Categorii
Social

Marți este ședință de consiliu local. Iată ce se discută

Următoarea ședință a Consiliului local al municipiului Constanța va avea loc marți, de la ora 12.00, la hotel Malibu. Iată ordinea de zi, așa cum ne-a fost transmisă de primărie.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier a domnului Vasile Chirondojan;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
3. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013 ale R.A.E.D.P.P. Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului R.A.T.C. Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 

 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
9. Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către RAEDPP Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
10. Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanţa ;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei termice şi a preţului local de facturare a energiei termice furnizată populaţiei în Municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al R.A.D.E.T. Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
13. Proiect de hotărâre privind recunoaşterea caracterului social umanitar al activităţii desfăşurate de Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România, în imobilul situat în Constanţa, str.Soveja FN, zona Parc Tăbăcăriei;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiţii “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanţa”;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
15. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a unor facilităţi acordate în Campusul social Henri Coandă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
16. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 a Regulamentului de organizare şi funcţionare al poliţiei locale Constanţa, aprobat prin H.C.L. nr.58/2011;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
19. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 450.000 lei, cu TVA inclus, pentru susţinerea în anul 2013 a “Programului judeţean de prevenire şi reducere a mortalităţii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA);
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de stimulare a turismului în staţiunea Mamaia;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
21. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren dintre municipiul Constanţa şi Borună Viorel şi Chiraţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren dintre municipiul Constanţa şi Daniliuc Dan şi Augustina;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor terenuri situate în municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însuşirea bunurilor care aparţin domenuiului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, etapa Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru obiectivul Consolidare gard Biserica Sfânta Cruce, zona Baba Novac;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
29. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.466/30.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea şi modificarea contractului de delegare a serviciului de apă şi canalizare, aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa, aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilităţii terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum şi modificarea HCL nr.624/22.10.2008 şi HCL nr.384/23.07.2009 ale Consiliului Local Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii candidatului pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale”Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 

Categorii
Social

Din aprilie plătim taxa pentru spitalizare. Guvernul a introdus coplata

Pacienţii vor plăti începând cu luna aprilie a acestui an o sumă modică (coplata), cuprinsă între 5 şi 10 lei, pentru serviciile de spitalizare, cu excepţia celor de urgenţă, introducerea taxei fiind aprobată prin hotărâre de guvern.Taxa va fi plătită o singură dată, la momentul externării din spital. Coplata a fost introdusă în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, document aprobat în şedinţa de ieri a Guvernului.

Conform proiectului prezentat public în luna ianuarie de Ministerul Sănătăţii, pacienţii vor plăti la externarea din spital între 5 şi 10 lei pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, medicii de familie vor primi 70% pentru pacienţii înscrişi pe liste şi 30% pentru servicii, iar ambulatoriu de specialitate va primi cu 50% mai mult. Coplata va fi încasată pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile sau compartimentele cu paturi din unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.Serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, pentru care se încasează coplata sunt cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile sau compartimentele de îngrijiri paliative, internările obligatorii pentru bolnavii psihic şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) şi pentru serviciile acordate pacientilor pentru care criteriul de internare este urgenţa.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi, după caz, declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc şi condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri.

Categorii
Social

S-a întrerupt apa în Medgidia

Pentru remedierea unei avarii survenite în această dimineață pe strada Rahovei, din orașul Medgidia, SC RAJA SA a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile astăzi, 21 martie 2013, în intervalul 9,15 – 13,00. Sunt afectați consumatorii din cartierul Berărie.

Categorii
Social

Mâine se oprește apa caldă

Pentru executarea unor lucrări în punctul termic 3, se va întrerupe furnizarea de apă caldă, în data de 21.03.2013 între orele 08:30 – 13:00.

RADET Constanţa este în imposibilitate să furnizeze apa caldă, către consumatorii zona joasă (4 niveluri) situaţi în perimetrul cuprins între str. Cuza Vodă, bdul. Ferdinand, str. Siretului, Mihai Viteazul, Griviţei şi Miron Costin – zona Centru.

Categorii
Social

Şef nou la ITM Constanța

Interimatul Inspectoraului Teritorial de Muncă Constanţa este asigurat, începând de astăzi, de liberalul Liviu Lupu.