PERFORMANŢĂ: RAJA SA Constanţa absoarbe fonduri europene nerambursabile, pe POS Mediu, de… 2,5 ori mai mari decât nivelul naţional!

Categories EconomicPosted on

În cadrul unei conferinţe de presă, organizate ieri la sediul său central, SC RAJA SA, prin vocile celor implicaţi direct în derularea proiectelor cofinanţate (nerambursabil), prin POS Mediu, de către Uniunea Europeană (directorul tehnic Aurel Presură, ing. Eugen Şerban – şeful departamentului tehnic în compartimentul Proiecte Europene şi ing. Traian Croitoru – consilier al directorului general, pe domeniu) a informat cu privire la stadiul, la zi, al implementării acestor proiecte şi, implicit, al absorbţiei fondurilor puse la dispoziţie, pe acest sector de Mediu, de către Comisia Europeană.

Încă de la început, a fost subliniată PERFORMANŢA în domeniu, raportat(ă) la suituaţia din restul ţării, a SC RAJA SA Constanţa. Astfel, investițiile derulate prin POS Mediu – 2007-2015, derulate de către S.C. RAJA S.A. Constanţa, se ridică la peste… 320 milioane de euro, din care RAJA asigură o cofinanțare de aproximativ 88,5 milioane de euro!
Dacă la nivel național absorbția fondurilor europene pe programele din POS Mediu- Axa 1 este în medie de 21%, la nivelul SC RAJA SA absorbția pe programele aflate în derulare este de aproape… 50%, de 2,5 ori mai mult decât la nivel național!

SC RAJA SA derulează, în acest moment, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, patru mari proiecte

1. Proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa”, în valoare de peste 230 milioane de euro, are prevăzute 41 de contracte de lucrări şi 5 de asistenţă tehnică şi acoperă 22 de localităţi din cele două judeţe care fac obiectul investiţiilor. La finalul proiectului, în noiembrie 2015, vor fi fost construite sau reabilitate 12 staţii de epurare, 47 staţii de pompare ape uzate şi 7 de apă, 4 rezervoare, 1 staţie de clorare, 1 staţie de tratare, 33 de puţuri. De asemenea vor fi extinse şi reabilitate reţele de apă cu o lungime totală de 266,8 km şi reţele de apă uzată cu o lungime de 426 km.
Toate cele 41 de contracte de lucrări sunt, în prezent, semnate şi se află în diferite stadii ale execuţiei (înregistrând progrese fizice de până la 100%). De asemenea, din cele 5 contracte de servicii prevăzute pentru suportul proiectului, 4 sunt semnate la această dată, ultimul, cel de asistenţă tehnică pentru proiectare, având programată semnarea contractului vineri, 08 noiembrie 2013.

2. “Reabilitarea Staţiei de epurare ape uzate Eforie-Sud”. Contractul de finanţare aferent acestuia a fost semnat în data de 03 martie 2011, având prevăzut un buget de 30.573.168,13 euro (cu TVA), proiectul fiind, la aceasta dată, foarte aproape de finalizare (stadiu fizic: 98,7%).

3. “Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, Constanţa”, al cărui contract de finanţare a fost semnat în data de 06 iunie 2013 cu o valoare totală de 7.237.629,26 euro (cu TVA). La această dată fost semnat contractul de asistenţă tehnică. De asemenea, se află în pregătire documentaţia necesară achiziţiei contractului de lucrări, prin care se estimează că, până la finalizarea execuţiei în iunie 2015, vor fi fost realizaţi 38,6 km de reţea nouă de canalizare şi 2 staţii de pompare noi.

4. S.C. RAJA S.A. se află în stadii avansate ale achiziţiei publice, pentru un nou proiect, ce va fi denumit “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanţa-Ilfov”. Acest proiect va viza investiţii estimate la 49.717.619 euro (cu TVA) în localităţile Buftea, Corbeanca şi Constanţa, necesare pentru realizarea a peste 200 km de reţea de apă şi canalizare, o staţie de epurare, 3 staţii de tratare, dar şi bazine se stocare, staţii de pompare, foraje etc, investiţii ce vor deservi o populaţie beneficiară de 114.552 locuitori.
În prezent S.C. RAJA S.A. se preocupă de pregătirea documentaţiei necesare obţinerii finanţarii pentru perioada de programare 2014 – 2020 a Programului Operaţional Sectorial Mediu, însă necesitatea realizării unor investiţii în infrastructura de apă de canalizare, precum şi de creştere a absorbţiei de fonduri au impus includerea unor investiţii prevăzute iniţial pentru această etapă viitoare în actualul POS Mediu.

Proiectele deja finalizate

1. “Staţia de epurare Constanta-Nord – Instalaţii de control şi reducerea mirosului, în zona obiectelor ce degajă miros, inclusiv mutarea treptei nămolului – localitatea Constanţa” cu următoarele lucrări:
Instalatii de control şi reducere a mirosurilor din zona obiectelor ce degaja miros, amplasate in incinta statiei de epurare Constanta Nord;
Acoperirea obiectelor tehnologice;
Închiderea şi acoperirea obiectelor va permite colectarea aerului viciat;
Unitatea de dezodorizare – Sistemul de reducere a mirosurilor viciate presupune extragerea aerului, din zona obiectelor tehnologice ce degaja miros, şi tratarea acestuia prin biofiltrele aerobe, în care se face tratarea aerului uzat, de toate componentele poluante, de către microorganismele specializate;
Staţia de pompare nămol în exces şi conducta de refulare Constanta Nord – POIANA.

2. “Reabilitare şi Extindere Reţele apă/canal Palazu şi 3 staţii de pompare noi – ape uzate – localitatea Constanţa”
Lucrări executate în cadrul contractului:
Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, pe o lungime 1.882 m;
Extindere reţele de apă, pe o lungime de 9.815 m;
Extindere reţele de canalizare, pe o lungime de 23.138 m;
Trei (3) staţii noi de pompare apă uzată.

3. “Construcţie Staţie de Epurare Mangalia – Treaptă Terţiară”
Contractul a cuprins lucrările de reabilitarea şi modernizare a staţiei de epurare existente, prin introducerea treptei terţiare, ce va asigura epurarea apelor uzate menajere din aglomerările Mangalia – Limanu.

4. “Reabilitare staţie de pompare ape uzate – localitatea Poarta Albă” – Reabilitarea staţiei de pompare apă potabilă: lucrări mecanice (înlocuirea pompelor şi conductelor existente), lucrări de structură si arhitectură, instalaţii de ventilaţie, instalaţii electrice şi SCADA.

5. “Reabilitare staţie de pompare apă potabilă, extindere reţea de canalizare, reabiltare staţie de pompare ape uzate – localitatea Valu lui Traian”
Lucrări executate, în cadrul contractului:
Reabilitarea staţiei de pompare apă potabilă Valea lui Traian;
Extinderea reţelei de canalizare, pe o lungime de 6507 m;
Reabilitare staţie de pompare apă uzată.

Lucrări ce urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului 2013

1. “Reabilitare reţele de apă/canal Peninsulă – localitatea Constanţa”
Lucrări executate, în cadrul contractului:
Reţele de alimentare cu apă, pe o lungime de 11.400 m;
Reabilitarea reţelei de canalizare, pe o lungime de 5.930 m.

2. Reabilitare reţele de apă în zona Centrală – inclusiv magistrale – localitatea Constanţa”.
Lucrări executate, în cadrul contractului:
Reabilitare retea de distributie zona Centru, pe o lungime de 17.385 m;
Reabilitare conducte magistrale, pe o lungime de 9.490 m;
Toate căminele de vane, golire, reabilitare branşamente etc.

3. “Extindere Reţele apă/canal Baba Novac, Tulcei, şi staţie de pompare nouă – localitatea Constanţa”
Lucrări executate în cadrul contractului:
Extindere reţele de apă – Zona Baba Novac – extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă a zonei, pe o lungime de 6.197 metri;
Zona Prelungirea Tulcei – extinderea cu 3.562 m reţea apă potabilă și 8.080 metri extindere reţele de canalizare;
Zona Baba Novac – 7.137 m extinderi ale reţelei de canalizare;
Staţie nouă de pompare apă uzată.
4.“Reabilitare staţie de epurare şi introducerea treptei de epurare avansată, la staţia de epurare – localitatea Poarta Albă”.

5. ”Staţie de epurare nouă – localitatea Fierbinţi”
Va asigura tratarea apelor uzate, din aglomerarea Fierbinţi-Dridu. Principalele componente ale procesului, incluse în noua staţie de epurare, sunt: treapta mecanică de epurare a apei uzate; treapta biologică de epurare a apei uzate; treapta de tratare a nămolului și construcţii anexe.

6. ”Staţie de epurare nouă, inclusiv treapta terţiară – localitatea Ţăndărei”
Staţia de epurareŢăndărei va asigura tratarea apelor uzate, colectate din aglomerarea Ţăndărei.