De unde puteţi obține cazierul fiscal în Constanţa

Categories EconomicPosted on

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa aduce la cunoştinţa tuturor contribuabililor din judeţul Constanţa, cu excepţia celor arondaţi Serviciilor Fiscale Municipale Mangalia şi Medgidia, că începând cu data de 17.09.2013 certificatele de cazier fiscal se vor elibera doar de la sediul AJFP Constanţa, situat pe b-dul I.G. Duca nr.18, în cadrul Compartimentului Cazier Fiscal (mezanin).

În vederea eliberării cazierului fiscal contribuabilii persoane juridice vor trebui sa prezinte următoarele documente: copie CUI, copia actului care atestă calitatea de reprezentant legal al societăţii, taxa 20 lei, achitată la Trezorerie, împuternicire (dacă este cazul) şi copie după CI a împuternicitului.

În cazul persoanelor fizice trebuie prezentate copie CI a titularului, taxa 20 lei, împuternicire notarială în original sau copie legalizată (dacă este cazul) şi copie CI a împuternicitului.

Certificatul de cazier fiscal se eliberează, de îndată, în prezenţa contribuabilului.