UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA: Grant POS DRU, pentru studenţii de la Ştiinţele Educaţiei

Categories Cultura-educatiePosted on

Universitatea „Ovidius” Constanța – Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației anunță lansarea proiectului „Cercetarea realității educaționale – Coordonată fundamentală a formării viitorilor profesori”, grant POS DRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial   Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 și se adresează, în mod direct, unui număr de 250 studenți și masteranzi, ai Facultății de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea abilităților studenților și masteranzilor, din domeniul Științelor Educației, în proiectarea, organizarea, desfășurarea şi valorificarea cercetărilor psihopedagogice, atât prin elaborarea şi utilizarea unor instrumente de natură teoretico – informativă și practic – acțională, cât şi prin implementarea unui modul de formare, în teoria şi practica cercetării pedagogice.

Pe termen mediu și lung, prin integrarea rezultatelor specifice anticipate în oferta curriculară pentru formarea iniţială, proiectul va sprijini dezvoltarea competențelor de autoevaluare și ameliorare continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră a viitorilor specialiști în educație, conform Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul Superior.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.075.341,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Fondul Social European este 1.566.052,32 lei (77%), valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de Bugetul Național este 467.781,86 lei (23%), iar cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 41.506,82 lei (2%). Durata proiectului este de 18 luni.

Conferința de lansare va avea loc mâine, marţi – 3 iunie 2014, începând cu ora 13.30, în Aula Magna a Universității „Ovidius”, sediul de pe bulevardul Mamaia, nr.124, Constanța.

Acest eveniment se va încheia cu o conferință de presă, în cadrul căreia membrii echipei de implementare vor răspunde întrebărilor cu privire la acest proiect.

 

FOTO: Universitatea „Ovidius” din Constanţa – Sediul vechi (Rectorat) (Sursa: cugetliber.ro)