Emoții pentru liceeni. Începe BAC-ul

Categories Cultura-educatiePosted on

5.568 de absolvenți de liceu din Constanța (serie curentă – 4.820, serie anterioară – 748) vor susține luni, 30 iunie 2014, în cele 21 de centre de examen, prima probă scrisă din cadrul examenului național de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română.


Accesul candidaților în centrul de examen este permis în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza actului de identitate. Este interzisă intrarea acestora în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, poșete etc. și, totodată, se interzice candidaților să aibă în sălile de examen asupra lor telefoane mobile sau orice fel de lucrări: manuale, cărți, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Candidații care încalcă aceste reguli vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, numai creion negru. Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală.