Când va fi gata podul peste canal construit în portul Constanţa

Categories EconomicPosted on

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa a anunţat că lucrările la podul rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră, o investiţie de 121 milioane lei finanţată prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013 şi de la bugetul de stat, care va fi finalizată în iunie 2014.

Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră are o structură de tip pod hobanat şi va fi cel mai mare de acest gen din România. Podul va avea o lungime totală de 360 metri, o deschidere centrală de 200 metri, iar lăţimea podului va fi de 17,4 metri, permiţând circulaţia pe 4 benzi. Pilonii mal care vor susţine tablierul podului prin fascicole de hobane vor avea o înălţime de 66 m deasupra nivelului marii. Se realizează montajul tablierelor metalice cu o lungime de 58 metri şi o greutate totală de 600 tone fiecare, tehnologia de montaj dinspre apă fiind o premieră în România.

Pentru finalizarea lucrărilor la podul hobanat, se vor executa pilonii până la cota finală de 66 m. În continuare, folosind o tehnologie de montaj similară, respectiv dinspre apă cu ajutorul macaralei plutitoare şi cu ajutorul hobanelor, se vor monta celelalte tronsoane de tablier deasupra Canalului Dunăre-Marea Neagră până la realizarea întregului tablier şi unirea celor două maluri.
În final, peste tablierul metalic finalizat şi prins în hobane, se va executa o placă de suprabetonare din beton armat monolit, peste care se va executa calea de acces pe pod.