Ocoliș, carie în inima rezervației naturale

Categories ViațăPosted on

Ocoliș, carie în inima rezervației naturale

O arie naturală protejată din județul Alba este măcinată de utilajele care lucrează la o carieră redeschisă recent. Muntele dispare puțin câte puțin, sub ochii indiferenți ai autorităților.

Dezastru. Actuala carieră de la Ocoliș

Autoritățile de mediu din județul Alba, precum și factorii locali sunt gata să sacrifice o arie protejată din Munții Apuseni, cea de la Ocoliș, în favoarea unor exploatări miniere care rad totul în calea lor, printr-o serie de manevre la limita legii. Flora și fauna sunt puse în pericol, iar muntele dispare cu fiecare zi care trece. Autoritățile închid ochii în fața crimei ecologice și vorbesc despre „dezvoltare”. Totul se întâmplă în aria protejată de pe raza comunei Ocoliș, care din anul 2007 este inclusă în rețeaua de situri protejate la nivel european „Natura 2000”.

Zona Ocoliș găzduiește specii importante de faună și floră, iar peisajul său intact și arhitectura tradițională a satului fac din această arie un punct important pentru turism. Totuși, autoritățile ignoră potențialul turistic al arealului, preferând să câștige de pe urma bogățiilor subsolului.
Regiunea este bogată în resurse naturale pentru industria materialelor de construcții, astfel încât mai multe companii miniere și-au manifestat interesul de a le exploata. Factorii de mediu au închis ochii și au eliberat fără nici o tresărire avizele necesare, în ciuda opoziției locuitorilor și a ONG-urilor pentru protecția mediului.

Nu a contat nici măcar faptul că exploatările masive în carieră presupun defrișări, derocare cu explozibil, transport de mare capacitate, instalații de concasare, ceea ce conduce la distrugerea muntelui și a peisajului, la poluarea fonică și cu pulberi a localității, precum și la afectarea unor specii importante de faună și floră.

În Ocoliș se găsesc câteva specii rare de lilieci, bufnița mare, ciocănitoarea neagră, păsări răpitoare amenințate cu dispariția și sute de specii din flora spontană a Munților Apuseni, care constituie până la urmă motivul pentru care s-a decis protejarea acestui areal.

Exact în această arie societatea Ancandra Trans SRL a decis să exploateze piatra, prin redeschiderea unei vechi cariere. După ce a obținut toate avizele necesare, inclusiv cel de mediu, compania s-a pus pe treabă. Cum zona este bogată în resurse, aici a venit și o altă firmă, SC Kemna Materiale de Construcții SRL, care a depus un proiect pentru înființarea unei noi exploatări miniere. În luna martie, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba i-a eliberat acordul de mediu. Drept urmare, în scurt timp ar putea demara, tot în aria protejată, o nouă exploatare a materialelor de construcții.

Nepăsători în fața crimei ecologice

Zona a fost monitorizată atent, timp de șase luni, de către reprezentanții mai multor organizații nonguvernamentale de protecție a mediului, care au semnalat grave abuzuri și ilegalități și s-au adresat autorităților, solicitând suspendarea de urgență a lucrărilor, însă fără rezultate concrete.

„Suntem extrem de îngrijorați de încălcările legislației de mediu pe care le-am documentat aici, ca și de lipsa unei reacții ferme din partea structurii de management a sitului. Dacă la o parte din problemele cu care se confruntă zona suntem siguri că vom primi o rezolvare pe calea acțiunilor în instanță pe care le preconizăm, altele se vor ameliora în timp, printr-un proces continuu și de durată de dialog și interacțiune cu acea parte activă a comunității locale, care crede că o schimbare pozitivă este posibilă”, a declarat Ștefania Simion, director executiv al Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) Cluj.

Doar Garda Națională de Mediu (GNM) a sesizat dezastrul și a dispus sistarea activității extractive pentru firma Ancandra SRL. Însă exploatarea continuă. „Împotriva procesului-verbal de sancționare și constatare a contravenției, încheiat de comisarii GNM, Comisariatul Județean Alba, prin care a fost sancționată contravențional SC Ancandra SRL cu amendă și cu sancțiune complementară de sistare a activității până la intrarea în legalitate, a fost depusă o plângere contravențională, la Judecătoria Câmpeni. Conform prevederilor OU 2/2007, cu modificările și completările ulterioare, plângerea suspendă executarea”, au declarat reprezentanții Gărzii de Mediu Alba.

Natură pură. Amplasamentul viitoarei cariere de piatră de la Ocoliș

În schimb, șefii APM – care s-au mulțumit să atenționeze firma care a demarat exploatarea – nu își găsesc nici o vină, nici măcar în autorizarea societății Kemna, a cărei activitate se va desfășura în situl Jidovina, din zona Ocoliș, parte integrantă din situl Natura 2000 ROSCI0253 Trascău și din situl Natura 2000 ROSPA0088 Munții Trascăului.

Acord de mediu emis cu încălcarea legilor

„În asemenea arii naturale protejate actele normative aplicabile interzic strict desfășurarea activităților care pot avea un impact advers asupra integrității habitatului, precum și asupra speciilor de interes comunitar. Activitățile de exploatare în carieră a materialelor de construcții fac parte din cele cu impactul cel mai distrugător și mai persistent în timp asupra speciilor de plante și animale rare care au fost semnalate în zonă”, au apreciat organizațiile de protecție a mediului.

Mai grav, au fost descoperite o serie de ilegalități la emiterea acordului de mediu, respectiv lipsa unei evaluări strategice de mediu, dar și a unei evaluări adecvate a efectelor potențiale ale carierei produse asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din care face parte zona; lipsa avizului structurii de administrare a sitului Natura 2000, precum și lipsa rezultatelor cercetării arheologice care se desfășoară în zonă și a avizului autorității competente pentru protejarea patrimoniului cultural.

Supărat că are o comună protejată

Nici autoritățile locale nu sunt deranjate de dispariția muntelui sub buldozerele firmelor care exploatează zăcământul. Primarul comunei Ocoliș este mai deranjat de încadrarea zonei în aria protejată Natura 2000 decât de crima ecologică.

„S-au parcurs toate etapele de autorizare, inclusiv dezbaterea publică de către ambele firme care au autorizație de construcție acolo. Carierele se dezvoltă la circa doi kilometri de comună, de orice locuință și au toate avizele de mediu necesare, deci funcționează legal. (…) În 2007, fără să ne consulte și pe noi, fără o dezbatere prealabilă, zona a fost inclusă în situl Natura 2000. S-au făcut studii de impact asupra mediului, absolut tot, ca urmare a declarării sitului, și, din punct de vedere al APM Alba, dacă ar fi existat un anumit impact negativ asupra mediului, nu cred că se autoriza. (…) Eu ce să fac? Am 76% din suprafața comunei cuprinsă în acest sit! Ce mai putem face dacă se interzic activitățile industriale sau turistice? Că și la o pensiune avem nevoie de studiu de impact! Carierele sunt prinse, într-adevăr, în interiorul sitului și nu putem spune că nu afectează zona. Însă pagubele pe care le produc, în raport cu dezvoltarea economico-socială a comunei, sunt reduse”, susține primarul comunei Ocoliș, Alin Alexandru Jucan.

Natura Apusenilor mai are o șansa în instanță. O ONG de mediu este decisă să acționeze în instanță APM Alba, tocmai pentru anularea acordului de mediu emis de aceasta în favoarea uneia dintre societățile de exploatare, astfel încât să salveze flora și fauna din aria protejată Ocoliș.

Carmen COSMAN