BILANŢUL ANUAL al CERONAV: În domeniul pregătirii şi perfecţionării personalului navigant şi portuar, suntem în topul mondial, în rând cu Marea Britanie, Olanda sau Germania! (Partea întâi)

Categories EconomicPosted on

Aşa cum ne-a obişnuit, conducerea CERONAV (Romanian Maritime Training Centre), a făcut public, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, încă din luna noiembrie, bilanţul activităţii sale, pe anul (încă) în curs.

Pentru că este vorba despre o enumerare amplă, exhaustivă, a realizărilor de până acum, şi, nu în ultimul rând, a proiectelor aflate în diferite faze (de concepere – fundamentare, de asigurare a finanţării, de licitare a lucrărilor ori chiar de execuţie), am împărţit materialul de prezentare a bilanţului performantei instituţii de învăţâmânt-instruire-perfecţionare profesională în doă părţi. În această primă secvenţă, facem publice date din bilanţurile direcţiilor de STUDII, COMERCIALE, PROIECTE CU FINANŢARE INTERNĂ şi RELAŢII INTERNAŢIONALE (parţial).
Oricum, concluzia raportului nu poate fi decât aceea enunţată de directorul general OVIDIU CUPŞA: CERONAV este, la ora actuală, din toate punctele de vedere (de la dotări, până la acoperirea plajei de cursuri şi certificări din domeniul naval şi portuar, maritim şi fluvial, şi, nu în ultimul rând, ca şi competenţă a personalului de învăţământ şi instruire) la nivelul de vârf mondial. Mai pe înţelesul cunoscătorilor domeniului, suntem „în rând” cu reperele de performanţă numite Marea Britanie, Olanda şi Germania! Asta spune totul!…

Bilanţul Direcţiei STUDII

În anul 2013, CERONAV a introdus în activitatea sa un număr de patru (4) cursuri noi. Le enumerăm.

„Cursul de familiarizare privind securitatea navei şi sarcini specifice la bordul navei” este realizat în conformitate cu cerinţele STCW, cu Amendamentele de la Manilla, din 2010. Cursul este obligatoriu pentru întreg personalul de la bordul unei nave, de la 01.01.2014, şi are o durată de 2 zile.

„Cursul de igienă, destinat bucătarilor maritimi şi personalului ce îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar, de la bord”. Are o durată de 3 zile.

„Cursurile de promovare, pentru ofiţerii maritimi de cart, punte şi maşină, de la nivel operaţional la nivel managerial”, pe o perioadă de 6, respectiv 12 luni.

Pentru anul 2014, CERONAV îşi propune să introducă în curricula sa o serie de noi cursuri, conforme cu cerinţele noului STCW, printre care:
Cursul de calificare Timonier Maritim;
Cursul de specializare Şef Timonier;
Cursul de specializare Ajutor mecanic;
Cursul de calificare electrician de bord;
Cursurile de adaptare pentru toţi ofiţerii operaţionali şi manageriali, de la bord, cu cerinţele STCW;
Cursul „ECDIS type” – specific pentru echipament FURUNO;

Este, de asemenea, în studiu, introducerea cursului de DP („Dynamic Positioning”).

În sectorul cursurilor de „offshore”, se doreşte ca în anul 2014 să fie acreditate „OPITO” şi să se introducă alte cursuri. Iată care sunt acestea.
„Atmosfera sulfuroasă (H₂S)”, cu o valabilitate de 2 ani;
„Escape Chute”, cu o valabilitate de 4 ani;
„Basic onshore emergency response (BOER)”;
„Further onshore emergency response (FOER)”;
„DONUT” – Curs ce nu intră sub incidenţa OPITO, dar este cerut în industrie.

În prezent se lucrează la elaborarea programelor analitice, pentru încă o serie de cursuri noi (de exemplu: „Basic H2S Training”, „Escape Chute” – pentru personalul „offshore”, „Sisteme electrice navale de media şi înaltă tensiune”, un curs de specializare, de lungă durată, adresat personalului companiilor de transport maritim de la uscat, intitulat „Certificate in Marine Transportation”).

Luând în discuţie comparativă activitatea din anul 2013 (ţinând cont de faptul că statistica s-a oprit la data de 25 octombrie a.c.!), faţă de anul precedent, se remarcă semnificative creşteri, pentru toţi indicatorii. Dacă pe tot anul precedent au fost 3.017 grupe de instruire, cu un total de 48.424 de cursanţi, în acest an, 2013, doar până la 25 octombrie, sunt înregistrate 2.778 de grupe, cu 43.908 cursanţi. Ceea ce arată că până la 31 decembrie a.c., vor fi depăşiţi indicatorii lui 2012!

