Vezi ce se discută în viitoarea ședință a Consiliului Local Constanța

Categories SocialPosted on

Consiliul local al municipiului Constanţa se întrunește în şedinţă ordinară miercuri 31 iulie, ora 12.00, la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.330/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor 3 şi 4 din HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului local Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 138/17.06.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 253/05.09.2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanţa ;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa aprobate prin HCL nr. 331/17.12.2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Muzeul de Artă Populară Constanţa conform OUG 77/2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
8. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie – iunie 2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
9. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării pct.8.4 „Modul de lucru” din Procedura de admitere a beneficiarilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanţa aprobată conform HCL nr. 87/2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
11. Proiect de hotărâre privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 620/2008 privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
13. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ‘’Cetăţean de onoare Post Mortem al municipiului Constanţa’’ domnului Barbu Dănescu;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
14. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din HCL nr. 60/26.03.2013;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiţii „Pietruire şi asfaltare în zona Palazu Mare″, municipiul Constanţa(str.Dumbrăveni) ;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiţii „Pietruire şi asfaltare în zona Palas″, str. Moţilor, municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferent Campusul social Henri Coandă-str. Ştefăniţă Vodă;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
18. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în Constanţa str. Izvor nr. 27 în vederea înscrierii acestuia în Cartea Funciară;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa a unui imobil;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanţa în vederea trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului şi în administrarea Consiliului local a unui sector de drum;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa a unui teren situat în zona Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, proprietate publică a judeţului Constanţa în vederea amenajării unor alei pietonale, platforme de parcare şi spaţii verzi;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiţii ″Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, municipiul Constanţa″ din cadrul proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Constanţa – Ilfov;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ″Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, municipiul Constanţa″, aplicant S.C.RAJA S.A. şi a cofinanţării de către U.A.T. Municipiul Constanţa, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
25. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a R.A.E.D.P.P. Constanţa asupra imobilului situat în municipiul Constanţa str. Kirkor Zambaccian nr. 1;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa, a terenului în suprafaţă de 4,2 ha situat în municipiul Constanţa Bulevardul 1 Mai între pasajul pietonal de la Gara CFR şi str. Caraiman în vederea realizării Proiectului ″Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată″ pentru regiunea Constanţa-Ilfov;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 154/2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Staţiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa ;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
30. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 500 mp, situat în municipiul Constanţa, str. General Mr. Toma Zotter, lot 1 numitului Ofiţeru Ion – revoluţionar;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
31. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
32. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor ambarcaţiuni cu vele şi accesoriile aferente, către Clubul Nautic Român Constanţa;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
33. Proiect de hotărâre privind transferul cuantumului investiţiei efectuate de Primăria municipiului Constanţa în patrimoniul Arhiepiscopiei Tomisului – Parohia Sfânta Cruce;
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre
34. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului Constanţa în dosarul penal nr. 267/3/2008;
iniţiator: : primar Radu Ştefan Mazăre
35. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor experţi parte pentru expertiza topo-cadastrală dispusă în dosarul penal nr. 6536/2/2008(2304/2008) aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti;
iniţiator: : primar Radu Ştefan Mazăre