13.12.2007.

*contractul de comodat nr. 01/01.08.2007, prin care Lakatos Ignatie și Lakatos Virag, persoane fizice, cetățeni români, dau spre folosință gratuită imobilul cu anexe situat în comuna Livada, sat Sânleani, CF nr. 1451, către SC SLOV OIL LINE SRL, cu sediul social în comuna Livada, sat Sânleani, județul Arad, reprezentată prin Seres Jozsef:

*un „Memoriu tehnic pentru avizarea antrepozitului fiscal”, dar care nu este întocmit și avizat de o persoană de specialitate.
Emiterea autorizației. În data de 12.03.2008 este emisă autorizația de antrepozit fiscal nr. RO0118702DD01/07.03.2008 pe numele SC SLOV OIL LINE SRL, cu valabilitate de la 01.04.2008.

Cu privire la activitatea desfășurată de agentul economic antrepozitar

Suspendarea autorizației. Prin Decizia nr. 4/BA/08.08.2008 se suspendă autorizația de antrepozit fiscal de depozitare, începând cu data de 08.08.2008. până la plata accizelor restante, deoarece nu a plătit la data scadentă accizele datorate.

La data de 03.10.2008, inspectorii vamali de la DJAOV Arad au încheiat un raport de inspecție fiscală (anexă, pag. 1094-1107) referitor la activitatea SC SLOV OIL LINE SRL, prin care au determinat valoarea debitelor restante în sumă totală de 1.311.181 lei, rezultând un prejudiciu total de 15.459.455 lei (14.148.274 lei + 1.311.181). Urmare acestui control s-a executat garanția constituită de societate în valoare de 1.029.832.78 lei (echivalentul a 255.567 euro).

Revocarea autorizației. Prin Nota nr. 75246/SA/04.03.2009 (anexă, pag. 877-878), ANV – Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif Vamal a propus comisiei pentru autorizări revocarea autorizației de antrepozit fiscal de depozitare pentru nereconstituirea garanției în termen de 30 de zile de la data executării garanției constituite la autorizare, urmare căreia, prin Decizia nr. 168/12.03.2009 (anexă, pag. 879-880) se revocă autorizația de antrepozit fiscal.

SC GPA AERO PRODUCT SRL, care livrează produse energetice către SC EXCELLA REAL GRUP SRL.
Date despre societate.

– societatea a fost înființată în luna decembrie 2005 , cu sediul social în municipiul Constanța și asociat unic Dabă Vasile.
în data de 09.05.2007 societatea și-a schimbat sediul social la punctul de lucru din comuna Mihail Kogălniceanu, iar potrivit certificatului constatator din 05.07.2007, și-a schimbat și asociații, aceștia devenind Pufleanu Gheorghe și Papuc Alexandru, cu câte 50%, iar Dabă Vasile a devenit administrator.

Birourile din container

Cu privire la dosarul de autorizare. Societatea și-a declarat punctul de lucru în amplasamentul din județul Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, proprietatea SC PETROM AVIATION SA, în vederea autorizării ca antrepozit fiscal de producție produse energetice IFO-G, IFO-P și IFO-A, care au fost încadrate de către ANV – Direcția Tehnici de Vămuire și Tarif vamal la categoria păcură (E 4.7).

Pentru activitatea de birou, SC GPA AERO PRODUCT SRL a închiriat în luna august 2006 de la SC SIROM IMPEX SRL un container. Rapoartele de încercare și de laborator identificate la dosarul de autorizare au fost efectuate pe baza probelor prelevate de către SC GPA AERO PRODUCT SRL.

În vederea autorizării, societatea a propus ca depozitul pentru materia primă să fie un rezervor (R13) cu capacitatea de 10.000 mc, din care este utilizată numai o capacitate de 1.000 mc, conform contractului încheiat cu SC PETROM AVIATION SA, iar depozitul pentru produsul finit să fie tot un rezervor (R14) cu capacitatea de 10.000 mc, din care este utilizată numai capacitatea de 1.000 mc, potrivit aceluiași contract (anexă, pag. 929-940)

De asemenea, două rezervoare cu capacitatea de 100 mc să fie folosite pentru depozitarea componentelor de diluție, iar un rezervor cu capacitatea de 60 mc pentru apă chimic impură.    Antrepozitul de producție produse energetice urma a folosi drept materii prime, reziduuri petroliere și uleiuri minerale uzate.

