TULCEA: Expediţia internaţională de supraveghere a Dunării, ediţia a treia, s-a încheiat

Categories SocialPosted on

Pe 13 august, 18 experți și oameni de știință din Europa au pornit de la Regensburg, de la izvoarele Dunării, și au călătorit, timp de două luni, între 13 august-26 septembrie, pe apele fluviului. Aflată la cea de-a treia ediție, Expediţia Comună de Supraveghere a Dunării (Joint Danube Survey- JDS 3), organizată, o dată la şase ani, de către Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Este cea mai mare expediţie din lume care se desfăşoară de-a lungul unui curs de apă! Ca și la celelalte două ediții (din anii 2001 și 2007), JDS 3 şi-a propuus să strângă noi informații, cu privire la parametrii de calitate ai Dunării, care nu sunt acoperiți de monitorizarea desfășurată permanent de către toate țările riverane Dunării și, în același timp, a avut ca scop colectarea unor date ușor comparabile, pentru tot cursul de apă.
Organizată o dată la șase ani, de către Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), JDS 3 reunește experți și oameni de știință din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croația, Bulgaria și România. Din echipa internațională a JDS 3 au făcut parte și trei români, experți din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române” (ANAR): Florentina Dumitrache (chimist din cadrul ANAR București), Claudia Nagy (biolog din cadrul Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa) și Mary Crăciun (chimist din cadrul Administrația Bazinală de Apă Jiu- Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți).

2357 kilometri de fluviu (plus aluenţii principali) analizaţi complex, o dată la şase ani! Românii au amplificat aria prelevărilor, pe cursul românesc al Dunării

Astfel, , echipa internațională a călătorit din Germania până în România, pe o distanță de 2357 de km și a trecut prin toate cele 10 țări pe care le străbate fluviul Dunărea: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina. În tot acest interval, experții au efectuat monitoring investigativ și activități de cercetare, referitoare la starea ecologică și chimică a apei, sedimentelor, suspensiilor si biotei, prin analiza indicatorilor biologici (fitoplancton, fitobentos, macrofite, macronevertebrate si pesti), fizico-chimici (indicatori generali, regim de oxigen, regim de nutrienți, metale grele, micropoluanți organici etc.), hidromorfologici, microbiologici. O parte dintre indicatori s-au analiza la bordul vaselor, dar cea mai mare parte vor fi conservate, transportate și analizate în laboratoare desemnate, de top, din întreaga Europă.
Din 8 septembrie, navele expediției au intrat în România, iar, pe data de 26 septembrie, au ajuns la final, în Delta Dunării. În paralel cu activitățile echipei internaționale, pe tronsonul românesc al Dunării, în aceeași perioadă, a participat şi o echipă de 20 experți, din cadrul Administrației Naționale ”Apele Române”, prin unitățile sale teritoriale (Administrații Bazinale de Apă și Sisteme de Gospodărire a Apelor). Echipa națională a recoltat probe de apă, de sedimente și biologice, atât din fluviul Dunărea, cât şi din trei afluenţi principali ai acestuia, respectiv Argeş, Siret şi Prut, amonte de confluența cu Dunărea. Probele au fost prelevate din următoarele secțiuni: Baziaș, Koronin, Șimian, Gruia, Pristol, aval Olt, aval Zimnicea, aval Giurgiu, râul Argeș, aval Argeș, Chiciu, aval Brăila, râul Siret și râul Prut, Isaccea, și pe brațele Dunării (Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe). Probele vor fi analizate în Laboratoarele de calitatea apei de la: Turnu-Severin, Craiova, Constanța,Tulcea și Laboratorul Național Bucureşti.
Datele colectate pe parcursul JDS 3 vor constitui baza viitoare de analiză și monitorizare a calității fluviului Dunărea, pentru următorii șase ani, pentru toate țările riverane Dunării și din bazinul Dunării. De asemenea, ele vor fi utile pentru luarea unor măsuri importante în implementarea Strategiei Dunării și pot constitui un punct de plecare pentru proiecte viitoare.

Probele de apă, sedimente, suspensii solide, biologie sunt recoltate, pretratate, conservate, depozitate, transportate și analizate la Laboratoarele de calitate ale apei de la Drobeta Turnu-Severin, Craiova, Constanța,Tulcea și București. Din probele recoltate se analizează indicatorii biologici (fitoplancton, fitobentos, macrofite, macronevertebrate și pești) și fizico-chimici (indicatori generali, regim de oxigen, regim de nutrienți, metale grele, micropoluanți organici etc.). Parametrii fizico-chimic (cum ar fi pH, temperatură, oxigen și conductivitate) sunt măsurați la fața locului (in-situ) cu ajutorul echipamentelor mobile. La sfârșitul expediției, fiecare țară va realiza un raport care va include rezultatele probelor obținute de echipa națională.
Expediția propriu-zisă s-a încheiat pe 25 septembrie, la Tulcea, iar, pe 26 septembrie, a fost organizată, în acest oraş o conferință de presă, acesta fiind ultimul eveniment public din cadrul JDS 3, din seria celor organizate de-a lungul țărilor riverane Dunării, prin care au trecut navele expediției. Au participat la eveniment Lucia Ana Varga, ministru-delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură, Vasile Pintilie, director general al A.N. Apele Române (ANAR), Ivan Zavadsky, secretar executiv al ICPDR, Igor Liska, coordinator ethnic al JDS, din partea ICPDR, Gabriel Chiriac, coordonator naţional, Dragoş Cazan, director Resurse Ape, ANAR, şi Sorin Bogdan, reprezentantul MDS. De asemenea, au participat şi au luat cuvântul gazdele evenimentului final al Expediţiei, preţedintele Consiliului Judeţean Tulcea (CJT), Horia Teodorescu, şi prefectul judeţului, Eduard Lucian Simion.

Trebuie menţionat faptul că toate costurile legate de deplasarea și dotarea echipei, transportul și echiparea navelor, precum și analizele care se vor efectua la nivelul laboratoarelor ANAR sunt suportate din sursele proprii ale instituției și, până în acest moment, eforturile financiare sunt cuantificate la un nivel de peste 50.000 de euro.

În final, pentru a înţelege de ce este atât de importantă Dunărea pentru ţara noastră (Grigore Antipa: “Dunărea este cel mai preţios dar pe care l-a făcut natura României!”), menţionăm doar trei date geografice. 97,8 % din suprafața României este în bazinul hidrografic al Dunării! 30% din bazinul Dunării se află pe teritoriul României! Cea mai mare distanță, pe un teritoriu naţional, străbătută de Dunăre, este cea dintre localitățile Baziaș și Sulina, pe o distanță de 1.075 km! Înainte de orice, ROMÂNIA ESTE (cea mai importantă) ŢARĂ DUNĂREANĂ!