Peste 80% din profesorii care au susținut examenul de ocupare a unui post au obținut peste 5

Categories Cultura-educatiePosted on

Astăzi s-au afişat rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, în cele şapte centre de examen din municipiul Constanţa şi publicate pe site-ul www.isjcta.ro. Promovabilitatea, înainte de soluţionarea contestaţiilor, este de 80,46%. În urma evaluării celor 921 de lucrări scrise din totalul de 924, 3 lucrări fiind anulate, s-au obţinut următoarele rezultate: 437 de candidaţi au obţinut note între 7-10, 304 candidaţi au obţinut note între 5-6,99, iar 180 de candidaţi au obţinut note mai mici de 5 (cinci). De asemenea, 6 candidaţi au obţinut nota 10 la această probă (două note de 10 la limba franceză, o notă de 10 la limba şi literatura română, o notă de 10 la limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar, o notă de 10 la educaţie plastică, o notă de 10 la protecţia mediului).
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci).
Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, (la biroul managementului resurselor umane), astăzi, 5.08.2013 până la ora 21.00, respectiv, marţi 6.08.2013, între orele 9:00- 15.00. Rezultatele finale se afişează pe 8 august a.c.