Conform procesului tehnologic descris în „Autorizația de mediu”, pentru separarea apei din materia primă (n.n. – reziduuri petroliere) se utilizează drept electrolit o soluție de clorură de sodiu. Se amestecă produsul timp de 4h, se lasă la decantat, după care se verifică gradul de separare a hidrocarburii de apă. Dacă apa este lipsită de hidrocarburi și neemulsionată, se trimite la separatorul de produse petroliere; dacă apa este emulsionată și/sau cu conținut de hidrocarburi, se prelungește timpul de decantare: cu produsul din vasul 1 se alimentează vasul 2, unde se face o probă de casă (densitate, inflamabilitate, congelare, apă sedimente), după care se stabilește rețetarul produsului în funcție de cerințe (IFO – A , IFO – P , IFO – G ) și se dozează componenta de diluție (motorină, combustibil tip P), omogenizarea acestora se realizează la o temperatură constantă de 40°C prin recircularea întregii mase de produs, după 24h, se analizează produsul și este dirijat în rezervoarele de depozitare sau direct la rampa de distribuție produs finit.

Antrepozitarul a înlocuit rezervoarele închiriate de la SC PETROM AVIATION SA cu rezervorul R15 cu capacitatea de 60 mc pentru materie primă, cu rezervorul R4 cu capacitatea de 100 mc pentru produsul finit, iar urmare acestor modificări a rămas disponibil pentru motorina utilizată ca materie primă rezervorul R3 cu capacitatea de 100 mc.

Conform documentelor din dosarul de autorizare: SC GPA AERO PRODUCT SRL achiziționează materia primă de la SC FULL PILOT SRL – Constanța, reprezentată de Papuc Alexandru în calitate de administrator, cu care are încheiat și contractul de vânzare-cumpărare produse petroliere nr. 14/01.06.2006 (anexă, pag. 943-945).

SC GPA AERO PRODUCT SRL nu a desfășurat, conform notei explicative din data de 29.09.2006, până la această dată activități generatoare de venituri.
În data de 19.12.2006 a fost emisă autorizația de antrepozit fiscal nr. RO0095913PP01/20.10.2006, cu valabilitate de la data de 01.01.2007.

Ulterior emiterii autorizației de antrepozit fiscal de producție, pe lângă produsele pentru care a obținut autorizare, SC GPA AERO PRODUCT SRL a solicitat încadrarea produsului IFO-30 pe care ANV l-a încadrat la codul tarifar 27.10.19.45, iar comisia de avizare l-a asimilat produsului motorină din punct de vedere al stabilirii accizelor aferente.

În data de 18.12.2007 este modificată autorizația de antrepozit fiscal de producție prin adăugarea unui nou cod de produse pe lângă E4.7 – păcură , respectiv produsul E4.9 motorină, cu valabilitate de la 01.01.2008.

Provenienţă incertă

Cu privire la activitatea desfășurată de agentul economic antrepozitar. Conform datelor obținute din baza de date a aplicației informatice RO-DAI, SC GPA AERO PRODUCT SRL figurează în DAI atât ca expeditor, cât și ca destinatar și deci nu se cunoaște proveniența acestui produs, iar SC GPA AERO PRODUCT SRL nu a efectuat importuri de motorină în această perioadă. Restul cantității de motorină nemarcată este primită de la SC M&D SEA FARERS SRL (2.006 tone) și de la SC PETROM SA (361 tone).

În ceea ce privește livrările de produse energetice în regim suspensiv, pentru perioada analizată, acestea au fost numai către SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL (550 tone combustibil lichid greu) și SC EXCELLA REAL GRUP SRL  (cca. 7.500 tone combustibil lichid greu pe perioada 12.02.2009-02.04.2009) (anexă, pag. 1060-1067).

Semnalăm faptul că în aceeași perioadă de timp, 12.02.2009-02.04.2009, în care societatea a livrat în regim suspensiv cantitatea de 7.500 tone combustibil lichid greu (păcură E4.7), aceasta a achiziționat de la SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL cantitatea de 3.461 tone din același produs.

În data de 13.10.2008, SC GPA AERO PRODUCT SRL a primit la antrepozitul fiscal cantitatea de 188 tone motorină nemarcată, în data de 14.10.2008 a primit cantitatea de 258 tone motorină nemarcată, în data de 15.10.2008 a primit cantitatea de 290 tone motorină și având în vedere faptul că potrivit procesului tehnologic.

