Precizări „de actualitate”, de la Poliţia de Frontieră: CUM POT IEŞI MINORII DIN ŢARĂ!

Categories SocialPosted on

Având în vedere apropierea minivacanţei, prilejuită de sărbătorirea Sfintelor Paşti, în cazul aglomerării traficului în P.T.F. Vama Veche, Garda de Coastă recomandă conducătorilor auto, care doresc să se deplaseze în Republica Bulgaria, să folosească şi celelalte puncte de trecere a frontierei, de pe raza judeţului Constanţa, respectiv P.T.F. Negru – Vodă şi P.T.F. Ostrov.

Conducerea Gărzii de Coastă a dispus ca numărul lucrătorilor din punctele de frontieră să fie suplimentat, în caz de nevoie, astfel încât efectuarea formalităţilor de frontieră să aibă un timp de aşteptare cât mai scurt.

 

Condiţiile de călătorie în străinătate pentru cetăţenii români minori sunt următoarele:

 

De la 1 ianuarie 2007, cetăţenii români călătoresc în ţări aparţinând Uniunii Europene sau în alte state, în baza unui document de călătorie valabil – carte de identitate sau paşaport.

Minorii, cetăţeni români, se deplasează în afara graniţelor ţării în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil.

Astfel, copiii în vârstă de până la 14 ani pot să iasă din ţară doar cu paşaport, în timp ce minorii peste 14 ani pot călători şi în baza cărţii de identitate, în funcţie de statul de destinaţie.

Totodată, Legea nr. 248 / 2005 prevede că minorii români pot călători în străinătate NUMAI însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali.

În situaţia în care minorul călătoreşte însoţit doar de unul dintre părinţi, la ieşirea din ţară, părintele însoţitor trebuie să prezinte o declaraţie notarială, prin care celălalt părinte îşi dă acordul pentru efectuarea călătoriei în străinătate:

Declaraţia celuilalt părinte nu este necesară dacă părintele însoţitor face dovada că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, sau că celălalt părinte a decedat.

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat dispărut, dacă însoţitorul face dovada în acest sens.

Dacă minorul călătoreşte cu o altă persoană fizică majoră, alta decât părinţii, aceasta din urmă trebuie să prezinte:
– Declaraţie notarială a ambilor părinţi care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv – document în original şi dacă este posibil o copie. Poliţistul de frontieră care efectuează controlul de frontieră va păstra copia la sediul Punctului de Trecere a Frontierei, iar documentul în original va rămâne la însoţitor;
– Certificatul de cazier judiciar;
– Documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane – dacă este cazul.

Întreprinderea măsurilor ferme de către Garda de Coastă, în toată zona de competenţă, nu au ca scop îngrădirea dreptului la liberă circulaţie a persoanelor, ci menţinerea lui, prin asigurarea respectării, de către toţi participanţii la traficul transfrontalier, a legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare.

 

Foto: P.T.F. Vama Veche (Sursa: observator.ro)