Premieră în România: ”dolphin watching”

Categories PoliticaPosted on

Societatea de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin a demarat proiectul „Delfini şi Oameni – Dolphin Watching, o alternativă durabilă de dezvoltare”

Societatea de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin Oceanic- Club desfăşoară în intervalul iulie 2013 – decembrie 2014 proiectul „Delfini şi Oameni – Dolphin Watching, o alternativă durabilă de dezvoltare. Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Bugetul total al proiectului este de 78500 CHF, din care 70650 CHF reprezentând co-finanţarea din partea Elveţiei.

Proiectul va fi implementat în sectorul sudic al litoralului românesc, în zona cuprinsă între Capul Midia şi Vama Veche şi îşi propune implementarea unei strategii ce vizează iniţierea de activităţi alternative pescuitului în vederea îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor marine de la litoralul românesc al Mării Negre. Aceste activităţi se referă la fenomenul de “Dolphin Watching”, fenomen extrem de popular în întreaga lume ce a condus la schimbarea obiceiurilor, practicilor şi mentalităţii comunităţilor direct interesate de mediul costier marin, oferind în acelaşi timp şi beneficii materiale unor categorii sociale defavorizate, comunităţile pescăreşti.
“Prin intermediul acestui proiect venim în sprijinul comunităţilor locale de pescari, inducându-le acestora un comportament responsabil faţă de mediul marin în general şi faţă de delfini în special. Pe lângă aceasta, proiectul va contribui la reglementarea, în premieră pentru Romania, a unei activităţi turistice pilot destinată atât protejării cetaceelor cât şi obţinerii de beneficii economice pentru comunitatea locală“, a declarat Răzvan Popescu-Mirceni, manager de proiect.

Ca şi activităţi specifice, proiectul prevede iniţierea de campanii de informare a publicului larg cu privire la importanţa delfinilor şi necesitatea protejării mediului marin; instruirea grupurilor ţintă cu privire etapele desfăşurării activităţii de Dolphin Watching şi beneficiile pe care această activitate le poate oferii; organizarea de ieşiri pe mare şi uscat pentru realizarea activităţii de Dolphin Watching; realizarea de sesiuni de comunicare în vederea atragerii tinerei generaţii către activităţi ce doresc conservarea mediului înconjurător; înfiinţarea unui centru de informare care să funcţioneze ca un punct de legătură între reprezentanţii grupurilor ţintă; realizarea de concepte de pachete de servicii turistice de tip Dolphin Watching în vederea creşterii valorii adăugate a produsului pescăresc.

“Pachetele de servicii turistice tip Dolphin Watching prevăd activităţi alternative pentru situaţii meteorologice nefavorabile ieşirilor pe mare, cum ar fi pregătirea – degustarea demonstrativă/interactivă a unor preparate culinare tradiţionale pescăreşti; construcţia de unelte tradiţionale de pescuit etc“, a declarat Raluca-Adina Grigore, asistent proiect.