În ceea ce priveşte noua legislaţie, privind cerinţele minime de atestare şi brevetare a personalului navigant, se poate spune că această actvitate de elaborare şi legiferare a intrat în linie dreaptă, fiind conceput draft-ul noului ordin, urmând ca în perioada imediat următoare să fie transmis, către minister, pentru a-şi urma cursul legislativ.

 

Bilanţul Direcţiei COMERCIALE

Realizările anului 2013 sunt:

Obiectivul de investiţii „CERONAV- SEDIU GALAŢI”
Obiectivul de investitii care se realizează în municipiul Galaţi, va fi un sediu pentru Subunitatea Galaţi din cadrul CERONAV, care, astfel, îşi extinde, dezvoltă şi îmbunătăţeşte, calitativ, activitatea de formare profesională continuă, într-un sediu care va corespunde standardelor internaţionale, privind formarea profesională continuă, în domeniul transportului pe căile navigabile interioare.

CERONAV are de îndeplinit o serie de misiuni, în cadrul proiectelor europene, care vor conduce, în final, la dezvoltarea şi armonizarea formării profesionale continue, în domeniul transporturilor pe căile navigabile interioare, putând chiar deveni unul dintre centrele coordonatoare de pe Dunăre, având în vedere şi faptul că sectorul românesc al Dunării reprezintă 60% din întregul parcurs navigabil al acestui fluviu.

Prin dotarea cu simulatoare, se vor diversifica paleta de cursuri din domeniu maritim şi se va decongestiona activitatea din Constanţa a CERONAV, se vor diversifica cursurile din domeniul transportului pe ape interioare, vor putea fi efectuate cursuri în domeniul logisticii şi transportului intermodal, ca şi de formare profesională, pentru personalul de operare portuară.

De asemenea, în noua locaţie va fi amenajat şi un ,Complex Nautic, de instruire practică şi de informare, al CERONAV – Galaţi, care include actualul „Ponton InfoDanube”, precum şi facilităţi de instruire practică a personalului din transporturile navale.

Date despre acest obiectiv:

Valoarea totala a obiectivului de investitii: 8.400.000 lei, aprobata de CTE-ul MT, în 2009;
Valoarea „C+M” (construcţii – montaj): 5.742.000 lei;
Proiectul tehnic nr 1/ 2010 a fost întocmit de către S.C. Spricom SRL;
Obiectivul de investiţii se desfăşoară pe un teren al statului, în administrarea CERONAV, în suprafaţă de 4524,4 mp (conform H.G. NR.1176/2007);
Procedura de achiziţie publică. Cererea de ofertă a fost iniţiată prin publicarea invitaţiei de participare, în SEAP, la 26.10.2012, şi s-a încheiat odată cu atribuirea contractului de execuţie lucrări nr. 578/ 05.12.2012, cu S.C. Mobitom S.A. Constanţa;
Durata execuţiei lucrărilor este de 12 luni;
Valoarea lucrărilor 5.742.471,47 lei, cu TVA.
Stadiul fizic realizat, până în acest moment, reprezintă 35% din totalul C+M.

ALTE OBIECTIVE DE INVESTIŢII

1. „POLIGON DE ANTRENAMENTE – MIJLOACE DE SALVARE PE MARE”, ÎN BAZA DE INSTRUIRE A CERONAV (REPARATII SI CONSOLIDARE CHEU)
S-a intocmit studiul de fezabilitate;
S-a obţinut „Certificatul de Urbanism”;
S -au obţinut avizele de la Mediu şi de la Apele Române;
În vederea amplasării echipamentelor de antrenament, ce fac obiectul investiţiei mai sus menţionate, s-a impus verificarea şi consolidarea cheului, astfel încât atât amplasarea echipamentelor, cât şi desfăşurarea cursurilor, să se realizeze în condiţii de deplină siguranţă şi protecţie;
În urma expertizei tehnice, s-a întocmit proiectul de reparaţii şi consolidare a cheului;
Valoarea lucrărilor este de 424.929 lei, inclusiv T.V.A;
Durata lucrărilor: 2 luni;
Consolidarea cheului s-a încheiat în data de 29.10.2013, prin semnarea Procesului – Verbal de Recepţie, la terminarea lucrărilor, fără obiecţiuni.
Firma de construcţii executantă a fost S.C. SET CONSTRUCT SRL.

2. EXECUŢIE TERMOSISTEM – SEDIU din strada BABA NOVAC (Constanţa), în vederea obţinerii „Certificatului Energetic”

3. REPARAŢII CAPITALE, platformă dale, trotuare şi gard, la sediul de pe strada Baba Novac, din Constanţa.

4. Reparatii capitale la săli de clasă şi birouri:
În prezent se derulează procedura de cerere de ofertă, în vederea atribuirii unui contract de execuţie lucrări;
Valoarea contactului ce se va atribui este 1.126.162,00 RON, exclusiv TVA;
Se vor repara şi reamenaja: sălile de curs, sălile de simulatoare, birourile, holurile de acces şi casa scărilor principală şi secundară.

