SPIT verifică dacă societățile din Satul de Vacanță și-au plătit taxele locale

Categories EconomicPosted on

Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor care deţin unităţi de cazare amplasate în Satul de Vacanţă, că a fost demarată campania de verificare pe teren a obligaţiilor datorate bugetului local de către aceştia, cu precădere a taxei hoteliere.

Pentru unităţile de cazare amplasate în Constanţa şi Sat Vacanţă, taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei de 1% la valoarea totală a cazării, respectiv pentru întreaga perioadă de şedere, iar pentru cele situate în staţiunea Mamaia, prin aplicarea cotei de 1% la tariful de cazare datorat pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare.

Taxa hotelieră se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o data cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate şi se virează lunar la bugetul local, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă.

Constituie contravenţii următoarele fapte: depunerea peste termen a declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; nedepunerea declaraţiilor-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră; nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiei fiscale, a taxei hoteliere; reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiei fiscale a taxei hoteliere.

Formularul tipizat “Declaraţie decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră” poate fi descărcat şi de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea “Persoane juridice” – “Formulare tipizate” – “Taxa hotelieră”.