De astăzi se depun cererile de plată în sectorul zootehnic

Categories EconomicPosted on

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, începând din data de 5 aprilie, până pe 30 aprilie a.c., pot depune cererea de plată aferentă anului 2013, în cadrul “Plăţilor naţionale directe complementare – sector zootehnic, speciile ovine şi caprine”.

De această primă pe cap de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii, cu cod ANSVSA , la centrul APIA judeţean / local pe a cărui rază teritorială se află înregistrată exploataţia de ovine şi /sau caprine. Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;
b) efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;
c) efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013.
d) cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel naţional, pot depune la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în perioada 2 – 4 aprilie 2013 ( art 22 din OMADR , nr. 98/2010 cu modificările şi completările ulterioare ) următoarele documente:
– certificatul de înregistrare fiscală;
– hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;
– adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine, din care să reiasă calitatea de membru a asociaţiei;
– bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară;
-copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru perioada 2012- 2013.
Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile solicitanţilor primei pe cap de animal trebuie să îndeplinescă următoarele condiţii:
– sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;
– au cel puțin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 12 luni până la data depunerii documentelor la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, după caz;
– sunt afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel național.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite.
Cererile pretipărite pot fi solicitate de la centrele locale/judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, individual sau prin reprezentant legal, ca şi prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.
A. Pentru primirea formularului de cerere pretiparit (individual sau prin reprezentant legal) solicitanţii se prezintă la centrul local / judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, cu următoarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;
b) dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare(codul unic de identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul;
c) dovada contului bancar (extras de cont).
B. Pentru primirea formularului de cerere pretipărit, prin intermediul reprezentantului asociaţiei crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris.
Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.
Pentru depunerea cererii vizate de o asociaţie a crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, prin intermediul reprezentantului asociaţiei crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris.
Cererile pot fi completate şi online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire, cererea, vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.
Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013, pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.