Propuneri pentru perioada 2013 – 2017
TOTAL INVESTITII PROPUSE 2014-2017: 16.861.000 EURO!
Sunt în stadiul realizării studiilor de fezabilitate urmîtoarele proiecte:
Poligon de antrenament privind mijloacele de salvare;
Complex nautic de instruire practică şi informare, la Galaţi;
Clădire birouri experţi, vestiar și spații conexe, la Baza de Instruire;
Parcare și imprejmuire acces, la Baza de Instruire;
Helideck şi extindere poligon PSI;
Corp cazare, săli de curs şi bazin de antrenament;
Baza de instruire practică, la Galaţi;
Extinderea clădirii de la sediul de pe strada Pescarilor, din Constanţa, şi montarea unui lift de acces;
Amenajarea unui loc de fumat, la sediul de pe strada Pescarilor;
Indiguirea şi prelungirea pontonului de la Baza de Instruire.
Vestiare şi corpuri anexă, în sediul din strada Baba Novac, din Constanţa;
Barcă FREEFALL, cu ansamblu de ridicare;
Barcă TEMPSC, cu grui platformă;
Barcă multifuncţională de lucru;
Barcă FAST RESCUE, cu Pivoting Davit;
Generatoare electrice, pentru cele 3 sedii;
Sistem integrat de plăţi online, software şi terminale electronice securizate (tip Bancomat).

Bilantul Direcţiei DEZVOLTARE

Filială CERONAV, la… Bucureşti!
La începutul anului 2013, CERONAV a deschis un punct de lucru la Bucureşti! Acesta funcţionează în sediul Colegiului Nautic Român, de la Mogoşoaia, în baza unui contract de asociere, încheiat între cele două entităţi. Prin deschiderea acestui punct de lucru, la Bucureşti, CERONAV vine în întâmpinarea clienţilor săi din partea de Vest a ţării, fiind mai uşor accesibil pentru aceştia, dar şi a celor din străinătate, filiala situându-se în apropierea de celui mai important aeroport din România.

CERONAV a devenit membru al unor structuri internaţionale. Iată care sunt acestea.

Reţea Internaţională pentru Competenţe, înfiinţată la iniţiativa Universităţii Salento, din Italia, care îşi propune identificarea şi derularea de proiecte comune şi stabilirea unor relaţii strânse, de colaborare, între instituţiile partenere.

Reţea a Autorităţilor Competente pentru Calificări Profesionale – IMI PQ NET România. Reţeaua IMI PQ Net urmăreşte sprijinirea implementării Sistemului de Informare al Pieţei Interne (IMI), dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni, privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor români şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor comunitari, implicarea membrilor reţelei în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI.

Asociaţia mondială privind Infrastructura Transportului pe Apă – PIANC. Asociaţia oferă consultanţă de specialitate, privind eficienţa, siguranţa şi durabilitatea infrastructurii specifice, pentru a facilita creşterea transportului maritim şi fluvial.

