De ce nu mai cer crescătorii de animale subvenții

Categories EconomicPosted on

Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), 30 aprilie 2013 este data limită până la care se pot depune cererea de plată aferentă anului 2013, în cadrul “Plăţilor naţionale directe complementare sector zootehnic, speciile ovine şi caprine”. De prima pe cap de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Nici în Dobrogea nu se mai cresc multe oi şi capre?

Spre relativa surprindere a funcţionarilor APIA din judeţul Constanţa (dar nici în judeţul Tulcea situaţia nu este cu mult mai bună!), numărul animalelor pentru care se depuseseră cereri, până ieri dimineaţă, era cu nu mai puţin de… 30% mai mic faţă de totalul animalelor din anul precedent ! Iar dacă se ia ca reper intervalul de doar cinci zile care rămăsese până la închiderea procedurilor de înregistrare, procentul creştea până aproape de 35%! Cu o zi în urmă, procentul era în jur de 40%! Explicaţia pare a fi seceta de anul trecut, când fermierilor le-au murit animalele de foame, la care se mai adaugă şi toate tendinţele descurajante, pentru crescători şi procesatori, privind evoluţia preţurilor, atât la carne, cât şi la produsele lactate (ce să mai vorbim de piei şi lână).

Actele necesare şi condiţiile de îndeplinit
Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii, cu cod ANSVSA, la centrul judeţean / local al APIA. Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele ovine/25 de capete femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei; efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei; efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013; cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine / caprine pentru care se poate solicita primă.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite, care se pot obține fie individual, fie prin intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Cererile pot fi completate şi online, individual sau prin operatorii SNIIA, prin accesarea site-ului: www.apia.org.ro. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.
Controlul la faţa locului se desfăşoară în perioada 3 mai – 3 august 2013, pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.

Animalele pentru care solicită primă trebuie să fie înregistrate şi identificate după cum urmează: identificate cu o crotalie auriculară simplă, având imprimat un cod unic de identificare a animalului, în cazul animalelor născute până la 1.01.2008; identificate cu două crotalii auriculare simple, ambele conţinând acelaşi cod unic de identificare a animalului, în cazul animalelor născute în perioada 1.01.2008 – 31.12.2009; identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi cod unic de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 1.01.2010.