Ce sunt auditorii energetici atestați pentru clădiri și care este rolul lor în emiterea unui certificat energetic?

Categories UtilPosted on

Pentru a emite un certificat energetic sau un audit energetic pentru un imobil este nevoie de un auditor energetic atestat pentru clădiri. Acesta este o persoană fizică atestată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Auditorul este calificat și autorizat să elaboreze rapoarte de audit energetic și certificate de performanță energetică pentru toate clădirile sau unitățile de clădiri pentru care este solicitat (în funcție de gradul lui profesional). El își poate desfășura activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca un angajat al unor persoane juridice.

Auditorii cu gradul profesional II pot elabora doar certificate de performanță energetică pentru clădiri cu rol rezidențial (case și blocuri de apartamente) și nu au dreptul să efectueze auditul energetic pentru imobile.

Doar cei de gradul I (cel mai înalt grad profesional) pot emite certificate pentru toate tipurile de clădiri și audite energetice.

Care sunt obligațiile auditorilor energetici

În 2010, a fost emis Ordinul nr. 2.237/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului, prin care a fost aprobat Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, care prevede câteva obligații pentru acești experți:

  • să înscrie datele de identificare a documentelor pe care le întocmesc, ale certificatelor de performanță energetică, ale rapoartelor de audit energetic și de inspecție a sistemelor de climatizare și încălzire în registrul propriu de evidență;
  • să transmită către MDLPA, în termen de cel mult 30 de zile de la data întocmirii, certificatele și sintezele rapoartelor de audit energetic, precum și ale celor de inspecție a sistemelor de încălzire sau climatizare și a celor combinate de încălzire și climatizare/ventilare și ventilare. Acestea vor fi în format electronic, editabil;
  • împreună cu actele menționate la punctul anterior, auditorii energetici și experții tehnici atestați mai trebuie să transmită încă un document electronic, editabil, care să conțină informații relevante, din punct de vedere energetic, despre clădirea auditată. Scopul final al acestuia este să contribuie la banca de date a ministerului.

Auditorul energetic pentru clădiri își desfășoară activitatea ca experți independenți, PFA sau ca angajați ai persoanelor juridice, potrivit legislației din România.

Cum se elaborează certificatele energetice

Certificatele de performanță energetică sunt eliberate de auditorii energetici, la solicitarea investitorului, administratorului, proprietarului unei clădiri sau al unei unități de clădiri.

Actul este valabil 10 ani de la momentul eliberării, care este înscris pe certificat, excepție făcând clădirea sau spațiul care beneficiază deja de un certificat valabil, dar la care se realizează lucrări de renovare majoră, care îi schimbă consumul energetic.

Auditorii studiază copiile unor acte ale imobilului (primite de la solicitantul certificatului) și fac o scurtă vizită la construcție (pentru măsurători și observații).

Datele obținute din aceste surse sunt folosite pentru o serie de calcule inginerești pe baza unei metodologii legale, apoi se emite actul solicitat, certificatul energetic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *