Stocurile de pește din mările Europei, sub lupa specialiștilor constănțeni

Categories SocialPosted on

Începând cu 1 ianuarie 2014, a fost lansat un nou proiect de cercetare și dezvoltare tehnologică finanțat de Comisia Europeană, care își propune eliminarea barierelor ce împiedică utilizarea la o scară mai largă a abordării ecosistemice a managementului pescăresc: „Soluții de management pescăresc bazate pe abordarea ecosistemică“ (acronim: MareFrame).

Principalul obiectiv este intensificarea utilizării abordării ecosistemice a managementului pescăresc (AEMP) în ceea ce privește stocurile de pești din mările Europei. Acest lucru se poate realiza prin crearea de noi instrumente și tehnologii, dezvoltarea și extinderea modelelor ecosistemice și a metodelor de evaluare, și crearea unui cadru decizional complementar care să evidențieze alternativele și consecnțele ulterioare; toate acestea se vor realiza în strânsă colaborare cu toți factorii interesați, în cadrul unor procese de co-creare.

MareFrame va contribui la dezvoltarea abordării ecosistemice a managementului pescăresc (AEMP) prin crearea de alternative pentru susținerea comunităților costiere echilibrate, care înglobează și componentele socio-economoce. În cadrul proiectului se vor crea, de asemenea, instrumente de vizualizare inovatoare, utilizând tehnologia 3D, și simulări de informații pentru a comunica rezultatele cercetărilor științifice și ale scenariilor de management, pentru a atrage atenția opiniei publice în favoarea conservării biodiversității.
Coordonatorul proiectului și directorul administrativ al MareFrame este Matis ohf., o societate comercială de drept public din Islanda, care abordează cercetarea, inovarea și siguranța în domeniul alimentar, în vederea sporirii valorii resurselor de hrană prin cercetare, dezvoltare, diseminare a informației și consultanță.

Consorțiul MareFrame cuprinde 30 de parteneri și include organizații de cercetare-dezvoltare de prestigiu din domeniile științe pescărești, modelare ecosistemică, testarea și evaluarea modelelor, economie și științe sociale și leadership din 14 țări (Danemarca, Suedia, Finlanda, Polonia, Regatul Unit, Spania, Italia, România, Norvegia, Islanda, Africa de Sud, Australia, Canada și Noua Zeelandă).

Partenerul din România este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța.

Întâlnirea de inițiere a proiectului MareFrame se va desfășura la Reykjavík, în Islanda, în perioada 11-13 februarie 2014.