CERONAV încheie anul cu un bilanţ pozitiv, la toate capitolele (Ultima parte)

Categories EconomicPosted on

Pentru că astăzi CERONAV organizează sărbătoarea Pomului de Crăciun, pentru familile angajaţilor şi colaboratorii săi, ceea ce prefaţează vacanţa Sărbătorilor de Iarnă, publicăm ultima parte a bilanţului pe anul 2013 (desigur, în privinţa situaţiei economico-financiare, este vorba de estimări, anul neîncheindu-se încă).

Evenimentele, interne şi internaţionale, la care CERONAV a fost participant şi partener

Adunarea Generală a Asociaţiei EDINNA
În perioada 27 – 29 mai a.c., CERONAV a organizat cea de-a 7-a Adunare Generală a Asociaţiei EDINNA (Education in Inland Navigation). EDINNA are ca scop promovarea navigaţiei pe ape interioare, prin îmbunătăţirea şi armonizarea standardelor de formare a personalului navigant fluvial. CERONAV este membru fondator al asociaţiei şi deţine una dintre cele cinci funcţii de conducere, din cadrul Comitetului Director.

SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!
În perioada 1 – 5 aprilie a.c., CERONAV şi-a deschis porţile pentru elevii din învăţamantul preuniversitar, în cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Peste 300 de elevi, de la mai multe unităţi de învăţămant, din judeţele Constanţa şi Galaţi, au participat la vizitele din cadrul programului de învăţare alternativă, la centrul de simulare al CERONAV, baza de instruire şi antrenament, dar şi la centrul de informare şi instruire „InfoDanube!, din Galaţi.

ZIUA CERONAV
CERONAV a aniversat, anul acesta, 37 de ani de existenţă. Ocazia a fost marcată prin organizarea unui eveniment de celebrare, în data de 24 mai. În cadrul evenimentului a fost organizată şi o Masă Rotundă, pe tema „Profesia de marinar – prezent şi perspective”.

În perioada 22-24 mai 2013, CERONAV a participat la Târgul educaţional „Alege educaţia. Este calea către viitorul tău”. Târgul a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, precum şi cu Universitatea „Ovidius”. Ceronav a prezentat şi promovat cursurile de calificare, pentru meseriile de marinar şi motorist.

În data de 27 septembrie a.c, CERONAV, alături de parteneri media, a organizat evenimentul cultural intitulat „ULTRAMARIN – Fotografie, Muzică şi Poezie”. În cadrul evenimentului, au expus fotografii, cu specific marinăresc, Bebe Pitei şi Laura Stroe. Mădalina Stoica, Mihaela Morogan şi Paula Rusu au recitat poezii, selectate special pentru acest eveniment.

Colaborări internaţionale

China. În luna aprilie, CERONAV a primit vizita unei importante delegaţii chineze, din partea Aviation Industry Corporation of China, una dintre cele mai mari companii producatoare de echipamente de transport din lume! Cu ocazia vizitei, CERONAV a oferit reprezentantilor chinezi consultanţă privind modul de operare a simulatorului HUET, cu ajutorul căruia se simulează prabuşiri controlate ale elicopterului în apă şi s-au stabilit termenii unei viitoare colaborări, care va debuta cu instruirea, de către CERONAV, a unui grup de experţi ai companiei chineze.

Islanda. CERONAV a început cooperarea cu Maritime Safety and Survival Training Centre, din Islanda, în cadrul proiectului de mobilitate „Improved teaching in personal safety and social responsibility for seafarers ”, finanţat de către Comisia Europeană (CE), prin „Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii – Leonardo da Vinci”. Cooperararea dintre cele două centre constă în schimbul de experienţă şi transferul de inovaţie, în ceea ce priveşte organizarea cursurilor de siguranţă maritimă, având în vedere amendamentele aduse Convenţiei STCW.

Etiopia. Pe 6 noiembrie, CERONAV a primit vizita reprezentanţilor Institutului Maritim Etiopian. Acesta s-a adresat CERONAV, la recomandarea Registrului Liberian, în scopul stabilirii unei relaţii de colaborare strategică, în vederea furnizării de servicii de consultanţă părţii etiopiene.

Canada. În vederea extinderii activităţii de pregătire, CERONAV doreşte introducerea unui nou curs de specializare, de lungă durată, adresat personalului (din cadrul companiilor de transport maritim) de la uscat. În acest sens, s-a stabilit o colaborare cu Universitatea „Concordia”, din Montreal, şi Federaţia de Navigaţie din Canada, care oferă un astfel de curs, intitulat „Certificate in Marine Transportation”.

Albania. CERONAV a încheiat un Acord de Parteneriat cu TSTS Group, din Albania, alături de care doreşte să implementeze proiecte europene, în vederea îmbunătăţirii educaţiei şi training-ului, în sectorul maritim, dar şi a siguranţei personalului din porturi.

Numărul cursanţilor CERONAV îl va depăşi, în 2013, pe cel din anul precedent. În primele zece luni ale anului curent, fuseseră instruiţi 42 362 cursanţi, faţă de 43.481 în întreg anul 2012.

 

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ

 

Proiectul „Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology” (HINT), finanţat prin Programul Operaţional pentru Europa de Sud-Est, durează 2 ani (decembrie 2012 – noiembrie 2014). CERONAV este Lead Partner.
HINT este o continuare a proiectului NELI, condus tot de CERONAV, şi îşi propune să răspundă unor probleme specifice, identificate de Comisia Dunării şi subliniate în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, vizând armonizarea procesului de instruire şi certificare pe ape interioare şi, astfel, creşterea mobilităţii personalului navigant. Bugetul total al proiectului se ridica la suma de 1.655.955,36 euro, din care care 401.375 euro revin CERONAV, structura finanţării fiind: 85% Comisia Europeană, 13% co-finanţare Statul Român, prin Ministerul Dezvoltarii, şi 2% co-finanţare CERONAV.
Proiectul are cinci pachete de lucru, din care două se ocupă de managementul şi promovarea şi diseminarea proiectului, în spaţiul programului de finanţare, ambele pachete fiind în sarcina CERONAV, celelalte trei pachete de lucru îngloband următoarele activităţi:
Integrarea Regiunii Dunării în procesul european, armonizat de educaţie.
Având în vedere faptul că dezvoltarea şi implementarea standardelor europene, armonizate de instruire şi certificare a personalului navigant, pe ape interioare, sunt posibile numai prin acţiuni şi decizii comune, proiectul colaborează îndeaproape cu organismele europene responsabile de dezvoltarea acestor standarde prin sprijinirea dezbaterii publice iniţiate de Comisia Europeană şi promovarea studiului de impact şi a standardelor propriu-zise, în curs de elaborare în toate ţările din consorţiul proiectului.
Dezvoltarea de aplicaţii şi instrumente IT, de instruire şi evaluare.
Tehnologiile informatice şi de comunicaţii (TIC) nu mai reprezintă o noutate, pentru majoritatea ţărilor europene, dar nu şi pentru Europa de Sud-Est, zonă confruntată cu un decalaj digital major, pe care partenerii HINT şi-au propus să-l diminueze, printr-o serie de acţiuni, oferind accesul la informaţii şi tehnologii TIC avansate, ca de exemplu: dezvoltarea unei platforme de evaluare pentru certificarea personalului implicat în transportul de mărfuri periculoase (ADN), elaborarea într-o abordare holistică, de materiale de studiu multimedia şi de e-learning, pentru platforma de e-learning INES Danube.
Dezvoltarea de concepte de instruire practică, la bordul navei şi pe simulatoare
Un întreg pachet de lucru al proiectului este dedicat dezvoltării de modele de instruire practică, care să producă personal calificat, atât pe nave, cât şi în porturi, prin elaborarea de concepte de afaceri şi tehnice, de navă şcoală şi simulatoare de navigaţie şi logistică portuară, ai căror indicatori de performanţă se vor regăsi, apoi, în concluziile unui studiu privind pregătirea practică.
Promovarea meseriilor din sectorul transport pe căi navigabile
Mobilitatea fiind o problemă de o dimensiune socială majoră pentru regiunea Dunării, identificarea forţei de muncă din zonă, precum şi a oportunităţilor de carieră, constituie un pas înainte în unificarea pieţei de muncă în întreaga Regiune a Dunării. Cele patru Centre de Informare şi Instruire, pe probleme de navigaţie pe Dunăre din România, Austria, Croaţia şi Ungaria, construite în proiectul anterior NELI, vor continua în HINT, procesul de dezvoltare şi cooperare, acţionand pentru diseminarea informaţiilor privind dinamica pieţei de muncă.
CERONAV a coordonat contribuţia partenerilor din HINT, la consultarea publică, iniţiată de Comisia Europeană, DG MOVE şi Comisia Rinului, privind recunoaşterea şi armonizarea calificărilor personalului pe ape interioare, desfăşurată în perioada martie – iunie a.c., având o contribuţie majoră la succesul acestei iniţiative: 48% din respondenţii la chestionarul pus în dezbatere publică proveneau din ţările partenerilor din proiect, respectiv România, Slovacia, Austria, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Croaţia şi Ucraina.
Au fost stabilite, tot prin eforturile echipei CERONAV, contacte directe cu oficiali ai Comisiei Rinului, Comisiei Dunării şi DG MOVE, rezultând în confirmarea participării acestora la întâlnirea partenerilor HINT, din 20 noiembrie a.c., la Budapesta, întalnire la care vor fi stabilite o strategie comună şi un calendar de acţiuni, pentru promovarea, în cadrul unor seminarii naţionale, a noii Directive a Comisiei Europene, privind armonizarea standardelor de instruire şi certificare a personalului navigant pe ape interioare.

Proiectul „LNG MASTERPLAN MAIN-RHIN- DUNĂRE” este finanţat prin programul TENT (Trans-Turopean Transport Network). Proiectul are o durată de 3 ani (ianuarie 2013 – decembrie 2015). CERONAV este partener.
Proiectul cuprinde 6 activităţi, are o durată de 36 de luni, şi un buget total de 80.520.000 euro, din care 50% finanţare de la Comisia Europeană, iar 50% finanţare proprie a fiecărui partener. Coordonatorul formal este ProDanube Management, susţinut de portul Rotterdam, iar numărul partenerilor este de 33, provenind din 12 ţări europene.
Principalul obiectiv al proiectului este pregătirea pentru utilizarea gazului natural lichefiat ca un combustibil ecologic şi eficient. Acest proiect va fi prima contribuţie importantă pentru iniţierea implementării LNG în sectorul navigaţiei interioare. Este un efort comun al porturilor maritime şi fluviale, autorităţilor, operatorilor de barje, furnizorilor de tehnologie şi de energie, care va îndepărta barierele din piaţă şi va întreprinde primele demersuri în realizarea unui lanţ nou de furnizare LNG.
LNG Masterplan are la bază experienţa iniţiativelor din prezent din domeniul maritim, al navigaţiei de cabotaj şi al trasportului rutier, şi are în vedere ţintele privitoare la transport şi energie, stabilite de Uniunea Europeană.
Vor fi întocmite studii de fezabilitate, concepte tehnice, se vor efectua teste şi vor fi construite nave şi terminale. Acestea vor fi integrate în procesele de reglementare ale autorităţilor, vor fi întocmite rapoarte şi evaluări tehnice, vor fi facilitate grupurile de lucru şi mesele rotunde. Se vor elabora studii de fezabilitate şi un proiect tehnic pentru un terminal LNG, în portul Constanţa, iar Navrom – Galaţi va retehnologiza trei remorchere, utilizate în prezent pentru operaţiuni portuare.
LNG Masterplan va elabora o strategie completă, pentru implementarea LNG, ca marfă şi combustibil, pe axa Main- Rhin – Dunăre şi linii directoare şi recomandări.
CERONAV participă în cadrul activităţii numărul 4 – Cadrul de reglementare şi masterplan, la subactivitatea 4.2 – Cerinţe de instruire (rolul de coordonator al acestei subactivităţi revenind STC Stichting, din Rotterdam, Olanda) şi în cadrul activităţii numărul 6 – Management de proiect, în cadrul subactivităţilor 6.1 – Management de proiect, 6.2 – Exploatare şi diseminare şi 6.4 – Legătura cu organizaţii şi proiecte relevante, acţiune coordonată de ProDanube Management şi Portul Rotterdam.
CERONAV, cu un buget total de 190.400 euro, din care 95.200 euro finanţare proprie, are o contribuţie importantă la dezvoltarea conceptelor de instruire, pentru personalul navigant şi din sectoarele conexe, asociate cu utilizarea gazului lichefiat drept combustibil sau marfă.
Alţi parteneri din România sunt: Ministerul Transporturilor, Universitatea din Craiova, Compania de Navigatie Fluviala Navrom – Galaţi, TTS Group, Administraţia Porturilor de la Dunăre.
Membrii echipei CERONAV au participat in perioada 2 – 4 octombrie 2013 la prima intalnire a partenerilor din regiunea Dunarii si in zilele de 5 si 6 noiembrie la lansarea proiectului, eveniment organizat la Rotterdam.

