Cum se promovează turismul în zona Adamclisi – Ostrov

Categories EconomicPosted on

Primăriile Ostrov și Adamclisi derulează împreună proiectul “Promovarea turistică a zonei Ostrov – Adamclisi, finanțat din fonduri europene. Acesta propune turiştilor promovarea unitară şi complementară a două trasee turistice tematice: Mangalia-Adamclisi-Ostrov şi Constanţa-Adamclisi-Ostrov cu scopul de a contribui la valorificarea biodiversităţii şi a patrimoniului cultural-istoric al zonei Ostrov-Adamclisi. Proiectul cu o valoare totală de 529.096,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 362.687,35 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 55.469,83 lei.

În perioada mai 2012 – februarie 2013, s-a avansat în pregătirea tuturor materialelor de promovare turistică pentru atingerea obiectivelor de vizibilitate asupra celor două trasee tematice propuse prin proiect. Astfel, după aprobarea conceptelor de informare și promovare, au fost tipărite 300.000 de pliante și 750 de broşuri dedicate promovării traseelor turistice din zona Ostrov – Adamclisi și a fost realizat un material video de animaţie 3D ce redă în format digital un tur virtual dinamic al Cetăţii Adamclisi, structurat în cele 5 secole de existenţă pe scena istorică.

De asemenea, a fost lansată platforma online http://www.traseeostrovadamclisi.ro pe care turiştii pot descoperi informaţii şi materiale de informare şi publicitate aferente produsului turistic creat prin proiect – „Visul Împăratului Traian”, inclusiv filmul de animație 3D asupra Cetății Adamclisi.

În ceea ce privește contactul direct cu turiștii sau potențialii turiști, în perioada 11-15 februarie 2013, s-a desfăşurat prima expoziţie itinerantă de fotografie la Sinaia, Judetul Prahova, unde turiştii și localnicii au avut posibilitatea să admire locuri inedite de pe cele 2 trasee turistice Constanţa-Adamclisi-Ostrov şi Mangalia-Adamclisi-Ostrov, prezentate în 20 de fotografii. Expoziția a fost promovată prin afișe, fluturași și prin difuzarea unui spot radio, iar vizitatorii au primit gratuit carți poștale cu imagini din zona Ostrov – Adamclisi.

În prezent, se află în desfăşurare campania de distribuire a materialelor tipărite de informare și promovare – pliante și brosuri – la nivel naţional, către 250 de locaţii: agenţii de turism, muzee şi unităţi de primire turistică.