Liceul „Ion Bănescu”, din Mangalia: Rezultatele proiectului de consiliere parentală „Părinţi responsabili, copii inteligenţi”

Categories Cultura-educatiePosted on

La Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, din municipiul Mangalia, s-a desfăşurat ieri, miercuri – de 4 iunie, şedinţa Asociaţiei de Părinţi a liceului, la care s-au prezentat rezultatele proiectului de consiliere parentală „Părinţi responsabili, copii inteligenţi!”.

Proiectul a fost derulat de doamna Alina Băiaşu, profesor psiholog, în perioada noiembrie-mai 2014, cu un grup-ţintă de 15 părinţi ai elevilor claselor a IX-a – a XII-a.

S-a evidenţiat faptul că părinţii din grupul-ţintă s-au implicat activ în activităţile proiectului care a vizat îmbunătăţirea practicilor parentale în relaţia cu copiii şi au fost apreciaţi prin înmânarea de diplome.

Directorul liceului, prof. Corina Mihalache, a prezentat un raport al activităţilor educative extraşcolare derulate pe parcursul semestrului al II-lea: găzduirea Olimpiadei Naţionale din aria curriculară „Tehnologii”, Proiectul Educativ Judeţean „Stil de viaţă sănătos”, Concursul de proiecte ale elevilor „Alege viaţa!”, Proiectul Educativ privind orientarea carierei „Tranziţia de la statutul de elev la cel de angajat”, derulat împreună cu DMHI, Săptămâna Naţională a Voluntariatului etc.

Părinţii au primit mulţumiri pentru sprijinul permanent acordat şcolii: implicarea, alături de elevi, în activităţile de voluntariat, recunoaşterea meritelor elevilor buni la învăţătură prin oferirea de burse de merit în valoare de 300 lei, susţinerea elevilor în învăţare prin crearea de condiţii tehnice (achiziţionarea unei imprimante şi a unui videoproiector).

La şedinţa asociaţiei a fost invitat primarul Cristian Radu, care a subliniat rolul Primăriei în crearea şi dezvoltarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, afirmând că educaţia, învăţământul constituie unul dintre principalele puncte de interes ale Primăriei, pentru dezvoltarea viitoare a oraşului.

Primarul a oferit asigurări privind sprijinul acordat de Primărie pentru securizarea perimetrului şcolii (repararea gardului), ecologizarea curţii şcolii, îmbunătăţirea sistemului de monitorizare video din şcoală.

Foto: Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, din Mangalia (Sursa: gandul.info)