Proiectul „PLATINA – II”, finanţat prin Programul Cadru FP7, durează 2 ani (septembrie 2013 – august 2015), în cadrul căruia CERONAV este partener.
Proiectul are un buget total de 1.999.995 euro şi cuprinde 12 parteneri conduşi de Via Donau, Austria. CERONAV are un buget total de 51.935 euro, din care 46.308 euro reprezintă finanţare europeană şi 5.627 euro contribuţie proprie.
Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă susţinerea Comisiei Europene, a Statelor Membre UE şi a ţărilor învecinate în implementarea programului de acţiune NAIADES, Ceronav fiind implicat în pachetul de lucru „Meserii şi Competenţe”, dedicat armonizării standardelor de educaţie în domeniul de navigaţie şi logistică pe ape interioare.
„PLATINA – II” se bazează pe rezultatele proiectului PLATINA (2008-2012) şi vizează punerea în aplicare a celor cinci domenii de acţiune ale programului „NAIADES – I”, respectiv pieţe, flotă, meserii şi competenţe, imagine, infrastructură. Respectând recomandările din Cartea Albă privind poziția pe piață și creşterea perfomanţelor sectorului de navigaţie pe ape interioare, PLATINA – II va elabora, în continuare, cunoștințe multidisciplinare și va extinde baza de acţiune a proiectului anterior PLATINA – I, prin reunirea principalelor părți interesate din politică, industrie, cercetare și sectorul de navigaţie interioară. PLATINA – II, în stransă cooperare cu Comisia Europeana, va stabili o foaie de parcurs, pentru punerea în aplicare a acțiunilor selectate pe parcursului proiectului și susținerea acțiunilor de tip permanent.
CERONAV participă la implementarea următoarelor activităţi din pachetul de lucru 3 – „Meserii şi Competenţe”:
Dezvoltarea de standarde tehnice, pentru utilizarea de simulatoare de instruire practică, pentru personalul navigant din sectorul navigaţiei pe ape interioare;
Elaborarea unei cărţi electronice standard, cu stagiul de îmbarcare pe navă;
Promovarea transportului pe căile navigabile interioare în domeniul educaţiei logistice.
Urmare semnării contractului de finanţare, pe 27.09.2013, CERONAV a primit, la finele lunii octombrie, suma de 25.469,40 euro, reprezentând 55% din contribuţia Comisiei Europene, ca prefinanţare pentru implementarea activităţilor din proiect.
În zilele de 5 si 6 noiembrie 2013, a avut loc lansarea proiectului, la Bruxelles.