Reamintim că CERONAV mai este membru al:
International Association for Safety and Survival Training – IASST. Este o asociaţie fondată în anul 1980, al cărei scop este acela de a îmbunătăţi continuu tehnicile de răspuns, în cazurile de urgenţă, prin încurajarea schimbului de cunoştinte şi experienţă, între furnizorii de training, din domeniul siguranţei pe mare. Membrii IASST provin din 47 de ţări, din America, Europa, Asia, Africa şi Australia, majoritatea făcând parte din mediul profesional naval: comandanţi de navă, şefi mecanici, piloţi maritimi, personal din centrele de coordonare a salvării în caz de naufragiu, dar şi reprezentanţi din industria de „offshore” sau ai centrelor de pregătire şi perfecţionare pentru personalul maritim.
International Association of Ports and Harbours – IAPH. Este o organizaţie fondată în 1955, alcătuită din aproximativ 200 de porturi, din 85 de ţări. Organizaţia este de tip „non-profit” şi are sediul la Tokyo. Statutul său este consultativ, ceea ce i-a permis să reprezinte punctul de vedere al administraţiilor portuare, în cadrul forurilor internaţionale şi să promoveze şi consolideze interesele industriei portuare, la nivel mondial.
International Maritime Lecturers’ Association – IMLA. S-a înființat în 1977, cu scopul de a promova contactul și cooperarea între lectorii din domeniul transportului maritim şi de a dezvolta un corp de expertiză profesională, prin intermediul portalului IMLA, al celor trei Conferinţe specializate, din domeniu: Conferinţa Internaţională a Lectorilor (care utilizează simulatoarele de navigaţie), Conferinţa Internaţională privind Simulatoarele de Maşini Navale şi Conferinţa Internaţională privind Limba Engleză Maritimă.
Nautical Institute – NI. Este un organism internaţional non-guvernamental, cu statut consultativ, pe lângă Organizaţia Maritimă Internaţională. NI reprezintă punctele de vedere ale profesioniştilor, din domeniul maritim, implicați în controlul navelor maritime. Nautical Institute oferă o gamă largă de servicii, pentru a îmbunătăţi situația profesională și cunoștințele membrilor, care provin din toate sectoarele maritime.
Baltic and International Maritime Council – BIMCO. Este cea mai mare organizaţie internaţională privată, care include ţări de pe întregul mapamond. Organizaţia a fost înfiinţată în anul 1905, la Copenhaga, când 112 personalităţi, implicate în domeniul maritim, au decis să coopereze, în sensul îmbunătăţirii situaţiei din industria navigaţiei din Nord-Vestul Europei. Viziunea BIMCO este de a oferi servicii şi soluţii, practice şi tangibile, armatorilor, managerilor, brokerilor, agenţilor, operatorilor, asociaţiilor din domeniul naval şi altor entităţi implicate în industria navigaţiei.
Education in Inland Navigation Association – EDINNA. Este o asociaţie europeană, înfiinţată în anul 2009, CERONAV fiind unul dintre membrii fondatori şi deţinând una din funcţiile din Comitetul Director (un post de vicepreşedinte!). Membrii EDINNA provin din domeniul educaţiei şi formării profesionale a personalului navigant fluvial, din România, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Franţa, Slovacia, Belgia, Germania, Olanda, Italia, Austria, Polonia, Croaţia şi Rusia. Scopul Asociaţiei este acela de a realiza o cooperare, mai bine structurată, între statele din care provin cei 27 de membri, şi de a stabili un sistem de pregătire şi certificare armonizat, pentru a asigura un nivel înalt al calităţii pregătirii personalului de la bordul navelor fluviale.
Intelligent Transport Systems Romania – ITS România. Are ca scop implementarea Sistemelor Inteligente de Transport. ITS este o organizaţie de tip „non-profit”, „non-guvernamentală”, „patrimonială” şi apolitică, al cărei scop este acela de a încuraja, coordona, susţine şi promova, precum şi de a integra şi a implementa Sistemele de Transport Inteligent, în România.
Centrul Naţional pentru Promovarea Transportului Intermodal / Romanian Intermodal Association – CNPTI / RIA. Urmăreşte promovarea, pe plan naţional şi internaţional,a transportului intermodal, cu accent pe integrarea transporturilor, maritime şi fluviale, în lanţul intermodal european, ca şi reprezentarea unitară a intereselor transportatorilor intermodali din România, în reţeaua europeană de centre naţionale de promovare a transporturilor intermodale, în relaţia cu alte entităţi juridice naţionale sau internaţionale, atragerea de investiţii şi fonduri nerambursabile, implicarea profesională în elaborarea, implementarea şi adaptarea continuă a politicilor naţionale de dezvoltare, în ceea ce priveşte activitatea de transport intermodal în România.
ANELIS PLUS – Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania are ca scop reprezentarea intereselor de informare si documentare ale universitatilor, institutelor de cercetare-dezvoltare ai bibliotecilor centrale universitare, promovand cunoasterea si sustinand implementarea politicilor educalionale si de cercetare prin achizitia de resurse electronice de informare stiintifica destinate invatamantului si cercetarii, pentru a raspunde nevoilor crescande de informare si documentare ale utilizatorilor din Romania.
Liga Navală Română – LNR. Este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în 1928, ca „Asociaţie Patriotică şi Culturală“. LNR este o asociaţie „non-profit” şi are statut de asociaţie de utilitate publică. Este forumul de exprimare al celor care iubesc marea şi Dunărea , se doreşte a fi un vector de promovare a valorilor şi tradiţiilor Marinei Române, este promotor al culturii marinăreşti. LNR are printre preocupări orientarea profesională marinărească a tinerilor şi susţinerea ocupaţiilor conexate mării şi fluviului. Organizaţia urmăreşte realizarea, în societatea noastră, a unei stări de spirit, a unor atitudini şi mentalităţi favorabile marinei, construcţiilor navale, porturilor şi învăţământului de marină.
Toate organismele internaţionale din care CERONAV face parte sunt specializate pe domeniul de activitate al instituţiei. Ca membru al acestora, CERONAV are acces la informaţiile de specialitate, furnizate prin intermediul publicaţiilor specifice sau al conferinţelor organizate de către acestea. Datorită prestaţiei sale, în cadrul acestor organizaţii, CERONAV şi-a consolidat poziţia pe piaţa europeană, ca centru de pregatire maritimă de prestigiu.

(Va urma)