Ce înseamnă proiectul CORAL și la ce folosește

Categories SocialPosted on

Pentru implementarea proiectului “Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație” (CORAL), derulat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanța, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, au fost selectate şcoli din zonele cu număr mare de tineri aflaţi în stare de părăsire timpurie a şcolii, pentru cele 4 centre de asistenţă socio educativă (CASE), fiecare Centru coordonând câte 4 unităţi şcolare, în care se desfăşoară activităţi de tip „A doua şansă” (ADS).

Cele 4 Centre de asistenţă socio educativă din proiectul CORAL sunt:

1. Centrul de la Liceul Teoretic „Decebal” din Constanţa (coordonează Şc. Gimnazială Nr. 36 „Dimitrie Știubei” Constanţa, Şc. Gimnazială Nr. 10 „Mihail Koiciu” Constanţa, Liceul Teoretic „Ion Podaru” din Ovidiu, Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie Sud)

2. Centrul de la Școala Gimnazială nr. 6, „Lucian Grigorescu” Medgidia, jud. Constanţa (coordonează Şc. Gimnazială Nr. 4 “Mihail Sadoveanu” Constanţa, Şc. Gimnazială Nr. 1 din Cuza Vodă, Şc. Gimnazială Nr. 1 din Mircea Vodă, Şc. Gimnazială nr.2 din Cernavodă)

3. Centrul de la Liceul Cobadin, jud. Constanţa (coordonează Şc. Gimnazială nr. 1 din Viișoara, Liceul Tehnologic din Independența, Liceul Tehnologic „Radu Prișcu” din Dobromir, Şc. Gimnazială Nr. 1 din Făurei)

4. Centrul de la Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag, jud. Tulcea (coordonează Șc. Gimnazială din Ciucurova, Șc. Gimnazială din Sarighiol de deal, Șc. Gimnazială din Mihail Kogălniceanu, Șc. Gimnazială din Ceamurlia de Jos)

Categoriile de grupuri ţintă ale proiectului sunt: 360 copii/tineri care au abandonat şcoala şi nu au finalizat învăţământul primar/secundar inferior, din care 10% femei, 200 de elevi aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar, 100 de preşcolari din medii dezavantajate, 120 specialişti din rândul personalului implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educatie de tip ADS (30) şi personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii (90), 100 de părinţi ai elevilor şi ai preşcolarilor.

Fiecare Centru de asistenţă socio educativă este dotat astfel: 1 sistem HD video tip teleprezenţă (hardware, software şi suport), 1 touchscreen LCD/LED (>60”), 15 laptopuri cu licenţe pentru sistem de operare şi aplicaţii Office, licenţe aplicaţii colaborative, 1 sistem audio, 1 copiator de volum, mobilier adecvat atât pentru programe de formare, cât şi pentru întâlniri publice. Conectarea la Internet de bandă largă este esenţială pentru realizarea unei comunicări reale, astfel încât fiecare centru beneficiază de Internet de minim 10Mbps simetric.

Fiecare dintre cele 16 şcoli unde se desfăşoară programul ADS este dotată cu câte un laptop, putând folosi şi infrastructura din CASE. De asemenea, a fost necesară achiziţia unei aplicaţii de e-learning configurată conform nevoilor din proiect, precum şi achiziţionarea de servicii necesare atât bunei desfăşurări a programului de sprijin, cât şi de prelucrare a sesiunilor înregistrate şi transformarea acestora în materiale de învăţare (instruire, suport, transmisii live, înregistrări video, stocare conţinut, securitate reţea, multiconferinţe). Fiecare şcoală în care se derulează un program ADS beneficiază de un kitt educational, ce cuprinde hărţi, planşe educaţionale şi alte materiale didactice specifice. De asemenea, elevii cuprinşi în programul ADS au alocate kitturi educaţionale, ce cuprind rechizite şcolare şi materiale specifice de învăţare.

Tehnologia modernă care asigură colaborarea şi comunicarea video în timp real, îmbinată cu abordări tradiţionale prin care tutorii au un dialog direct cu membrii comunităţii, în special cu persoanele din grupul ţintă şi cu serviciile de consiliere oferite de specialiştii din centre, construiesc un tot unitar, astfel încât să ofere soluţii pentru o diversitate de probleme.

Structura celor 4 CASE pune bazele unei infrastructuri suport, capabilă să susţină intervenţii pe termen lung, mai ales că infrastructura IT implementată în proiect facilitează accesul la servicii educaţionale în zone unde acestea sunt greu accesibile. Proiectul îşi găseşte o justificare pertinentă prin faptul că oferă soluţii viabile pentru satisfacerea necesităţilor semnalate şi constatate la nivelul acestor comunităţi, în ceea ce priveşte abandonul şcolar şi implicaţiile sale negative asupra dezvoltării socio-economice durabile la nivel local.