Au început testele de rezistenţă la noul “Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră”

Categories EconomicPosted on

Astăzi, 11 noiembrie 2014, s-a dat startul testelor de rezistenţă la noul Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră, investiţie finanţată prin Programul Operaţional Sectorial în Transporturi (POS-T 2007 – 2013) din fonduri structurale ale Uniunii Europene şi de la bugetul statului.

Testele de rezistenţă reprezintă operaţiunile de încercare a suprastructurii podului, cu acţiuni de probă statice şi dinamice. Scopul acestor încercări este acela de a obţine informaţii asupra comportării suprastructurii podului la acţiunile avute în vedere la proiectarea podului, pentru aprecierea stării de viabilitate, care se analizează sub următoarele aspecte: rezistenţa şi stabilitatea structurii, comportarea elastică, echilibrarea eforturilor în perechile de hobane ş.a.m.d..

Încercarea podului se efectuează pe baza unui proiect care a fost elaborat de o firmă de specialitate la comanda antreprenorului, care prevede ca pe pod să circule, cu o viteză maximă de 5 Km/h, convoaie de autovehicule similare cu cele luate în calcul la proiectarea podului.

Convoaiele de autovehicule vor intra pe structura podului, vor opri în poziţiile prevăzute în schemele de încărcare, după care vor continua să se deplaseze tot cu viteza maximă de 5 Km/h pentru a ieşi de pe structura podului. Încercarea cu privire la încărcarea structurii podului, se va face progresiv, până la eficienţa maximă propusă.

După fiecare etapă de încercare a podului, rezultatele măsurătorilor vor fi analizate şi interpretate de echipa de specialişti desemnată, aceştia vor prezenta concluziile şi vor propune măsurile corective.

Intrarea în exploatare a podului, respectiv punerea acestuia în circulaţie va fi permisă numai după efectuarea acestor etape de încercări după obţinerea avizului proiectantului şi al comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră are o structură de tip hobanat şi este cel mai mare pod de acest gen din România. Are o lungime totală de 360 metri, o deschidere centrală de 200 metri, iar lăţimea podului este de 17,4 metri, permiţănd circulaţia pe 4 benzi. Înălţimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre – Marea Neagră este de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri care susţin tablierul podului prin fascicule de hobane au o înălţime de 66 metri deasupra nivelului mării.

Valoarea totală a contractului de finanţare al întregului proiect “Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Portul Constanţa” este de 191.797.112 lei.

Din acest proiect face parte şi obiectivul “Bretea rutieră de conectare cu DN39”, care are ca obiectiv decongestionarea traficului pe DN39, prin construirea unui drum cu două benzi, în continuarea podului rutier de la km 0+540 peste Canalul Dunăre – Marea Neagră şi joncţiunea cu DN39 în apropierea intrării în localitatea Eforie Nord.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial în Transporturi (POS-T 2007 – 2013) din fonduri structurale ale Uniunii Europene şi de la bugetul statului.