Marți este ședință de consiliu local. Iată ce se discută

Categories SocialPosted on

Următoarea ședință a Consiliului local al municipiului Constanța va avea loc marți, de la ora 12.00, la hotel Malibu. Iată ordinea de zi, așa cum ne-a fost transmisă de primărie.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier a domnului Vasile Chirondojan;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
3. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013 ale R.A.E.D.P.P. Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului R.A.T.C. Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 

 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
9. Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către RAEDPP Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
10. Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa ;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice şi a preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei în Municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al R.A.D.E.T. Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
13. Proiect de hotărâre privind recunoaşterea caracterului social umanitar al activităţii desfăşurate de Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România, în imobilul situat în Constanţa, str.Soveja FN, zona Parc Tăbăcăriei;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiţii “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
15. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a unor facilităţi acordate în Campusul social Henri Coandă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al poliţiei locale Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.58/2011;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
19. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 450.000 lei, cu TVA inclus, pentru susţinerea în anul 2013 a “Programului judeţean de prevenire şi reducere a mortalităţii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA);
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de stimulare a turismului în staţiunea Mamaia;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
21. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren dintre municipiul Constanţa şi Borună Viorel şi Chiraţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren dintre municipiul Constanţa şi Daniliuc Dan şi Augustina;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor terenuri situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însuşirea bunurilor care aparţin domenuiului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, etapa Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru obiectivul Consolidare gard Biserica Sfânta Cruce, zona Baba Novac;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
29. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.466/30.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea şi modificarea contractului de delegare a serviciului de apă şi canalizare, aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa, aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilităţii terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum şi modificarea HCL nr.624/22.10.2008 şi HCL nr.384/23.07.2009 ale Consiliului Local Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii candidatului pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale”Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre