Taxa pentru promovarea turismului în Mamaia și Satul de Vacanță este OBLIGATORIE

Categories EconomicPosted on

Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi operatorilor economici respectiv, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care desfăşoară activitate în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă în anul 2014, că au obligaţia declarării şi achitării taxei de promovare a turismului în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă. Aceasta variază între 100 de lei pentru locuințe și 4.000 de lei pentru hoteluri.

Pentru spaţiile de locuit, termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este data de 01.06.2014. Pentru imobilele dobândite după împlinirea acestui termen, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

În cazul operatorilor economici, termenul de declarare, respectiv de plată al taxei este 01.06.2014. Pentru operatorii economici care încep desfăşurarea activităţilor economice, sau cei care care obţin/vizează autorizaţia de funcţionare/avizul program funcţionare sau autorizaţia pentru ocuparea temporară a domeniului public după această dată, au obligaţia să depună o declaraţie în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii sau a obţinerii documentelor de autorizare.

”Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună”, spune Virginia Uzun, directorul SPIT.

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Conform prevederilor legale în vigoare, contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.