– omogenizarea semifabricatelor cu motorină se realizează la o temperatură constantă de 40°C prin recircularea întregii mase de produs;
– după 24h se analizează produsul și este dirijat în rezervoarele de depozitare sau direct la rampa de distribuție produs finit;

– aceste operațiuni se fac în rezervorul R2 cu capacitatea de 100 mc, din cadrul instalației,
rezultând astfel că, în realitate, nu se poate depozita toată cantitatea de motorină primită;
rezervorul R3 în care se depozitează motorina având capacitatea de doar 100 mc, respectiv cca. 84 tone, rezultând un deficit de capacitate, aferent celor trei zile consecutive, de cca. 436 tone.

Cumul de funcţii

Aspectele reținute mai sus au fost posibile și ca urmare a faptului că unii reprezentanți ai societăților implicate în acest circuit era asociați, administratori sau directori în celelalte societăți, așa cum redăm sugestiv grafic astfel:

*Lipoșteanu Cristinel, în același timp :

– director de vânzări la SC ECO OIL RECICLING SRL;
– administrator la SC TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL.

*Popescu Narcis, în același timp :

– administrator și asociat la SC TRANS BITUM 2000 SRL, de la care SC ECO OIL RECICLING SRL a închiriat terenul aferent antrepozitului;
– administrator la SC TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL la care este asociat Popescu Narcis, la SC ROSEXIM COMALIMENT 2000 SRL, la SC EURO SAIMAR SRL.

*Nemeș Radu, în același timp:

– asociat unic și administrator la SC TRI INVEST STANDARD SRL Pitești, cu obiectul principal de activitate cod CAEN 5151 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate, cu sediul social pe str. Petrochimiștilor, aceeași pe care își au sediul social societățile la care sunt asociați Lipoșteanu Cristinel și Popescu Narcis;
– administrator la SC EXCELLA REAL GRUP SRL.

*Papuc Alexandru, în același timp:

– asociat cu Popescu Narcis la SC TRANS AUTO CONSTRUCT 2000 SRL, iar Lipoșteanu Cristinel era administrator;
– asociat la SC GPA AERO PRODUCT SRL.

Pe parcursul controlului au fost date Note de relații domnilor Mateiciuc Alexandru (anexă, pag. 589-606), Gheorghiu Claudius (anexă, pag. 570-588), Garțone Răzvan (anexă, pag. 555-569), Butcaru Alexandru (anexă, pag. 541-554), Țene Cristian (anexă, pag. 524-540), Mocanu Daniel (anexă, pag. 507-523), Berescu Cosmin (anexă, pag. 762-777), Mutescu Simion Marcel (anexă, pag. 733-736) și doamnelor Ion Monica (anexă, pag. 736-7761), Prasacu Cuța (anexă, pag. 1108-1111).

De asemenea, au fost date note de relații și membrilor Comisiei de autorizare (anexă, pag. 1112-1120), prin intermediul ANV, dar acestea nu au transmise de către ANV, deoarece, așa cum este menționat și în adresa nr. 27396/15.05.2009, reprezentanții ANV au considerat că nu au competența de a comunica documentele transmise, întrucât persoanele în cauză au făcut parte dintr-un organism colectiv de decizie constituit la nivelul MFP, fiind angajați ai ministerului, și nu ai ANV.

Menționăm că pentru SC EXCELLA REAL GRUP SRL, SC VALKAR SRL, SC ROMECO INTERNATIONAL SERVICE COMPANY SRL, SC GPA AERO PRODUCT SRL, potrivit procesului-verbal din 15.04.2009 (anexă, pag. 1123-1126), Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a ridicat copii după dosarele de autorizare, precum și documente originale din acestea.

Întrucât constatările cuprinse în prezenta Notă reprezintă abateri pentru clarificarea cărora se impune efectuarea de verificări de către alte instituții, solicităm ca MFP și/sau ANAF, prin structurile acestora, să efectueze verificări de specialitate la societățile comerciale a aspectelor reținute, iar prin structurile interne de control să efectueze verificări asupra modului în care personalul structurilor competente și-a îndeplinit atribuțiile și sarcinile de serviciu.

Prezenta Notă a fost întocmită în 2 exemplare și a fost înregistrată la Curtea de Conturi sub nr. 30493 din 25.06.2009, din care un exemplar va fi transmis către MFP și/sau ANAF.

Auditori publici externi

Teiușanu Cristian Dumitru
Dună Mircea

Notă: Subtitlurile aparțin redacției