Proiectul „Train the Trainer – Course Material for Inland Navigation, Education and Training”, care este finanţat în cadrul programului „Leonardo Da Vinci – Transfer de inovaţie”.
Are o durată de 2 ani (octombrie 2013 – august 2015), iar CERONAV este partener.
Proiectul urmăreşte elaborarea unui curs, privind utilizarea simulatoarelor, pentru instruirea şi evaluarea personalului navigant, pe ape interioare.
Ceronav are un buget total de 23.745 euro, din care 25% sunt contribuţie proprie, şi, în calitate de centru major de instruire, din Europa Centrală şi de Est, va avea o contribuţie esenţială la atingerea obiectivelor proiectului.
Toți partenerii din acest proiect sunt membri ai asociaţiei EDINNA – Education in Inland Navigation, organizaţie cuprinzând 26 centre de educaţie şi instruire pe transportul pe ape interioare din 15 ţări europene. Asociația EDINNA recunoaște că toți membrii utilizează același sistem de căi navigabile, folosind însă sisteme educaţionale diferite, motiv pentru care îşi propune să elaboreze un sistem armonizat de educaţie, formare și certificare a personalului pe căile navigabile interioare, în scopul de a asigura o calitate ridicată a personalului instruit la bordul navelor, ridicând, astfel, nivelul de siguranță pe toate căile navigabile, precum și mobilitatea personalului din cadrul sectorului, în Uniunea Europeană.
Proiectul „Train the Trainer Course Material for Inland Navigation Education and Training” va analiza, în profunzime, modul în care se realizează, în sectorul maritim, implementarea standardelor de pregătire, certificare și efectuare a serviciului (STCW), prin intermediul utilizării didactice a simulatoarelor. Se va analiza în ce formă această abordare este posibilă, pentru sectorul de navigație interioară și se va elabora o metodologie pentru dezvoltarea unui manual didactic, inclusiv un curs de tip „formare formator”, vizând punerea în aplicare a standardelor de instruire şi certificare a personalului navigant, pe ape interioare (STCIN).
Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc pe 30 – 31 octombrie, la Rotterdam, Olanda, şi a reunit toţi partenerii din proiect şi a stabilit responsabilităţile specifice ale fiecăruia.

 

Bilanţul Direcţiei Economice este pozitiv

 

O sinteză a activităţii CERONAV, în ceea ce priveşte aspectele economice, pe ultimii cinci ani, se prezintă astfel:

În ultimii cinci ani, instituţia nu a beneficiat de subvenţii de la bugetul de stat;
Nu a fost în situaţia de face împrumuturi rambursabile, la institutiile financiare;
Nu au fost datorii neachitate la bugetul de stat şi nici către alte entităţi;
Activitatea curentă precum şi investiţiile au fost finanţate integral din venituri proprii;
CERONAV s-a implicat în derularea de proiecte cu finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002, continuându-se cu anul 2008, lucru care a determinat un aflux de numerar benefic activităţii curente şi au îmbunătăţit imaginea instituţiei pe plan internaţional;
Estimarea rezultatului patrimonial al instituţiei, pe anul în curs, prezintă excedent: venituri – 30.580.000 lei, cheltuieli – 19.279.000 lei, excedent – 11.301.000 lei. Excedentul anului trecut, 2012, a fost de 11.791.000 lei.

În ceea ce priveşte situaţia economică, pentru anul 2013, s-a menţinut evoluţia ascendentă a veniturilor , prin diversificarea paletei de cursuri oferite clienţilor săi şi creşterea calităţii cursurilor obligatorii, în materie de siguranţă maritimă.

Având în vedere faptul că derularea activităţii CERONAV, conform HG nr. 449/2003, se desfăşoară şi prin intermediul subunităţii din municipiul Galaţi şi faptul că instituţia este implicată în derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pentru cele trei activităţi contabilitatea este urmarită distinct. Alte aspecte financiare la data prezentei analize, respectiv, 31 oct.2013, sunt urmatoarele:

Disponibilităţile băneşti din conturi sunt în sumă de 46.300 mii lei, constituite din veniturile anului curent şi venituri din anii precedenţi, constituite în vederea finanţării investiţiilor.

Volumul de venituri aferent anului 2013 a fost previzionat peste nivelul cheltuielilor curente, respectiv, cheltuielile de personal şi cheltuieli cu bunuri şi servicii. De asemenea, acesta a acoperit şi cofinantarea proprie, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi din cheltuielile de capital. Diferenţa cheltuielilor de capital este finanţată INTEGRAL din veniturile din anii precedenţi, venituri proprii, rămase în sold, în vederea finanţării investiţiilor.

Prima parte a materialului, privitor la bilanţul anual al CERONAV:
“BILANŢUL ANUAL al CERONAV: În domeniul pregătirii şi perfecţionării personalului navigant şi portuar, suntem în topul mondial, în rând cu Marea Britanie, Olanda sau Germania! (Partea întâi)”, Secţiunea “ECONIMICA”, 13-11-2013