ISTORIE: Dimitrie Cantemir și Nicolae Mavrocordat

Categories Cultura, trimitere dreaptaPosted on

ISTORIE: Dimitrie Cantemir și Nicolae Mavrocordat

Tudor Dinu este un istoric foarte tânăr, dar cu un spectru al cercetării foarte larg. Specializat în sud-estul european este autorul uniei cărți despre Mihai Viteazul, erou al eposului grec, lucrare care a contrariat, aceasta din simplul motiv că nu putem să ieșim din tiparul vulgatei despre România și istoria ei.

Iată că acum iese pe piață tot la Humanitas cu o carte monumentală despre raporturile dintre cei doi domnitori ai secolului XVIII, Dimitrie Cantemir și Nicolae Mavrocordat. Cartea are alura unui roman, dar fără a fi operă de ficțiune.

După ce a asimilat un material bibliografic uriaș, a redactat istoria cu firescul unui scriitor, care a depășit ticurile omului de știință. Cine au fost cei doi? Figurile cele mai reprezenttive ale culturii românești înr-un veac fanariot, dar deloc incult.

Doar comuniștii au vrut să facă din fanarioți niște exploatatori. De fapt, ei erau niște oameni luminați, cel puțin prin ramura Mavrocordaților, Alexandru, Nicolae, Constantin. Pe de altă parte, figura lui Dimitrie Cantemir nu mai trebuie prezentată.

Educat la Constantinopol, spirit rafinat, cu profesori greci, el a luminat Țările Române în perioada pre-premodernă. De remarcat, conflictele pe care le-a avut constant cu Brâncoveanu.

E adevărat, voivodul muntean a ajun s în rândul sfinților, aceasta prin moartea sa martirică. Pe pământ nu a fost chiar un model. (D.S.)