CERONAV se promovează în țările din Balcani

Categories EconomicPosted on

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a încheiat un acord de colaborare cu TSTS Group din Albania, alături de care doreşte să implementeze proiecte europene în vederea îmbunătăţirii educaţiei şi instruirii în domeniul maritim, dar şi a siguranţei personalului portuar.
„Acordul de parteneriat a fost semnat pe o durată de trei ani şi prevede, dincolo de participarea celor două organizaţii la proiecte comune în domeniul instruirii personalului navigant maritim şi portuar, promovarea reciprocă prin diseminarea de informații referitoare la cooperarea dintre cele două instituții, transferul de know how şi adoptarea celor mai bune practici, precum şi recunoașterea reciprocă a calității serviciilor de formare profesională oferite de cele două organizaţii în baza unui set de criterii ce urmează a fi stabilite de comun acord” a afirmat Ovidiu Cupşa, director general al CERONAV.

În baza aceluiaşi acord de colaborare, se urmăreşte derularea unui program de schimb de experienţă între experţii celor două entităţi ca parte a unui proiect implementat prin programul Leonardo da Vinci. Obiectivele principale ale acestui proiect vor viza îmbunătăţirea şi standardizarea competențelor formatorilor, îmbunătățirea şi actualizarea metodelor și practicilor inovative de formare, testarea de noi metode de predare, stimularea formării eficiente și multinaționale.